Verschillende generaties binnen je team: hoe zorg je dat ze elkaar versterken?

In de huidige arbeidsmarkt hebben we te maken met een diversiteit aan generaties. Hoe kun je zorgen dat deze verschillende generaties elkaar versterken? En hoe zorg je voor een gebalanceerd team dat winnend samenwerkt?  

Een overzicht van de verschillende generaties

Iedere generatie heeft zijn eigen unieke kenmerken, van Baby Boomers tot Generatie Z. De vraag is hoe deze verschillende generaties elkaar kunnen versterken binnen een team en welke invloed ze hebben op het werkproces.

We zoomen eerst in op de verschillende generaties en hun werkkenmerken. 

Baby Boomers

De Baby Boomers, geboren tussen 1946 en 1964, staan bekend als harde werkers met veel ervaring. Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin de economie floreerde en zijn daarom vaak heel gedreven om hun kennis en ervaring door te geven aan jongere generaties. Deze generatie pakt graag de rol van mentor binnen het team. 

Generatie X

De generatie die daarop volgt, Generatie X, is geboren tussen 1965 en 1980. Deze generatie is juist opgegroeid in een tijd van economische onzekerheid, in een tijd van onzekerheid en verandering. Daardoor zijn werknemers uit deze generatie erg zelfstandig en flexibel. Ze kunnen zich makkelijk aanpassen. Dit is ook een generatie die veel waarde hecht aan een gezonde balans tussen werk en privé. Hun instelling kan enorm bijdragen aan een gezonde werkcultuur.

Millennials

Op Generatie X volgen de Millennials. Ze zijn geboren tussen 1981 en 1996 en opgegroeid in een tijd van technologische ontwikkelingen. Deze generatie is welbekend met technologie en heeft uitstekende digitale vaardigheden. Zingeving is een thema dat voor hen op de werkvloer erg speelt. Ze zijn op zoek naar betekenis in hun werk en hechten veel waarde aan een goede samenwerking en heldere communicatie binnen het team. Millennials zijn vaak creatief en innovatief en zorgen daarmee voor een frisse wind binnen de organisatie en in het team.

Generatie Z

Generatie Z is geboren na 1996 en opgegroeid in een tijd van ongekende technologische mogelijkheden. Deze generatie is heel flexibel en adaptief én daardoor in staat om snel te schakelen bij nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. Ze zijn opgegroeid met sociale media en zeer bedreven in digitale communicatie. Generatie Z kan dan ook een belangrijke rol spelen binnen het team als het gaat om vernieuwing.

Generatieverschillen inzetten om winnend samen te werken

Nu je een beeld van de verschillende generaties hebt, is het belangrijk om te kijken naar je eigen team. Wat voor generaties zitten daarin? Herken je de kenmerken van iedere generatie? Door deze generatiekwaliteiten te herkennen en te erkennen, kan je team profiteren van de diversiteit aan kennis en ervaring.

In de praktijk merken we echter vaak dat de generatieverschillen als belemmerend gezien worden. Je ziet dat de samenwerking binnen het team dan niet optimaal is. Dit heeft gevolgen voor het werkplezier. Medewerkers voelen zich geen onderdeel van het team en gaan als individu verder.
Zo horen de millennials en generatie Z vaak dat ze nergens meer tegen kunnen en niet hard werken. De jongeren vinden de oudere collega’s snel inflexibel. En zo doen er meer vooroordelen de ronde. Dat is zonde, want de verschillende generaties kunnen elkaar juist versterken. De Baby Boomers en Generatie X kunnen kennis overdragen en als mentor dienen voor de Millennials en Generatie Z. Terwijl die generaties juist weer ingezet kunnen worden om hun collega’s mee te nemen in de digitale mogelijkheden en het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé. Zo kan een team dat uit verschillende generaties bestaat juist mooi gebalanceerd zijn.

Een open en inclusieve werkcultuur

Daarom is het van belang als leidinggevende om ruimte te maken voor de wensen en behoeften van de verschillende generaties. Dat kan alleen met een open en inclusieve werkcultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Dit is een eis als je een team winnend wil laten samenwerken.

Vind je het lastig om binnen het team de generatieverschillen te omarmen? Dan kan een teamtraining jou en je team op weg helpen. Tijdens zo’n training gaan onze ervaren trainers aan de slag met het team en buigen de negatieve, inefficiënte patronen om naar een efficiënte en positieve samenwerking. Er wordt aandacht besteed aan ieder zijn/haar natuurtalent, zodat het team winnend gaat samenwerken. Door gebruik te maken van verdiepende communicatiemethodes, vindt er een echte attitudeverandering plaats met een langdurig positief effect tot gevolg.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.