fbpx Skip to content

collaborative practice

Samenwerken in plaats van tegenwerken. 

Onder leiding van de topcoaches van SCG | Strategisch Coachen Groep worden met speciaal getrainde advocaten en financieel deskundigen complexe conflicten opgelost in 2 tot 3 dagen. 

Succespercentage 90%

Collaborative Practice

Collaborative practice is in Nederland een vrij nieuwe methode om op een respectvolle manier conflicten op te lossen. Een methode die volstrekt anders is dan de meer bekende alternatieve conflict oplossingen, zoals mediation, arbitrage of bindend advies.

In Nederland wordt de collaborative-methode momenteel nog het meest toegepast bij echtscheidingen: collaborative divorce of overlegscheiding.

De collaborative-methode kun je op veel meer terreinen toepassen. Ook als er (nog) geen conflict is, maar er wel tegenstrijdige zakelijke belangen zijn die uiteindelijk in een conflict kunnen uitmonden. Dit is het werkterrein van collaborative business.

“Collaborative practice is een van de meest succesvolle methodes van alternatieve conflict oplossing”.

Collaborative Practice is een in Nederland vrij nieuwe methode om op een respectvolle manier conflicten op te lossen. Een methode die volstrekt anders is dan meer bekende alternatieve conflict oplossingen, zoals mediation, arbitrage of bindend advies. Het unieke aan collaborative practice bij SCG | Strategisch Coachen Groep is dat een duidelijk tijdspad wordt vastgesteld met heldere stappen.

In Nederland wordt de collaborative-methode momenteel nog het meest toegepast in geval van een echtscheiding: collaborative divorce of overlegscheiding. Maar de collaborative-methode kun je op veel meer terreinen toepassen, ook als er (nog) geen conflict is maar er wel tegenstrijdige zakelijke belangen zijn die uiteindelijk in een conflict kunnen uitmonden. Dit is het werkterrein van collaborative business.

De professionals bij SCG | Strategisch Coachen Groep zijn speciaal getraind in de collaborative-methode en staan voor het duurzaam oplossen van conflicten.

Voordelen:

 • iedereen werkt vanuit commitment samen aan een oplossing
 • er is een grondige en zorgvuldige voorbereiding
 • een multi-disciplinair team coacht en begeleidt je in veiligheid en vertrouwen
 • je loopt je proces rustig, stap voor stap, op weg naar je doel
 • je bereikt een convenant of vaststellingsovereenkomst in twee tot drie dagen met een opgelucht gevoel
Je wilt scheiden?

Je denkt aan een scheiding, maar je ziet er als een berg tegenop. Ruzie, strijd en geldverslindende rechtszaken. Mogelijk zijn er ook nog kinderen in het spel die al snel de dupe kunnen worden van een scheiding. Je wilt een vechtscheiding voorkomen? Heb je al eens de overlegscheiding overwogen?

Positief afscheid nemen

Het einde van een huwelijk is al pijnlijk genoeg. Een echtscheidingsprocedure doet daar vaak nog een schepje bovenop. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een slagveld. Je kunt je verward of boos voelen en verscheurd worden door gevoelens van verlies en onmacht. Je kunt je dan niet voorstellen dat er een einde aan de echtscheiding komt en hoe je na de scheiding aan een toekomst kunt bouwen. Maar het kan ook positiever. Een groeiend aantal echtparen en deskundigen op het gebied van echtscheiding hebben gezocht naar een beter alternatief. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het Collaborative Divorce (CD) Model, de overlegscheiding.

Overlegscheiden in het kort

Het belangrijkste kenmerk van overlegscheiden (collaborative divorce) is, zoals de naam al aangeeft, dat de scheiding in overleg geregeld wordt. Dus zonder rechtzaak. Anders dan bij mediation, hebben beide partners wel een eigen advocaat. Iemand die er voor jouw belangen zit, maar niet tegen de vader of de moeder van je kinderen strijdt. Er is een coach om ruimte te geven aan de emoties die uiteraard meespelen en een financieel expert voor de zakelijke kant van het geheel. Zo nodig, kan er een kindercoach aan het team worden toegevoegd. Op deze manier is alle expertise bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en positief af te sluiten.

Hoe werkt het dan?

Met het team van beide ex-partners, advocaten en deskundigen worden vergaderingen gehouden, waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin je behoeften en verwachtingen kunt uitspreken. Transparant en in alle redelijkheid. Het is belangrijk dat alle communicatielijnen open blijven: alleen als alle knelpunten worden besproken, kunnen ze ook worden aangepakt.

Wat is het voordeel van overlegscheiden?

Overlegscheiden kent veel voordelen. Zo is het veel sneller afgerond dan een dan een echtscheidingsprocedure die door velen ervaren wordt als een ‘vechtscheiding’ en per saldo ook voordeliger. Overlegscheiden gebeurt in alle rust en openheid, met respect voor elkaar. Dat leidt tot duurzame oplossingen waar je allebei achter staat en waar meer ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen.

Wat, als we er toch niet uitkomen?

Die kans is klein, want dat proberen we te allen tijde te voorkomen. Een ‘vechtscheiding’ kost veel meer in materiële en immateriële zin. Als overlegscheiden niet lukt, is mediation veelal ook geen optie meer. Als een overlegscheiding stopt trekken alle deelnemers zich terug, dus ook de advocaten.

We willen uit elkaar, maar zijn niet getrouwd. Kunnen wij ook overlegscheiden?
Ja dat kan, zeker wanneer er kinderen zijn. Ook dan is het belangrijk dat het gezag, de alimentatie en de zorgregeling naar ieders tevredenheid worden geregeld zonder dat de kinderen de dupe zijn. Een ouderschapsplan is verplicht, ook als je niet getrouwd was.

De deskundigen in het team
OVERLEGSCHEIDINGSADVOCAAT

Bij overlegscheiden spreek je af dat je de rechter niet inschakelt om knopen door te hakken maar in overleg afspraken maakt. De afspraken die je met je ex-partner maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst, een echtscheidingsconvenant. Het is van groot belang dat een gespecialiseerde advocaat-scheidingsmediator je adviseert over alle juridische aspecten die bij een scheiding komen kijken. De overlegscheidingsadvocaat die je daarbij helpt, is opgeleid om je door samenwerking te begeleiden bij het maken van afspraken. Je neemt geïnformeerd en verantwoord besluiten.

COACH

Door een echtscheiding verandert je leven ingrijpend. Het betekent het einde van een levensfase, maar ook het begin van een nieuwe fase. Daar komen veelal gevoelens bij zoals woede, verdriet, schuldgevoel en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen vaak hoog op. Een coach, veelal een psycholoog, kan je helpen met het verwerken van verdriet en de emotionele belasting en stelt samen met de partners doelen voor het heden en de toekomst. Met de coach werken de partners aan het optimaliseren van hun sterke kanten. Ook stimuleert de coach je om je beste beentje voor te zetten en de nieuwe fase na de scheiding op een positieve wijze in te gaan.

FINANCIEEL DESKUNDIGE

Het echtscheidingsconvenant legt de basis voor de financiële positie voor je toekomst vast. Het is dus van groot belang dat het convenant goed doordacht en fiscaal optimaal ingericht is. Een financieel deskundige adviseert en ondersteunt je daarbij en brengt de financiële opties in kaart. Vervolgens kun je samen met de financieel deskundige een plan opstellen voor de volgende levensfase dat je perspectief biedt.

KINDSPECIALIST

Kinderen lijden misschien soms het meest onder een echtscheiding. Zij zijn het minst in staat hun gevoelens te begrijpen of te uiten. Hun wereld wordt overhoop gehaald op een manier die zij totaal niet kunnen bevatten. Praten met ouders kan moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. De kindspecialist – vaak ook de coach – voert gesprekken met de kinderen en begeleidt hen in het praten over hun gevoelens bij de scheiding. De kinderen worden aangemoedigd om over hun toekomst mee te denken. Hun wensen komen in het team aan de orde zodat daar rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Samenvattend:

Overlegscheiden,

 • Is afspreken dat je niet naar de rechter gaat, maar er in overleg uitkomt
 • Is een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie van beide partners
 • Ouders en kinderen hebben de hoogste prioriteit
 • Doe je met een deskundig team van advocaten, een coach en een financieel deskundige
 • Biedt ruimte voor elkaars wensen en maatwerk
 • Is sneller, goedkoper en duurzamer dan vechtscheiden
Overlegscheiden is interessant voor
 • Mensen die een scheiding overwegen en kinderen hebben
 • Ondernemers die een scheiding overwegen
 • Mensen die uit elkaar willen, maar waarbij tussen hen grote verschillen bestaan in balans, kennis en/of verwerking

Wil je meer weten over de overlegscheiding, de werkvorm, de afspraken die er worden gemaakt, de manier waarop de professionals met elkaar en met jou en je partner werken, en nog veel meer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Zakelijke conflicten

Is er sprake van een zakelijk conflict en kom je er met de andere partij niet uit? Dan is de gang naar de rechter vaak een logische volgende stap. Het vooruitzicht om je gelijk te halen kan aantrekkelijk zijn, maar een procedure kun je ook verliezen. Bovendien levert een procedure veel stress op en kost het veel tijd en geld.

Het kán anders!

Collaborative business, of in gewoon Nederlands: de overlegpraktijk, biedt een aantrekkelijk alternatief. Samen met professionals zoek je naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dat zorgt voor maatwerkoplossingen waar de rechter meestal geen tijd of mogelijkheden voor heeft. De overlegpraktijk levert sneller een oplossing op dan een rechtszaak, kost minder geld en zorgt voor beduidend minder stress. Daarbij worden in een procedure de onderliggende problemen niet blootgelegd en opgelost. Zeker als er sprake is van een conflict met iemand waarmee je ook in de toekomst verder wil, biedt een procedure vaak niet het gewenste effect. In de overlegpraktijk is er oog voor de emotionele lading die conflicten kunnen hebben, zodat deze de inhoud van het conflict niet beïnvloeden. Er wordt niet in termen van ‘winnen’ of ‘verliezen’ gedacht.

Overleg is beter dan procederen

Een conflict beperkt zich zelden tot enkel een juridische of financiële discussie. Elk conflict, of het nu een zakelijk geschil is, een arbeidsconflict of een privéaangelegenheid, kent een emotionele lading. Dit heeft een grote impact op het proces en daarmee op de uitkomst. ‘Erover praten’ lijkt misschien niet het beste advies in de boosheid van het moment. Toch kan overleg, met de juiste begeleiding en zonder tussenkomst van een rechter, de beste oplossing zijn.

In het buitenland wordt al langer onderkend dat de overlegpraktijk voor veel conflicten een passende oplossing is.  De overlegpraktijk is een Nederlandse term voor collaborative business. Collaborative business vond zijn oorsprong in de jaren ’80 in de Verenigde Staten. De VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals) is aangesloten bij het internationale netwerk van collaborative professionals.

Hoe werkt het dan?

In de overlegpraktijk heeft elke partij een eigen advocaat en vinden met de andere partij en diens advocaat gesprekken plaats. Indien de aard van het geschil zich daarvoor leent, kan de rol van de advocaat ook worden ingevuld door bijvoorbeeld een notaris of estate planner. Deze advocaat of partijadviseur behartigt jouw belangen en biedt juridische hulp, maar is er niet op uit om de tegenpartij te benadelen. Verder kunnen er aan het overleg experts worden toegevoegd, bijvoorbeeld een financieel deskundige, die oplossingen op financieel gebied aandraagt en/of doorrekent. De teambesprekingen staan onder leiding van een communicatie-specialist, die zorgt dat het gesprek goed verloopt en dat emoties, die vaker wel dan niet aan een conflict gekoppeld zijn, besproken worden zonder dat deze het proces inhoudelijk beïnvloeden. Met dit basisteam worden bijeenkomsten gehouden, waarin je met elkaar naar een oplossing voor het geschil zoekt. De advocaten of partijadviseurs, financieel deskundige en communicatie-specialist zijn allen professionals die aangesloten zijn bij de VvCP.
De gecombineerde aanpak waarin wordt samengewerkt door de communicatie-specialist, de advocaten, adviseurs en de financieel deskundige zorgt dat de overlegpraktijk erg geschikt is voor complexe conflicten. Denk aan arbeidsconflicten met veel verschillende belangen of geschillen tussen aandeelhouders, of conflicten tussen partners in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof. In minder complexe gevallen kan de overlegpraktijk ertoe bijdragen dat de zaak zonder onnodig veel tijd of frustratie wordt afgerond.

Voordelen

Je spreekt met elkaar af dat je niet naar de rechter zult gaan. Conflicten die via collaborative business worden aangepakt, zijn doorgaans sneller en goedkoper opgelost dan via een gang naar de rechter. Daarbij heb je zelf invloed op het proces. Doordat er met een multidisciplinair team wordt samengewerkt is er ruimte voor creatieve oplossingen en maatwerk. Een rechter zal hier in een procedure niet aan toekomen. Aan emoties die het proces kunnen beïnvloeden, wordt door de communicatie-specialist aandacht besteed, zodat de advocaten en de financieel deskundige zich bezig kunnen houden met de inhoudelijke kant. Verder kunnen partijen afspreken dat de uitkomsten van het overleg niet openbaar gemaakt worden, wat in een procedure niet mogelijk is.

Wat als we er toch niet uitkomen?

Wanneer in het overleg het geschil niet kan worden opgelost, zal een alternatief moeten worden gevonden om het geschil op te lossen, bijvoorbeeld een procedure bij de rechter, bindend advies of arbitrage. De begeleiding hierbij wordt door andere advocaten gedaan.

De deskundigen in het team
ADVOCAAT:

Tijdens het proces wordt iedere partij bijgestaan door een eigen advocaat of partijdeskundige, die deel uitmaakt van het team. In de overlegpraktijk spreek je af dat je niet naar de rechter gaat om het geschil op te lossen, maar in overleg afspraken maakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Het is belangrijk dat iemand die bekend is met collaborative business je begeleidt. Deze persoon is opgeleid om door samenwerking met andere professionals je te begeleiden bij het maken van afspraken. Je neemt geïnformeerd en verantwoord samen besluiten.

COMMUNICATIE-SPECIALIST:

De communicatie-specialist, vaak een coach, helpt je om te gaan met je emoties en stelt doelen voor het heden en de toekomst. Met de communicatie-specialist werken partijen aan het optimaliseren van de communicatie. De communicatie-specialist begeleidt het proces en draagt bij aan het optimaliseren van de relatie zodat er constructief overleg gevoerd kan worden.

FINANCIEEL DESKUNDIGE:

Bij veel kwesties is het van belang dat duidelijk is wat de fiscale en financiële gevolgen zijn van de afspraken die er gemaakt worden. Tijdens het proces kan de financieel deskundige aangeven wat de gevolgen zijn van de opties die worden besproken en scenario’s doorrekenen. De financieel deskundige kan bijvoorbeeld een fiscalist zijn, maar ook een waarderingsdeskundige. Voor welk specialisme wordt gekozen hangt af van de aard van het geschil.

Overlegpraktijk
 • is er samen uitgekomen zonder naar de rechter te gaan
 • is een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie van beide partijen
 • doe je met een deskundig team van een communicatie-specialist, advocaten/partij-adviseur en financieel deskundige
 • houdt rekening met ieders wensen en biedt ruimte voor maatwerk
 • is snelle, goedkoper en duurzamer dan procederen
Overlegpraktijk is interessant voor
 • mensen die een (zakelijk) conflict hebben en hechten aan een gezamenlijke toekomst
 • mensen die maatwerk willen
 • mensen die zelf de regie willen houden
 • mensen die graag een creatieve, multidisciplinaire oplossing voor het geschil hebben
 • mensen die behoefte hebben aan vertrouwelijkheid
 • mensen die behoefte hebben aan een snelle oplossing
Is er sprake van een slepend probleem?
Is het belangrijk om de relatie te behouden?
Is discretie belangrijk?
Moet er een snelle oplossing komen?

Denk dan aan de maatwerkoplossing die de overlegpraktijk kan bieden.

Stap 1: De start | Kennismaking
Stap 2: Intake | Onderzoek, doelen & plan
Stap 3: GO/NO GO | Besluit
Stap 4: GO | Teamoverleg
Stap 5: Begeleiding vooraf | Jouw eigen voorbereiding
Stap 6: Bijeenkomst 1 | Samenwerken en verkennen
Stap 7: Tussentijdse begeleiding | Voorbereiding op bijeenkomst 2
Stap 8: Bijeenkomst 2 | Samenwerken en afspraken maken
Stap 9: De finish | Ondertekening vaststellingsovereenkomst of convenant

Praktische informatie

Duur:

Gemiddeld
2-3 dagen

Voorbereiding:

Voorbereidingstijd aanleveren relevante stukken

Investering

Op aanvraag
(excl. BTW)

Locatie:

SCG
Biltseweg 8
3735 MC Bosch en Duin

Contact:

Patricia Musch

Neem contact op voor meer informatie.

Biltseweg 8 3735 MC Bosch en Duin | Tel: 030 888 5131
info@strategischcoachen.nl