fbpx Skip to content

The Art of Coaching

Leer op topniveau coachen in de internationaal erkende coachingsopleiding van SCG | Strategisch Coachen Groep en maak het wezenlijke verschil in de persoonlijke en professionele levens van anderen, in teams en organisaties.

The Art of Coaching | 3-jarige erkende coachingsopleiding 

The Art of Coaching: Dé erkende coaching opleiding van SCG

Je wilt je coachingsvaardigheden naar topniveau ontwikkelen. Je wilt de krachtigste coachingstechnieken- en instrumenten zo goed beheersen dat je deze met vertrouwen en succesvol kunt toepassen in de praktijk. Zodat je het wezenlijke verschil kunt maken in de persoonlijke en professionele levens van anderen, in teams en organisaties. Ook wil je leren hoe je jouw eigen natuurtalenten en expertise kunt samensmelten tot een authentieke coachingsstijl die bij jou als persoon en professional past. Met de erkende coaching opleiding The Art of Coaching van SCG | Strategisch Coachen Groep ga je dat realiseren.

Voor deze opleiding is een Persoonlijk Groei Plan noodzakelijk

Je wilt je coachingsvaardigheden naar topniveau ontwikkelen. Je wilt de krachtigste coachingstechnieken- en instrumenten zo goed beheersen dat je deze met vertrouwen en succesvol kunt toepassen in de praktijk. Zodat je het wezenlijke verschil kunt maken in de persoonlijke en professionele levens van anderen, in teams en organisaties. Ook ga je leren hoe je jouw eigen natuurtalenten en expertise kunt samensmelten tot een authentieke coachingsstijl die bij jou als persoon en professional past.

Voor leidinggevenden, bestuurders en ondernemers| TOP LEADER

Je leert hoe je jouw organisatie aan groter commercieel- en maatschappelijk succes kunt helpen door het creëren van een zelfbewuste coachende cultuur. Een cultuur waarin plezier, gezondheid, creativiteit en prestaties optimaal in balans zijn. Er wordt veilig en doeltreffend gecommuniceerd en productief samengewerkt. Medewerkers leren samen te werken naar gewenste resultaten en vieren die. Dat leidt tot een consistent, transparant en positief imago en reputatie. Je onderscheidt je doordat je jouw organisatie op een authentieke manier zeer doeltreffend naar een nieuwe fase leidt en laat groeien en bloeien. Je mag jezelf een TOP LEADER noemen.

Voor coaches, mediators en trainers | TOP COACH & TOP MEDIATOR

Je leert om mensen, teams en organisaties succesvol op elke laag van hun functioneren te coachen: hun (onbewuste) denken, gedrag, emoties, bewustzijn en energie. Je werkt doeltreffend door complexe vraagstukken, dilemma’s en conflicten heen om groeisprongen te realiseren. Je weet op al die lagen de activiteit te focussen, belemmerende patronen uit de weg te ruimen en te vervangen door effectievere en creatievere patronen, zodat gewenste resultaten gerealiseerd worden. Je weet situaties van onzekerheid en innerlijk conflict met een vingerbeweging om te zetten in energie en zelfvertrouwen. Je hebt geleerd hoe je anderen kunt opleiden tot coach, coachend leidinggevende of professional op zowel persoonlijk, professioneel, relationeel en organisatieniveau. Je mag jezelf een TOPCOACH en/of TOPMEDIATOR noemen.

Voor senior professionals | TOP PRO

Je bent een expert op jouw vakgebied. Je voelt een groeiende wens/urgentie om jouw expertise over te dragen. Een leermeester of mentor te worden voor je collega’s, je vakgenoten, voor je directie of als partner in je maatschap. Je leert om vanuit je expertise de kern te raken en te zorgen dat klanten en collega’s in de juiste beweging komen. De effecten van jouw professioneel handelen komen nu voort uit jouw coachend meesterschap op jouw vakgebied. Vol zelfvertrouwen zorg je voor jezelf en begeleid je anderen naar topprestaties. Je bent de expert-professional die getransformeerd is naar coachende professional. Je mag jezelf een TOPPRO noemen.

 • Welke beproefde coachingstechnieken en interventietechnieken er zijn en hoe je deze met succes in de praktijk toepast.
 • Hoe de menselijke psyche, emoties, behoeften en gedragingen werken en hoe je hier mee doelgericht om kunt gaan.
 • Het leren coachen naar een winnende mindset (bij jezelf en bij anderen) en de eigen regie en verantwoordelijkheid (weer) kunnen nemen op persoonlijk en professioneel vlak.
 • Hoe je de dynamiek van complexe situaties kunt beheersen, zodat je effectief blijft handelen.
 • Hoe je het vermogen ontwikkelt om innerlijke rust te vinden en te bewaren.
 • Hoe je vertrouwen ontwikkelt om doelgericht en slagvaardig keuzes te kunnen maken.
 • Hoe je zichtbaar leiderschap toont.

En nog veel meer over hoe je op topniveau kunt coachen. Voor de complete inhoud van de opleiding, zie het kopje ‘Het programma per jaargang’.

Je kiest voor The Art of Coaching, omdat je weet dat je op topniveau wilt leiden, managen, coachen, adviseren, doceren, mediëren of trainen. Je committeert je om je eigen potentieel volledig te ontwikkelen om het wezenlijke verschil te maken in de persoonlijke en professionele levens van anderen, in teams en organisaties. 

Alles dat je tijdens de opleiding leert, leg je vast in jouw persoonlijke groeiboek. In het groeiboek verwerk je al je inzichten, ideeën, zelfkennis, uitwerkingen van opdrachten en stof tot nadenken cq. reflectie. Zo creëer je jouw eigen Art of Coaching-boek dat je de rest van je carrière kunt gebruiken en met nieuwe inzichten kunt blijven aanvullen.

We starten met een warming-up: Je ontvangt een vragenlijst die je op je werk of thuis kunt invullen. De vragen helpen om jouw drijfveren en motivatie helder te krijgen en om te weten te komen wat je voor jezelf wilt bereiken met The Art of Coaching.

Na de warming-up maken we samen met jou een Persoonlijk Groeiplan. In dit plan leggen we vast waar je naartoe wilt groeien. Ook voorzien we je van waardevolle adviezen en maken we concreet wat je nodig hebt om met plezier, in balans en succesvol je persoonlijke uitdagingen aan te gaan. Op basis daarvan bepalen we jouw focus voor de lange termijn en starten we met de opleiding The Art of Coaching. 

Onderstaand tref je het inhoudelijke overzicht per jaar. 

 

Na afronding van de opleiding The Art of Coaching ontvang je onze “groene Baret”, het diploma “The Art of Coaching”. Dit diploma geeft je toegang tot het netwerk “Masters of Topcoaching”. Een bevlogen netwerk van Topleaders, Topcoaches, Topmediators en Toppro’s dat zich focust en elkaar steunt bij het nationaal en internationaal uitdragen van (ecologisch) leiderschap, coaching en mediation. 

Accreditatie is op verzoek mogelijk voor diverse beroepsgroepen. Daarnaast ondersteunen we je bij de publicatie van jouw groeiboek, zodat je jouw Art of Coaching op authentieke wijze naar buiten toe kunt uitdragen. Voor meer informatie, kijk even bij het volgende tabblad “Publicatie”

Als TOPCOACH, TOPLEADER, TOPMEDIATOR of TOP PRO groei je naar:

 • Zichtbaar leiderschap,
 • Grote kennis van coaching benaderingen, interventietechnieken, de menselijk psyche, emoties, behoeftes en gedrag,
 • Bewustzijn van het cruciale belang van mindset. Je eigen minste en die van de ander(en),
 • Beheersing van de dynamiek van complexe situaties, zodat je optimaal effectief kunt blijven handelen,
 • Het vermogen innerlijke rust te vinden en te bewaren
 • Met vertrouwen doelgericht en slagvaardig keuzes te maken,
 • Continu te werken aan je eigen groei.

Deze oriëntatie is een lifestyle die ook door je executive docenten en coaches tijdens deze opleiding omarmd wordt.

We faciliteren je om je persoonlijke Groeiboek te ontwikkelen naar jouw unieke fingerprint in je werkveld en vakgebied. Publicatie van je Groeiboek is een van de mogelijkheden, waarmee je jouw authentieke manier van de Art of Coaching kunt uitdragen.

Regi Melcherts is internationaal expert in strategisch coachen, leiderschap en mediation. Als executief docent, topcoach, adviseur en mediator, heeft hij duizenden professionals geholpen om hun potentieel optimaal te benutten. Zodat ze hun gewenste professionele- en privéleven kunnen waarmaken. En ook vele teams en organisaties hebben onder zijn begeleiding belangrijke groeisprongen gemaakt. Regi is een voormalig topjudoka en leert je als geen ander om te gaan met het onverwachte. 

Regi wordt geprezen om zijn unieke talent om op een veilige en prettige manier snel tot de kern te komen, waardoor hij mensen doelgericht verbluffende resultaten laat behalen. Met grote groeisprongen tot gevolg. Het is niet voor niets dat de opleiding Strategisch Coachen een 9,6 als gemiddelde beoordeling heeft, bron: Springest. 

Vele professionals vanuit allerlei disciplines en achtergronden, hebben dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van Regi. Van coaches, mediators, rechters en advocaten tot en met medisch specialisten, accountants en consultants. Van HR-professionals, midden- en hoger management. Van projectleiders tot en met in- en verkopers. Van ZZP-ers tot topondernemers.

En ook bedrijven en organisaties hebben succesvol met Regi samengewerkt. Bijvoorbeeld grotere organisaties, zoals Achmea, NS, Heineken, ING, Rabobank, ABN-AMRO, UWV, SSR en de vFAS. Maar ook een variëteit van middelgrote en kleinere organisaties, zoals MBI De Steenmeesters, VVCP, Kinderombudsman en de NSPOH, werken succesvol samen met Regi.

 

De inhoud van het programma per jaargang.

In het eerste jaar focus je op je persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling. Daarbij richt je je op
de volgende aandachtsgebieden:

Persoonlijk & Professioneel Leiderschap | 4 dagen (2 x 2 dagen)

Je leert om tot de echte kernvraag te komen bij je gecoachte en deze te coachen naar een winnende mindset, zodat je coachee op persoonlijk en professioneel vlak weer de eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. De Strategische Coach Matrix wordt in een veelvoud van perspectieven toegepast. 

Talent, Loopbaan & Levensloop | 4 dagen (2 x 2 dagen)

In dit onderdeel staat het coachen van het (natuur)talent en het bevrijden van het potentieel van je coachee centraal. Je biedt een basis voor het creëren van loopbanen en levenspaden die passen bij je coachee. Dit alles vanuit het principe van a Life Long Learning.

Vitaliteit & Herstel | 4 dagen (2 x 2 dagen)

Vitaliteit en lifestyle coachen gaan over het coachen van de balans in energie, belastbaarheid en belasting van je coachee. Zowel fysiek, mentaal, sociaal als spiritueel. De diverse vormen van herstelcoaching komen in dit onderdeel aan bod. Je leert herstelprocessen te versnellen door de juiste coachende interventies te kiezen, te timen en toe te passen op persoonlijk en professioneel niveau, bij teams en organisaties.

Presteren & Communiceren | 4 dagen (2 x 2 dagen)

In dit onderdeel leer je om innoverende trainingsprincipes en creativiteit toe te passen en hiermee de fysieke, mentale, sociale en werkgerichte prestaties van je coachee te verbeteren. Je maakt je de kunst van mentoren, instrueren en trainen eigen. Een aandachtsgebied dat in veel professionele kaders vaak onderbelicht blijft.

In het tweede jaar staan Ecologisch Leiderschap en Coachende Culturen centraal. Het draait hierbij om het coachen van groei binnen relaties, gezinnen, teams en organisaties. De volgende aandachtsgebieden komen aan bod:

Complexe Keuzes & Ethische Dilemma’s | 4 dagen (2 x 2 dagen)

Complexe keuzes en ethische dilemma’s leiden vaak tot integriteitschendingen en stagnatie in de groei van teams en organisaties. Je leert hoe je waardensystemen inzichtelijk maakt, zodat je jouw klant naar een winnende attitude kunt coachen. Daarbij houd je rekening met zijn of haar kernwaarden en leidende gedragsprincipes. Ook leer je hoe je leidinggevenden en professionals kunt coachen in het strategisch omgaan met complexe keuzes en (ethische) dilemma’s. Ook in de interne en externe communicatie (bijvoorbeeld in dialoog met de media).

Conflict & Nieuwe Groei | 4 dagen (2 x 2 dagen)

Een conflict kan in essentie het begin van groei betekenen. Je leert de conflict wetmatigheden en de gedragspatronen bij een escalerend conflict te herkennen en diepgaand te begrijpen. Je leert a-synchroniteit in de conflict- en herstelcurves te ‘lezen’. We leren je coachen bij diverse conflictinterventies, zoals bij arbitrages, bemiddeling, conflict coaching, collaborative practise, mediation, onderhandeling en procederen.

Systeem- & Organisatie Groei | 4 dagen (2 x 2 dagen)

Een organisatie is te vergelijken met een systeem, oftewel een levend en dynamisch geheel. In dit onderdeel van de opleiding leer je hoe je als coach kunt omgaan met de organisatiedynamiek, de systemische wetmatigheden en de systeemstoornissen, zodat de organisatie grote groeisprongen kan maken.

Leiderschap & Management Groei | 2 dagen (1 x 2 dagen)

Het diep begrijpen van de Leiderschap-Management paradox, is de essentiële stap in het coachen van team- en organisatieontwikkeling. We nemen je mee in de systeemdynamiek. We leren je wanneer je welke systeeminterventies kunt inzetten om een blijvende balans in leiderschap en management te verwezenlijken.

Winnend Samenwerken & Coachende Cultuur | 2 dagen (1 x 2 dagen)

Organisaties die eenvoudig en met plezier hun doelen behalen, werken vaak vanuit een open, waardenvrije en nieuwsgierige mindset. Daardoor ontstaat er een coachende cultuur. Een cultuur waarin mensen integer en coachend met elkaar samenwerken. Maar hoe creëer je als coach een coachende cultuur? Dat leer je in dit onderdeel van de opleiding.

In jaar drie verdiep je je in de kracht van Deep Learning. We bereiken de diepere lagen van coaching en leiderschap. Oftewel: coachen van wezenlijke verandering en groei. We richten ons op de volgende aandachtsgebieden:

Natuur & Creativiteit | 4 dagen (2 x 2 dagen)

Je leert hoe je wezenlijke en diepgaande groei van mensen, teams en organisaties kunt coachen met de krachten die de natuur je biedt. Daardoor creëer je momenten die je coachee voor altijd zullen bijblijven.

Deep Learning & Essenties | 4 dagen (2 x 2 dagen)

Je leert de toegang creëren tot de mogelijkheden van grotere bewustzijnsvelden en collectief leren. Het besef dat de realiteit alleen datgene is wat we hebben geaccepteerd als waarheid. Daardoor ontstaat er bij je klanten ruimte voor het gegeven dat er meer kan zijn dat we nog niet zien of hebben leren zien. Het besef dat het (vooraf) ondenkbare mogelijk kan zijn.

Zijn & Zingeving | 4 dagen (2 x 2 dagen)

We focussen ons op de diepere bronnen. Coachen, waarbij het ontwikkelen van waarden, innerlijk weten, creatiekracht en authenticiteit bijeenkomen. Het leren aanspreken van deze bronnen maakt dat mensen, teams en organisaties zich kunnen bevrijden van hun belemmeringen en hun volledige potentieel ruimte kunnen geven. Zij zijn autonoom in staat zich te verbinden met hun krachtigste drijfveer: zingeving.

Integreren & presteren | 4 dagen (2 x 2 dagen)

Je bent nu de meester van jouw eigen groei. Wat wordt jouw boodschap voor de komende jaren? Welke lessen ga je bieden? Hoe ga je deze vormgeven? Welke prestatie ga je leveren? Vanuit welke innerlijke drijfveren? Je leert jouw leiderschap in je toekomstige groei te nemen.

Praktische informatie

Duur:

3 jaar

Studiebelasting:

4 uur per week

Investering

€ 6000,-/jaar (vrijgesteld van BTW)

Inclusief:

Locatie, lunch, opleidingsmateriaal en koffie/thee

Locatie:

SCG Academie
Biltseweg 8
Bosch en Duin

Docent:

Regi Melcherts, George Parker & gastdocenten

Accreditatie:

Accreditatieoverzicht

Schrijf je in!

Biltseweg 8 3735 MC Bosch en Duin | Tel: 030 888 5131
info@strategischcoachen.nl


  Data op aanvraag