fbpx Skip to content

Conflict Coaching

Wij bieden coachende begeleiding bij zakelijke conflicten, arbeidsconflicten, privé conflicten en relatieconflicten. En ook individuele coaching, als u persoonlijk door een conflict uit uw kracht bent geraakt.

Conflict Coaching

Wil je tegen- of samenwerking?

Ben je in conflict geraakt en wil je een goede uitkomst? Wij begeleiden conflicten op een positieve manier. Onze aanpak is anders, wij brengen cliënten samen door hen op een veilige manier, doelgericht coachend te begeleiden naar een overeenkomst met afspraken. Je wordt  in staat gesteld met of zonder elkaar verder te kunnen. Wij doorlopen dit proces met de betrokken clienten zelf, en ook, zo nodig, met meerdere cruciale personen die van invloed zijn om het conflict op te lossen, zoals advocaten, collega’s en/of familie(leden).

Onze coaches zorgen voor een hoge mate van veiligheid in de gesprekken, waardoor clienten vanuit respect en eigen waarden in een goede oplossingsrichting komen. De coaches hebben allen senior werkervaring en zijn aangesloten bij het internationale ADR-register en/of Mediators Federatie Nederland (MfN), Vereniging Familierecht (vFAS) en/of Vereniging voor Collaborative Practice (VvCP).

Wanneer kan je bij ons terecht?
  1. Je bent zelf partij in een conflict: Je hebt last van het conflict en wordt emotioneel, financieel of anderszins geraakt. Je wilt weer in je kracht staan en werken aan een oplossing.
  2. Je bent met elkaar in een conflict: Jullie willen de juridische strijd voorkomen en kiezen om gezamenlijk aan een redelijke doelgerichte oplossing te gaan werken.
  3. Je bent als adviseur betrokken bij een conflict: Je wilt dat partijen, clienten, hun strijd beëindigen en tot een goede oplossing geraken. Conflict coaching is een krachtig instrument voor HR-professionals, bedrijfsartsen, arbo-professionals, leidinggevenden en leden van ondernemingsraden , Raden van Bestuur of Raden van Commissarissen.
  4. Je bent advocaat, mediator of rechter: Je wilt voorkomen dat partijen in een langdurige juridische strijd belanden. Je wilt proberen een andere weg in te slaan, waarbij partijen de mogelijkheid krijgen om met respect en ieder vanuit hun eigen waarden tot een goede beëindiging te komen van het conflict.
Voorfase:

Je neemt (vertrouwelijk) contact met ons op. We inventariseren wat we voor je kunnen betekenen en wat er nodig is om een succesvolle route te bewandelen om tot een goede oplossing te komen.

De begeleiding bij conflict coaching is vervolgens opgebouwd in drie fasen:

Fase 1: Intake fase

We brengen in een of meerdere gesprekken de relevante situatie in kaart en de knelpunten die betrokken clienten ervaren met respect voor de emoties. We verkennen de oplossingsrichtingen en geven een advies met een plan van aanpak. Precies op maat, om de beoogde resultaten te kunnen behalen.

Fase 2: Coachingsfase

In twee tot vijf coaching sessies van 2 uur, werken we aan het bereiken van de vooraf afgesproken doelen. We besteden speciale aandacht aan de communicatiepatronen en de strategische acties die nodig zijn om tot goede afspraken te komen, waarmee clienten verder kunnen. We oefenen en trainen de acties, zodat clienten over de nodige vaardigheden beschikken om de acties succesvol te kunnen gaan uitvoeren en valkuilen te voorkomen.

Fase 3: Uitvoering en evaluatie van gemaakte afspraken

We blijven begeleiden bij de uitvoering van de gemaakte afspraken. Clienten voeren de acties zodanig uit dat de gewenste doelen bereikt kunnen worden. Indien nodig, met (tussentijdse) steun van de conflict coach van SCG | Strategisch Coachen Groep.

Na afloop evalueren we de bereikte resultaten en staan we stil bij de geleerde lessen. Met het oog op een positieve toekomst!

  1. Clienten hebben inzicht in hun eigen aandeel en het aandeel van de ander(en) met als effect dat de conflictsituatie beter hanteerbaar is en de communicatie beter verloopt,
  2. Er is veiligheid gecreëerd om het echte gesprek te kunnen voeren met elkaar,
  3. De gemeenschappelijke doelen zijn verhelderd,  geformuleerd en vastgesteld,
  4. Er is een strategisch plan met afspraken gemaakt die door client(en) gedragen worden. 

Praktische informatie

Duur:

1-4 weken

Tijdsbelasting:

Op maat

Investering

Op aanvraag
(excl. BTW)

Locatie:

1. Bosch en Duin
2. In company NL/EU

Coach:

Regi Melcherts
&
samenwerking-partners

Neem contact op voor meer informatie.

Biltseweg 8 3735 MC Bosch en Duin | Tel: 030 888 5131
info@strategischcoachen.nl