Van werkdruk naar stimulerende belasting

Een hoge werkdruk is het nieuwe normaal bij veel organisaties. Dat komt veelal door (langdurig) uitval van personeel en krapte op de arbeidsmarkt. Toch kun je op een andere manier naar werkdruk kijken. We leggen uit hoe je van werkdruk naar stimulerende belasting van medewerkers gaat en wat jouw rol als leidinggevende hierin kan zijn.

Wat maakt de werkdruk hoog?

Om te beginnen is het belangrijk om als leidinggevende te weten wat voor iedere individuele medewerker de werkdruk hoog maakt. We spreken van werkdruk wanneer de balans tussen de belasting en de belastbaarheid negatief is. Dat kan in veel dingen zitten en kan per medewerker heel verschillend zijn. Ga in gesprek met je team om zo te ontdekken hoe een hoge werkdruk eruitziet voor iedere individuele medewerker.

Daarnaast kan de energiebloem ingezet worden als tool om zicht te krijgen op energiegevers en energievreters. Afhankelijk van waar het lek zit, maar óók waar de medewerker energie van krijgt, kan je samen een oplossing zoeken voor een betere balans. Verder beschikt Strategisch Coachen Groep ook over digitale instrumenten om de werkdruk in jouw organisatie te meten. Dat geeft een startpunt voor verandering.

Stimulerende belasting: werken vanuit je natuurtalent kost minder energie

Zo ontstaat er een positieve balans tussen de energie die een medewerker in zijn of haar werk stopt en die eruit gehaald wordt. Daarnaast spelen bij een stimulerende belasting de juiste mentale prikkels een belangrijke rol. Als mens kunnen we best belast worden, zolang de belasting maar invulling geeft aan onze zingeving. We dragen graag bij aan een groter doel.

De juiste werkomgeving voor een stimulerende belasting

Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het faciliteren van een werkomgeving waarin een stimulerende belasting centraal staat. In deze werkomgeving is het noodzakelijk dat grenzen aangegeven kunnen worden en behoeften en wensen uitgesproken worden. Blijf dus regelmatig met medewerkers in gesprek gaan over wat ze kunnen en willen, wat ze daarvoor nodig hebben, waar hun grenzen liggen en of deze nog gerespecteerd worden.

Daarnaast is het belangrijk om aandacht te hebben voor de privésituatie van medewerkers. Bij het ervaren van een te hoge werkdruk spelen problemen in de privésituatie vaak een grote rol. Denk hierbij aan zorgen over de relatie, kinderen, een emotionele ex-partner, financiën of de gezondheid.

Je hebt oog voor de privésituatie van medewerkers door je als leidinggevende betrokken op te stellen en medewerkers de veiligheid te bieden om aan de bel te trekken als er iets aan de hand is. Iedere medewerker zal in zo’n situatie andere behoeften hebben. Vraag wat iemand prettig vindt en respecteer die grens. Door hier écht aandacht aan te besteden, is een hoge werkdruk tijdig te signaleren en kun je een medewerker ondersteunen bij het creëren van een betere balans.

Kortom, inventariseer (eventueel met behulp van een geschikte partij) hoe het nu staat met de werkdruk in jouw organisatie en onderzoek op individueel niveau hoe een stimulerende belasting eruitziet. Met deze inzichten kun je aan de slag om een hoge werkdruk om te zetten naar een passende belasting.

Wil je advies hoe je in jouw organisatie van hoge werkdruk naar stimulerende belasting gaat?