Winnend samenwerken met je vakgroep

De jaren van corona hebben een enorme impact gehad op de zorg. Niet alleen zorgde het voor een hoge werkdruk, maar veel medisch specialisten zijn steeds solistischer gaan werken. De connectie binnen de vakgroep is kwijtgeraakt. Het gevaar dat de vakgroepleden elkaar uit het oog verliezen, er ruis ontstaat en de werkcultuur als onveilig of ziek wordt ervaren, ligt dan op de loer. Het ziekteverzuim is erg toegenomen, met een domino-effect als gevolg. En artsen hebben daarnaast ook nog eens te dealen met de stroperigheid van de grote ziekenhuisorganisaties en veeleisende patiënten. Al die ballen in de lucht houden, maakt dat de mens achter de arts uit balans raakt.

Dit is een voedingsbodem voor een onveilige werkcultuur, die vele oorzaken heeft en veelal moeilijk zelf te beïnvloeden is. Het is dus noodzakelijk dat er actie ondernomen wordt. Gedogen of negeren van het probleem, maakt het van kwaad tot erger. Het leidt tot afname van productiviteit, nog meer stress en uitval van medewerkers.

De symptomen van een verziekte werkcultuur?

Een ongezonde werkcultuur kun je herkennen aan meerdere symptomen. Vakgroep genoten en leidinggevenden spreken over elkaar in plaats van met elkaar. Mensen voelen zich geremd om zich uit te spreken. Er ontstaan misverstanden en ruis. Die ruis gaan medewerkers zelf invullen, waardoor verschillende verhalen een eigen leven gaan leiden. Er ontstaan steeds meer sluimerende of directe conflicten.

Casus: teamcoaching

We worden als Strategisch Coachen Groep regelmatig benaderd als de werkcultuur in een negatieve spiraal zit. We willen je aan de hand van een casus laten zien hoe we hiermee aan de slag gaan. De gegevens die we gebruiken in deze casus geanonimiseerd.

Regi Melcherts, opleider, strategisch coach en mediator werd door een vakgroep specialisten van een ziekenhuis gevraagd om te onderzoeken waar de verslechterde werkcultuur vandaan kwam en te helpen het team en de cultuur weer beter te maken. ‘Om inzichtelijk te maken wat er precies gaande is heb ik met deze groep specialisten één-op-één gesprekken gevoerd. Door de inzet van de Strategische Matrixmethode zijn de belangrijkste en gemeenschappelijke pijnpunten omhoog gekomen. Het bleek dat de specialisten steeds meer ieder op een eigen eiland waren gaan werken en het onderlinge contact verloren waren. Er was sprake van veel miscommunicatie en onbegrip. Ook was er veel afstand tussen de Raad van Bestuur en de vakgroep. De nadruk lag steeds op de productiviteit en niet meer op de kwaliteit van de zorg, waarin het welzijn van de specialisten essentieel is. Er werd veel over elkaar gesproken en er ontstonden bondjes. Feiten vervaagden en ruis kwam naar de voorgrond. Die onduidelijkheid zorgde voor veel stress op de werkvloer. Corona heeft hier zeker ook aan bijgedragen.

Vervolgens heeft Regi zijn bevindingen teruggekoppeld aan het team en de Raad van Bestuur uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. ‘Door stil te staan bij wat er mis is gegaan, ontdek je in gesprek met elkaar wat er nodig is om op een gezonde manier verder te kunnen.’ Na dit gesprek is er met de specialisten ingezoomd op hun visie in een strategische sparring met de Raad van Bestuur.

Op basis van die input zijn we een maatwerk teamcoaching ‘Winnend Samenwerken’ gestart. De teamleden hebben tijdens een eerste opleidingsdag bij SCG Academie geleerd hoe zij veilig en waardenvrij met elkaar in gesprek kunnen gaan. Actuele issues zijn in samenwerking met elkaar uitgewerkt in een teamstrategie. Een praktische werkwijze die de specialisten in staat stellen om direct aan de slag te kunnen met de aandachtspunten. In de workshops die we hierna hebben verzorgd zijn de issues verder uitgewerkt en verankerd in de dagelijkse praktijk. In een ritme van één opleidingsdag per kwartaal opgevolgd met workshops op locatie, wordt het team verder begeleid bij het nemen van haar strategische stappen.

Samenvattend..

Als je een verziekte werkcultuur niet aanpakt, dan ontstaan er sneller conflicten, met als gevolg dat personeel uitvalt. Dat is met de krapte op de arbeidsmarkt het laatste wat je wilt. Een ongezonde werkcultuur verander je niet van de één op de andere dag. Dat is hard werken met elkaar. Bij deze vakgroep zijn de teamleden zich ervan bewust geworden hoe belangrijk het échte onderlinge contact is en besteden hier nu tijd en aandacht aan. Ook is de leiding beter aangesloten bij het grotere geheel.

Heb je het idee dat jullie vakgroep ook wel een nieuwe impuls kan gebruiken? Wij vertellen je graag persoonlijk meer over wat we voor jullie kunnen betekenen. Voor artsen worden aan het volgen van het programma BIG punten toegekend.

Naast dit programma biedt SCG ook individuele coaching aan, mediation en trainingen.