Wat is coachen?

Coachen is de laatste decennia enorm gegroeid in onze maatschappij. In het persoonlijke leven van mensen, in relaties, gezinnen, teams en organisaties. In de overheid, in bedrijven, in de gezondheidszorg, de rechtspraak, governance, consultancy, human resources, financiën, technologie, religie, filosofie, muziek en sport. Overal kom je coachen tegen. Toch is en blijft coachen voor velen vaag. Wat is coachen voor jou precies? Wat doet een coach? Wat bereikt een coach? Wat zijn de zichtbare en niet-zichtbare effecten van coachen? Welke niveaus van coachen onderscheiden we? Het zijn vragen die een veelvoud van antwoorden oproepen. In onze opleidingen zijn het ook de vragen die je leiden naar antwoorden die voor jou bruikbaar en praktisch toepasbaar zijn in je werk en leven.

“Coachen” is een begrip dat in vele vormen, betekenissen en toepassingen gebruikt wordt. Er zijn inmiddels 18 miljoen coaches in Nederland, waarvan de tarieven variëren van 0 tot 4500 euro per uur. Je kunt gecoacht worden door je kind, je hond en je paard. Door je partner, je leidinggevende, je arts en je advocaat. Daarnaast bestaan er duizenden vormen van coachen. Om er een paar te noemen: natuurcoachen, wandelcoachen, zeilcoachen, muziek- en zangcoachen, spiritueel coachen, conflictcoachen, persoonlijk-, team- & businesscoachen, zelfcoachen, herstelcoachen, dieetcoachen, sportcoachen, relatiecoachen en stress- & burnoutcoachen. Kies een thema, zet er het woord “coachen” achter en een nieuwe vorm van coachen is geboren. Coachen is daarmee met recht een “containerbegrip” te noemen. En daar bovenop is de wereld van coaches een woud geworden, waar je snel in verdwaalt.
Coachen is aan de andere kant een eeuwenoud concept, waar groei van bewustzijn van mensen en zich organiserende groepen mensen centraal staat. Een vakgebied dat zich stap voor stap ontwikkelt, zich verbreedt, verdiept, globaliseert en voortdurend transformeert. Er zijn steeds meer coaches, leidinggevenden en professionals die dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden die coachen hen, hun medewerkers en klanten biedt. Coachen verrijkt hun arsenaal aan vaardigheden en verhoogt de creativiteit en effectiviteit van hun expertise, inspanningen en investeringen. Coachen is wereldwijd uitgegroeid naar een echte professie in een veelvoud van vormen die steeds meer acceptatie en waardering geniet. 
 

Hechten, exploreren en leren

Wanneer een kind veilig gehecht is, gaat het uit zichzelf exploreren en leren. Hetzelfde geldt voor pubers en volwassenen. Voor teams en organisaties. En natuurlijk ook voor landen en maatschappijen. Wanneer mensen veiligheid ervaren, zijn zij bereid om te exploreren en te leren! Veiligheid, exploreren en leren dragen bij aan groei, ontwikkeling en continuïteit door goede en tijdige aanpassing aan nieuwe situaties. Een veilige hechting is een fundamentele succesfactor voor groei. Dit kan voor jou als coach onder meer de volgende vragen oproepen:

  • Wat hebben mensen, teams en organisaties echt nodig om zich veilig te voelen?
  • Hoe leer je in te spelen op de verschillende veiligheid behoeften van mensen?
  • Waar ontlenen mensen veiligheid aan?
  • Welke communicatiestijlen kies je en pas je toe?
  • Wat zijn de do’s en don’ts bij coachen?

Niveaus van coachen

Coachen op input-niveau: je verbaast je coaché…
In je groei en ontwikkeling als coach, vergroot je je bewustzijn en maturiteit in dit professionele vakgebied. Je groeit in eerste instantie op input-niveau: je leert hoe je je kennis en coaching vaardigheden kunt inzetten op een goede manier. Zowel bij het coachen op individueel en relationeel niveau, als op team- en organisatieniveau. Je ontwikkelt je arsenaal aan vaardigheden en competenties. Dit betekent voor je coaché dat hij goed aan het werk gezet wordt met zijn vragen, nieuwe inzichten ontvangt, overzicht en structuur in zijn eigen vraagstuk krijgt en mooie tips en adviezen ontvangt om in beweging te komen.
 
Coachen op output-niveau: je verrast je coaché…
Je kunt als coach vroeg of laat doorgroeien en gaan coachen op output-niveau. Het bereiken van concrete resultaten met je coaché gaat prevaleren. Zoals bij het behalen van een kampioenschap in de sport, een diploma in de studie, een verkoopdoelstelling in het accountmanagement, een succesvolle re-integratie bij arbeidsverzuim of een promotie in een carrière. Je leert je coaché om autonoom de gewenste resultaten te bereiken voor zichzelf, in relatie met anderen en in zijn omgeving.
 
Coachen op impact-niveau: je verwondert je coaché…
Uiteindelijk kun je als coach groeien en ontwikkelen van output- naar impact-niveau. Je focust je als coach steeds meer op de effecten. Vanuit een diepgaand besef dat er meer is dan we kunnen waarnemen, ben je vooral ook nieuwsgierig naar de ondenkbare effecten, de verrassingen, het toeval. Je laat de coaché groeien naar het niveau van “just beyond”. Bewust van een groter geheel, ben je erop uit je coaché effecten te laten zien en ervaren die hij én anderen niet voor mogelijk hielden. Voor je coaché betekent dit een wezenlijke verandering in mindset. Voor teams en organisaties een wezenlijke cultuurverandering.
 
Het is als coach mooi om je bewust te zijn dat je op meerdere niveaus kunt groeien en een focus kunt aanbrengen in het soort coach die je wilt zijn. Wil je een excellerende coach zijn op input, output of outcome niveau? Welk niveau past jou? Wat heb je te leren om te kunnen excelleren? Welk niveau past bij je coaché, team of organisatie? Het is voor coaches belangrijk te beseffen waar je leer- en ontwikkelbehoeften liggen, zodat je met de juiste mindset en focus leert te coachen. In onze opleiding Strategisch Coachen gaan we hier uitgebreid op in. Wil jij ook groeien als mens, als coach en als professional? Lees meer via onderstaande button, en schrijf je in. We ontmoeten je graag!