fbpx Skip to content

Verschillende communicatiestijlen

 In de opleiding The Next Level staan we uitgebreid stil bij het kiezen van de juiste technieken voor het begeleiden van een conflict. We maken daarbij gebruik van theorieën en methodes die je herkent uit de opleiding Strategisch Coachen.

Welke communicatiestijl kies je, en wanneer?

Als mediator is het goed om verschillende communicatiestijlen te kennen, diverse gespreks- en vraagtechnieken te beheersen om je rol als professional te versterken. In de opleiding Strategisch Coachen heb je kennis gemaakt met de veiligheidsbehoefte en attachment van mensen. In de opleiding The Next Level verdiep je je verder en leer je het toe te passen in conflictueuze situaties of gesprekken.

Door een conflictsysteem te analyseren ben je in staat om in te spelen op de veiligheidsbehoefte van je gesprekspartners, je co mediator en jezelf. Je kunt het onderstaande model hiervoor gebruiken. Dit model is gebaseerd op de AEM-Cube® (Robertson, 2005) : een driedimensionaal ontwikkelinstrument om de talenten en uitdagingen van individuen, teams en organisaties in kaart te brengen.

Veiligheidsbehoefte & communicatie

Het model brengt de natuurtalenten en attachment van mensen in beeld. Je ziet vier vlakken, waarmee je de veiligheidsbehoefte van je gesprekspartner kunt lezen. Dit analyseren, helpt je om bewust de juiste communicatiestijl te kiezen bij het aanspreken van je gesprekspartner, vanuit de gedachte: ‘welke behoefte heeft mijn gesprekspartner om dit conflict te kunnen oplossen?’

Er zijn mensen die intuïtief exploratief gedreven zijn, en er zijn de mensen die meer intuïtief stabiliteit georiënteerd gedreven zijn. De mensen die exploratief georiënteerd zijn hebben behoefte aan verandering en perspectief. Ze kijken meer door de voorruit. Mensen die een stabiliteit georiënteerde focus hebben, hebben behoefte aan voorspelbaarheid. Zij hebben de neiging om eerst door de achterruit te kijken en daar duidelijkheid over te hebben, voordat ze door de voorruit gaan kijken. Dat betekent dat dit al 2 verschillende talen zijn waarin we mensen kunnen aanspreken.

De kunst is dus de taal te kiezen die past bij de veiligheidsbehoefte van die persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat je meerdere ‘talen’ tegelijk moet kunnen spreken, wanneer je een mediation begeleid met meerdere gesprekspartners.

De verticale as is die van de gehechtheid, de attachment. Mensen kunnen hun veiligheid halen uit de relatie (wie), of juist meer uit de materie (wat).

Welke communicatiestijl kies je dan wanneer?

Er zijn mensen die stabiliteit georiënteerd en mens gehecht zijn. Als je deze mensen aanspreekt kun je het beste woorden gebruiken die gaan over sfeer, zorg en steun. Het gaat er voor deze mensen om met wie ze communiceren. Ze vinden het fijn als het iemand is die ze zelf kennen. “We maken het eerst gezellig, daarna gaan we aan de slag. We maken eerst kennis met elkaar, verbinden met elkaar, en voelen ons vertrouwd met elkaar voor we beginnen met de mediation.”

Als je kijkt naar de mensen die materie en stabiliteit georiënteerd zijn, zie je vaak dat ze veel meer behoefte hebben aan voorspelbaarheid en concrete duidelijkheid. Bijvoorbeeld: ‘Welke dienst gaan we als mediator precies aanbieden, en aan welke criteria voldoet die dienst?’ ‘Is het wel of niet geaccrediteerd?’ ‘Is het wel of niet gecertificeerd?’ ‘Is er een kwaliteitscontrole?’

Het is voor deze mensen vaak ook belangrijk dat de agenda duidelijk is, dat de agendapunten goed voorbereid en helder zijn, dat alle informatie beschikbaar is en dat de procedure helder is. Daarnaast moet het ook duidelijk zijn welke best practices uit het verleden gebruikt kunnen worden in deze zaak, of wellicht zelfs wetenschappelijk onderzoek.

Bij exploratieve mensen die mensgericht zijn zien we dat deze mensen graag weten met welke nieuwe personen ze zich gaan verbinden. Ze willen graag kennis maken met nieuwe mensen, zijn nieuwsgierig, ze zoeken inspiratie, hun toekomstige groep. Op het moment dat je zegt: ‘je gaat met die, die en die persoon samenwerken aan de oplossing van het conflict, en dat zijn hele leuke enthousiaste mensen’,. Op deze manier spreek je exploratieve mensgerichte mensen het meeste aan: ze gaan graag met nieuwe personen een verandering tegemoet.

We kennen ook de materiegerichte mensen die exploratief georiënteerd zijn. Zij willen graag de strategie weten: ‘Wat is het toekomstbeeld, wat is het punt op de horizon waar we naartoe werken?’ ‘Wat zijn de strategische opties om daar te komen?’ ‘Wat is het concept van waaruit we werken?’ ‘Welke modellen hebben we nodig en hoe kunnen we deze op nieuwe manieren toepassen?’

We zien dus dat mensen die verschillende veiligheidsbehoeften hebben. Graag willen we je hiermee een aantal handvatten meegeven, zodat jij je woorden zo kunt kiezen dat deze aansluiten bij de veiligheidsbehoefte van je gesprekspartner. Aan de andere kant is het ook heel mooi om je eigen veiligheidsbehoefte te kennen. Want die taal, je eigen voorkeurstaal, spreek je waarschijnlijk het beste.

De uitdaging zit erin snel kunnen omschakelen en buigen voor de veiligheidsbehoefte van de ander. SCG Academie biedt je met de opleiding ADR-Mediation een andere kijk en wijze om in relaties en conflicten de angel eruit te halen en daarmee een aanzet te geven om de energie weer vrij te laten stromen. Door middel van diverse methodieken, praktijkoefeningen, en verdiepende theorie, leer je in deze 6-daagse opleiding om conflicten succesvol te begeleiden. 

Voorbeeld uit de praktijk:

Frank houdt van stabiliteit. Hij werkt bij een verzekeringsmaatschappij waar hij ingewikkelde modules ontwerpt om risico’s in getallen uit te kunnen drukken. Die gebruikt hij soms ook in zijn dagelijks leven. Tijdens zijn loopbaan is hij nooit van werkgever veranderd. Hij is onderaan begonnen en weet waar hij aan toe is. Hij woont in een mooi huis en rijdt in een luxe auto. Hij is tevreden met zijn leven. Zijn vrouw daarentegen houdt niet van eentonigheid. Zij is bezig met haar toekomst. Ze wil nog veel reizen en verre landen bezoeken. Voor Frank hoeft dit niet zo; hij is bang voor het onbekende. Frank is materie en stabiliteit georiënteerd.

Verschillen in veiligheidsbehoeften

Hieronder staan een aantal voorbeelden wat mens gerichte en materie gerichte personen belangrijk vinden: 

Mens gericht

Is iedereen er?

Naast wie wil ik zitten?

Zullen we ons eerst even voorstellen?

Vinden jullie mij aardig?

Hoe gaat het met jullie?

Aardige klant..

Doe je de groeten aan je moeder?

Leuke verjaardag met zoveel mensen!

Gezellige avond met vrienden

Materie gericht

Staan er wel genoeg kopjes?

Dit is mijn vertrouwde plek

Zullen we met de les beginnen?

Het resultaat telt

Wat heb je de vorige keer geleerd?

Wat gaat hij  kopen?

Zorg je dat het voor morgen klaar is?

Leuke verjaardag met die mooie cadeaus!

Lekker thuis met een goed boek

In onze opleiding The Next Level gaan we dieper in op de verschillende communicatiestijlen.

Leer hoe je deze in de praktijk krachtig kunt toepassen, bij je medewerkers, cliënten, teams of in je privé situatie.