George Parkers leven staat sinds zijn vijfde in het teken van het ontdekken hoe je werkelijkheid oproept en buigt. Hij exploreerde dat door zijn leven als laboratorium te gebruiken en benaderde zijn leven en werk als creatief proces. Hij voelde, visualiseerde en verwezenlijkte zeer uiteenlopende carrières (gezondheidszorg, als programmeur, als sales, managementtrainer, consultant, magisch entertainer, theatermaker, spreker, illustrator, auteur). En doorleefde het proces van creatieve verandering keer op keer. Op basis van zijn observaties ontwikkelde hij in vier decennia een filosofie die hij uitwerkt in zijn TheCreationGame®. 

De belangrijkste kerngedachten zijn:

  • Creëren betekent iets de werkelijkheid inbrengen. We brengen voortdurend gedachten, gedrag, beslissingen, dingen de werkelijkheid in. We kunnen dus niet niet-creëren.
  • De realiteit die we ervaren volgt onze focus. Focus is het centrum van activiteit. 
  • We zijn op meerdere werkelijkheidsniveaus actief: pure energie (spiritueel), bewuste en onbewuste gedachten en verbeeldingskracht (mentaal), alles buiten onszelf (materieel), ons lichaam (fysiek) en onze gemoedsbewegingen (emotioneel).
  • Als we op alle niveaus onze activiteit richten op de werkelijkheid die we willen creëren, zal de realiteit ombuigen in die richting. 
  • We kunnen directe invloed uitoefenen op onze mentale, fysiek en materiële activiteiten. Het emotioneel niveau is afhankelijk van onze activiteiten op die niveaus. Het spirituele niveau kunnen we ook niet direct beïnvloeden. Onze ‘spirit’, ziel of hart vertelt ons waar we van houden. Niet andersom.

George is bestselling auteur (o.a. van Het Kleine Boek van de Creativiteit). Hij gebruikt zijn ervaring en kennis als creative director en performer op een speelse manier in veranderingsprocessen van organisaties, teams en individuen.