fbpx Skip to content

Opleiding ADR Mediation van SCG

De toegang tot de complete ADR Scope
De opleiding ADR Mediation van SCG bevat als enige opleiding in Nederland de toegang tot het complete ADR
programma. Lees hier alles over de opleiding en schrijf je in.

Opleiding ADR Mediation

Leer (complexe) mediationtrajecten succesvol te begeleiden

ADR logo

Succesvol en diepgaand begeleiden bij (complexe) coaching- en mediation trajecten, leer je in de opleiding ADR-Mediation. 

Je wilt je coaching en mediation vaardigheden naar een hoog niveau ontwikkelen, zodat je in de dynamiek van complexe vraagstukken en  conflicten effectief kunt blijven handelen met je clienten en de betrokken partijen. 

Daarbij wil je doelgericht kunnen interveniëren, ook als de emoties hoog oplopen en in crisissituaties. Je weet conflicten tot een goed einde te brengen. Dat is precies wat je leert tijdens de opleiding ADR Mediation bij SCG | Strategisch Coachen Groep.

Voor deze opleiding is de vooropleiding Strategisch Coachen vereist.

Voor wie is de opleiding ADR-Mediation?

 • Senior professionals zoals mediators, coaches, advocaten, rechters, bijzonder curatoren, arbiters, accountants, bedrijfs- en verzekeringsartsen, HR-professionals, zorgprofessionals, bemiddelaars en onderhandelaars.
 • Leidinggevenden, leden van de raad van bestuur, directieleden en staf- en managementleden.
 • Oud-deelnemers van de opleiding Strategisch Coachen die hun coaching- en mediationvaardigheden naar een hoger niveau willen ontwikkelen.

Door de diversiteit van de deelnemers creëren we een rijkdom aan levens- en werkervaringen en kom je in contact met vele kennisvelden die jouw groei in het coachen en mediëren naar nieuwe hoogte stuwen. Ontdek je potentieel en ook je grenzen.

Tijdens de opleiding ADR Mediation komt de gehele ADR scope aan bod: arbitrage, conflictcoaching, mediation en onderhandeling. Dat is uniek in Nederland. Je ontwikkelt je coach- en mediation competenties naar een hoog niveau en leert deze praktisch toe te passen bij (complexe) conflicten tussen mensen, teams en organisaties. Denk hierbij aan vastgelopen samenwerkingen, reorganisaties en cultuurveranderingen.

Verder leer je:

 • Hoe je conflicten kunt analyseren en de oorzaken van conflicten voor alle partijen helder in kaart kunt brengen.
 • Hoe je naar een oplossing kunt toewerken die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is en waarbij de te nemen acties aansluiten bij de gemeenschappelijke waarden van de betrokken partijen.
 • Welke communicatiestijlen bij conflicten het meest effectief zijn.
 • Hoe je de overdracht van (zwaar beladen) uitspraken als coach en mediator tijdens gesprekken kunt verdragen en verduren. Kortom, hoe ga je met dit soort uitspraken om? En ook de eerlijke vraag voor jezelf: wil je ermee omgaan? Je leert succesvol begrenzen.
 • Hoe je in lastige conflicten toch met kleine stapjes naar een oplossing toe kunt werken en hoe je de partijen gemotiveerd houdt om tot een aanvaardbare oplossing te komen.
 • Hoe je het vertrouwen tussen de betrokken partijen weer kunt herstellen en de relaties zelfs weer tot bloei kunt laten komen.
 • Hoe je scriptinterventies, systeeminterventies, tijdlijninterventies, buitengewone interventies en integratieve interventies toe kunt passen.
 • Hoe je existentiële conflicten en dehumanisering kunt herkennen en wat er nodig is om deze conflicten om te buigen naar samenwerking en humanisering.
 • Wat de zes pijlers van persoonlijk leiderschap zijn en hoe je ze in de dagelijkse praktijk kunt inzetten om je professionele leiderschap door te ontwikkelen, zodat je vanuit innerlijke rust en vertrouwen conflicten kunt begeleiden.

En nog veel meer over hoe je (complexe) coaching en mediationtrajecten tot een succesvol einde kunt brengen. Voor de complete inhoud van de opleiding, zie het kopje ‘Het programma’.

De opleiding ADR Mediation bestaat uit diverse leervormen, waaronder:

 • Compacte theoretische inleidingen
 • Dialogen
 • Intervisies
 • Demonstraties door de docent
 • Groepsoefeningen gevolgd door plenaire sessies

Om ervoor te zorgen dat alles wat je tijdens de opleiding leert direct in de praktijk toepasbaar is, verwachten we van iedere deelnemer dat hij een praktijkcasus inbrengt, waarmee geoefend kan worden.

Dit betekent dat we veel verder gaan dan alleen het delen van theoretische kennis en het uitvoeren van enkele praktijkoefeningen. Datgene wat je leert, ga je intensief oefenen, zodat je er vol vertrouwen in de praktijk mee aan het werk kunt gaan.

Vooropleiding: Strategisch Coachen
Intake & voorbereiding opleiding ADR Mediation

Voordat je aan de opleiding ADR Mediation begint, volg je de vooropleiding Strategisch Coachen, waarin je leert om doelgericht te coachen. Deze opleiding bestaat uit zes onderdelen:

 1. Veiligheid & hechting
 2. Van contact naar contract
 3. Coachen op systeemniveau
 4. Coachen van teams
 5. Coachen van loopbaan en levensloop
 6. Coachen bij complexe keuzes

Als je de opleiding Strategisch Coachen al eerder succesvol hebt afgerond, dan heb je de eerste stap al genomen en kun je direct starten met de opleiding ADR Mediation.

Je ontvangt van ons een vragenlijst die je thuis of op het werk kunt invullen. De vragen helpen om jouw drijfveren en motivatie scherp te krijgen. Je bespreekt je antwoorden uit de vragenlijst met je docent in een telefonisch interview van ongeveer dertig minuten. Vervolgens maak je in samenspraak afspraken over de voor jou belangrijke leerpunten in deze opleiding. Tijdens de opleiding zijn er voldoende momenten om je leerpunten aan te scherpen en bij te sturen op basis van de inzichten die je hebt opgedaan.

Voorbereiding
In de opleiding ADR Mediation komt de kennis uit de opleiding Strategisch Coachen terug. Echter, de opleiding ADR Mediation gaat dieper in op de aspecten van coaching en mediation. Daarom is het van belang dat je de opleidingsmap van de opleiding Strategisch Coachen nogmaals goed doorneemt, zodat je optimaal kunt meedraaien in de opleiding ADR Mediation.

Route naar ADR Practioner

Als je geaccrediteerd wilt worden in het ADR Register, dan is het verplicht om specifieke literatuur te lezen en te slagen voor het theorie-examen. Bij aanvang van de opleiding geven we je een overzicht van de verplichte literatuur.

Na afronding van de opleiding ontvang je het SCG-certificaat ADR Mediator. De opleiding is geaccrediteerd voor diverse beroepsgroepen, zie hiervoor het accreditatieoverzicht. Staat jouw beroepsgroep er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Mogelijk kunnen we de accreditatie alsnog regelen.

De SCG Academie biedt als eerste opleider in Nederland de toegang tot de totale ADR scope: Arbitrage, conflict coaching, mediation en onderhandeling. Daardoor kun je erkend Full Level ADR Practitioner worden. In het tabblad “ADR Practioner”, is de route naar de titel ADR Practitioner stap voor stap uitgewerkt.

Het ADR Register certificeert wereldwijd ADR practitioners (arbiters, conflictcoaches, mediators, onderhandelaars) en hun bedrijven en is 100% onafhankelijk. ADR practitioners voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels, procedure vereisten en vallen onder klacht- & tuchtrecht of geschiloplossing en arbitrage. ADR Register is onderdeel van Global Network Group en onder supervisie van ICC Council.

Route naar ADR Practioner

De SCG Academie biedt als eerste opleider in Nederland de toegang tot de totale ADR scope: arbitrage, conflict coaching, mediation en onderhandeling. Daarmee kun je erkend Full Level ADR Practitioner worden. In het onderstaande overzicht is de route naar de titel ADR Practitioner stap voor stap uitgewerkt.

De route naar ADR Practitioner in 8 stappen
Stap:1Opleiding Strategisch Coachen (6 dagen, geaccrediteerd voor 42 uren)
Stap:2Opleiding ADR Mediation (6 dagen, geaccrediteerd voor 42 uren)
Stap:3Je doet het theorie-examen online, via ADR-register.com
Stap:4Je vraagt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan bij het Ministerie van Justitie
Stap:5Je wordt toegelaten en ingeschreven in het internationale ADR Register als Associate Level ADR-Practioner
Stap:6Je wordt ook toegelaten en ingeschreven in het ADR ICR Coach Register.
Stap:7Je doet 3 jaar praktijkervaring op met minimaal 10 cases. SCG Academie kan je begeleiden door middel van een mentoraat. Voor mediators met al meer dan 12 jaar ervaring in mediation, is er een alternatieve route.
Stap:8Je wordt erkend tot Full Level ADR practitioner.

Regi Melcherts is internationaal expert in strategisch coachen, leiderschap en mediation. Als executief docent, topcoach, adviseur en mediator, heeft hij duizenden professionals geholpen om hun potentieel optimaal te benutten. Zodat ze hun gewenste professionele- en privéleven kunnen waarmaken. En ook vele teams en organisaties hebben onder zijn begeleiding belangrijke groeisprongen gemaakt. Regi is een voormalig topjudoka en leert je als geen ander om te gaan met het onverwachte.

Regi wordt geprezen om zijn unieke talent om op een veilige en prettige manier snel tot de kern te komen, waardoor hij mensen doelgericht verbluffende resultaten laat behalen. Met grote groeisprongen tot gevolg. Het is niet voor niets dat de opleiding Strategisch Coachen een 9,6 als gemiddelde beoordeling heeft (bron: Springest).

Vele professionals vanuit allerlei disciplines en achtergronden, hebben dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van Regi. Van coaches, mediators, rechters en advocaten tot en met medisch specialisten, accountants en consultants. Van HR-professionals, midden- en hoger management. Van projectleiders tot en met in- en verkopers.

En ook bedrijven en organisaties hebben succesvol met Regi samengewerkt. Bijvoorbeeld grotere organisaties, zoals Achmea, NS, Heineken, ING, Rabobank, ABN-AMRO, UWV, SSR en de vFAS. Maar ook een variëteit van middelgrote en kleinere organisaties, zoals MBI De Steenmeesters,  VVCP,  Kinderombudsman en de NSPOH, werken succesvol samen met Regi.

Data 2021 Voorjaar: 18 + 19 maart, 15 + 16 april, 20 + 21 mei

Data 2021 Najaar: 28 + 29 oktober, 2 + 3 december, 13 + 14 januari 2022

Wil je je aanmelden? Dit kan via de button bovenaan en onderaan deze pagina.

 

 De inhoud van het ADR Mediation programma per dag.

We gaan uitgebreid in op hoe je conflicten kunt analyseren en de oorzaken van het conflict voor alle belanghebbenden helder in kaart kunt brengen. We laten je kennismaken met de symptomen van afname van vertrouwen in een relatie of samenwerking. Het begin van drama die tot ernstige escalatie kan leiden. Je leert werken met de groeicurve (S-curve) en de herstelcurve. Vervolgens gaan we dieper in op de effecten van miskenning en de daaruit voortvloeiende rollen van de dramadriehoek. Met eenvoudig toe te passen krachtige interventies, oefen je hoe je conflictpatronen makkelijk zichtbaar kunt maken voor je cliënten, zodat ze inzien wat hun aandeel in het conflict is. Daarna staan we stil bij de escalatiefasen in een conflict. Van beginnende strijd tot en met oorlog.

De dialoog staat centraal bij conflictbegeleiding. We hebben de Strategische Coach Matrix de afgelopen 10 jaar doorontwikkeld naar een krachtige methode om een veilige dialoog tot stand te brengen: de ADR-Matrixmethode. We leren je hoe je de ADR-matrixmethode bij verschillende soorten conflicten praktisch kunt toepassen.

De ADR-Matrixmethode is zo samengesteld dat je een doelgericht en strategisch plan met je cliënten maakt. De acties uit dit plan worden vooraf getoetst aan de gemeenschappelijke waarden en legitimiteit. Tijdens de behandeling van de Positieve Escalatiemethode (Melcherts, 2014) op dag 4 van het programma, gaan we hier dieper op in.

Je oefent met de ADR-Matrixmethode in arbitrage, conflict coaching, mediation en onderhandeling. Het unieke van de ADR-Matrixmethode , is dat de methode aansluit bij diverse internationale en nationale wet- en regelgeving en is daarmee uniek..

Een relatie, samenwerkingsverband, team of  organisatie, kun je zien als een levend en dynamisch (eco)systeem. Binnen zo’n systeem kunnen conflicten optreden. Het kunnen analyseren van conflictsystemen vormt een belangrijk onderdeel van mediation. Aan de hand van de systemische wetmatigheden leren we je heel gericht conflictsystemen te analyseren. Uniek is dat je leert hoe je in conflictsystemen de verschillende veiligheidsbehoeften van mensen betrekt. Je leert welke communicatiestijlen het meest veilig en effectief zijn bij de verschillende personen die deel uitmaken van het conflictsysteem. Deze manier van conflict analyse heeft zich bewezen in:
 • relatie, team en organisatieconflicten
 • maatschap- en samenwerkingsconflicten
 • arbeidsconflicten
 • echtscheiding-, nalatenschapconflicten
 • interculturele conflicten

Er zijn talloze conflictinterventies. Op dag vier leer je welke soorten conflictinterventies je kunt kiezen en leer je hoe je deze effectief toepast. We werken met een door jou ingebrachte casus of met een casus van SCG. Je leert hoe je een interventieplan maakt en uitvoert.

Scriptinterventies

Ieder conflict heeft een eigen conflictscript. Dit (blokkerende) script houdt het conflict in stand. Je leert met welke interventies je het script kunt ombuigen naar een (winnend) script. Om daarmee een nieuw patroon te bewerkstelligen, waarmee herstel van vertrouwen en nieuwe groei in relaties, betrekkingen en systemen mogelijk wordt.

Systeeminterventies


Tijdens dag 3 hebben we met je gewerkt aan de analyse van conflictsystemen en systeemstoornissen. Je leert deze stoornissen op te heffen. Je ontdekt je eigen voorkeursinterventies en leert ook welke interventies niet bij je passen.

Tijdlijninterventies

De tijd biedt ruimte, maar ook beperkingen. De tijd is helend, maar kan ook forcerend werken of vrijblijvendheid in de hand werken. De tijd gaat over het verleden, heden en de toekomst. Tijdlijninterventies zijn interventies, waarin je bewust leert perspectiefwisselingen in de tijd te maken. Deze interventies bieden veelvuldig een doorbraak bij ernstig vastgelopen conflicten. Met de Positieve Escalatie Methode leer je interventies integratief samen te stellen. Inhoud, proces, mensen, veiligheid, communicatiestijlen en meer relevante aspecten, breng je bijeen tot een op maat gemaakte interventie.

Deze dag staat in het teken van je zelfontplooiing als ADR-practioner. De zes pijlers van leiderschap bieden je de handvatten om je professionele leiderschap door te ontwikkelen. Je maakt een groeisprong, waarin je leert om vanuit innerlijke rust met vertrouwen (complexe) conflicten te begeleiden. De kunst van ADR zijn en ADR ademen. 

We staan stil bij je eigen motieven en drijfveren, je schaduwzijde, je leiderschap en je vermogen om je te kunnen laten leiden. We leren je om vanuit meerdere perspectieven te handelen. Last, but not least: we leren je hoe je overdracht kunt verdragen en verduren. Je ontwikkelt je ADR-profiel waarmee je naar collega’s, je klanten en verwijzers duidelijk kunt maken waarin je je onderscheidt als coach en mediator.

Conflicten kunnen hoog oplopen van gedragsniveau naar psychologisch- en existentieel niveau (high conflicts). Deze conflict krijgen een overlevingsfunctie. Ze lijken onbeheersbaar. Cliënten hebben het drama nodig om te overleven. Vaak is er (toch) een diepliggende behoefte om uit de impasse te komen.

De diepliggende behoefte wordt overwoekerd door een serie gebeurtenissen, onopgeloste problemen en heftige emoties die het moeilijk maken om tot de behoefte door te dringen en hem te erkennen. Met destructie en dehumanisatie tot gevolg.

De zesde dag staat in het teken van high conflicts. We behandelen de attitude en technieken om high conflicts te herkennen, hoe je voor jezelf bepaalt of je met dergelijke conflicten wilt en kunt werken en wat er nodig is om deze conflicten om te buigen naar samenwerking en humanisering. Je leert wat er nodig is om de juiste bedding te creëren, welke buitengewone interventies er mogelijk zijn, de babysteps in de transformatie en het uithoudingsvermogen om de finish te bereiken.

Praktische informatie

Duur:

3 x 2 dagen

Studiebelasting:

3 tot 4 uur per week

Investering

€ 3.275,- (vrijgesteld van BTW)

Inclusief:

Locatie, lunch, opleidingsmateriaal en koffie/thee

Locatie:

SCG Academie
Biltseweg 8
Bosch en Duin

Docent:

Regi Melcherts & gastdocenten

Accreditatie:

Accreditatieoverzicht

Schrijf je in!

Biltseweg 8 3735 MC Bosch en Duin | Tel: 030 888 5131
info@strategischcoachen.nl