Succesvol Begrenzen: hét antwoord op grensoverschrijdend gedrag

 

Hoe verminder je het risico op grensoverschrijdend gedrag én gebeurtenissen? Zowel als leidinggevende of als professional? Hoe leer je mensen hun eigen grenzen te bewaken en te stellen?  Hoe leer je de grenzen van anderen te zien en te respecteren? Op 19 september 2023 hebben we de Masterclass ‘Succesvol Begrenzen’ gegeven. We zijn ingegaan op de diepere betekenis van het stellen van grenzen. De enthousiaste deelnemers vertegenwoordigden een grote diversiteit van achtergronden.

De kernboodschap in de masterclass:

‘Een heldere grens, is de basis voor een veilige verbinding!’

Grensoverschrijding & jezelf

In onze moderne samenleving worden we vaak aangemoedigd om ons volledige potentieel te benutten en grenzeloos naar succes te streven. Het onvermogen om effectief te kunnen begrenzen, kan uiteindelijk leiden tot uitputting, stress en een gebrek aan vervulling. Dit gaat over persoonlijke en professionele grenzen.

Zo heeft 1 op de 4 jonge werkenden tussen 18 en 34 jaar last van burn-outklachten door hun werk, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau TNO en het CBS. Vaak ligt de oorzaak van een burn-out in het onvermogen om effectief te kunnen begrenzen, waardoor je zelf en/of je omgeving structureel over je grenzen heen gaat.

Grensoverschrijding & de ander(en)

En dan is er de grens van de ander(en). Waar ligt die? Veel grenzen zijn niet zichtbaar of tastbaar. Ze zijn ook nog contextafhankelijk. De ontvanger -de ander- bepaalt of je zijn of haar grens overgaat. Het onderwerp “grensoverschrijdend gedrag” is zeer actueel. Het vormt de basis van intimidatie, bedreiging en conflict, waarin de individuele, relationele, team, organisatie en maatschappelijke veiligheid in het geding komen.

De berichten over grensoverschrijdend gedrag voeren al maanden de boventoon in de media. Het aantal klachten over ongewenste intimiteiten, vernedering, racisme, uitbuiting en pesten op de werkvloer is bij 10 procent van de Nederlandse bedrijven en organisaties toegenomen.

Toch wordt volgens de onderzoekers van Berenschot bij ruim een vijfde van de organisaties nog steeds niet actief gewerkt aan het creëren van een open en veilige werkomgeving.

Wat is succesvol begrenzen?

Succesvol begrenzen is het vermogen om bewust en adequaat grenzen te stellen in verschillende aspecten van je leven, zoals werk, relaties, persoonlijke tijd en doelen. Het omvat het kunnen identificeren van wat belangrijk en waardevol voor je is. Het is geen uiting van zwakte, maar juist een strategische benadering om veerkracht te behouden en een gezonde balans te vinden in samenwerkingen. Succesvol begrenzen is voor iedereen te leren. Van belang is dat leidinggevenden en professionals bereid zijn hun eigen rol onder de loep te nemen.

 

Het is de samenhang van:

  • inzicht in de eigen gedragspatronen én die van anderen,
  • verbale en non-verbale communicatievaardigheden
  • de eigen mindset.

Voordelen van succesvol begrenzen:

  1. Bewaken van eigenwaarde en veiligheid: een heldere grens is de basis voor een veilige verbinding. Door het aangeven waar je grenzen liggen, bescherm je jezelf én de ander. Het bied je de mogelijkheid om in gesprek te blijven bij meningsverschillen, conflicten en ook bij verschillen in machtsverhoudingen.
  2. Behoud van energie: door effectief grenzen te kunnen stellen, kun je je energie richten op wat écht belangrijk is voor je is. Je kunt je concentreren en focussen op activiteiten die je dichter bij je doelen brengt.
  3. Vermindering van stress: overmatige verantwoordelijkheden en verplichtingen kunnen leiden tot chronische stress. Door begrenzing kun je voorkomen dat je jezelf uitput, zowel emotioneel als fysiek.
  4. Verbetering van effectiviteit: door je te concentreren op de belangrijkste taken en activiteiten, kunnen je je productiviteit verbeteren. Doelen worden op een efficiëntere manier bereikt.
  5. Bevordering van zelfzorg: succesvol begrenzen betekent toename van veiligheid. Individueel, relationeel, op team en organisatieniveau. Het betekent ook voldoende tijd voor zelfzorg. Door tijd te nemen voor ontspanning, rust, lichaamsbeweging en het nastreven van persoonlijke interesses, kun je je fysieke en mentale gezondheid bevorderen.

Begrenzen kun je leren

Door het bevorderen van succesvol begrenzen in organisaties, teams en relaties wordt het veiliger voor professionals en hun leidinggevenden.

We vinden het inspirerend om bij te kunnen dragen aan succesvol begrenzen in de samenhang van persoonlijke-, professionele en organisatiegroei. Succesvol begrenzen is een vast onderdeel in onze opleidingen Strategisch Coachen en Next Level Coachen.  Periodiek geven we de masterclass Succesvol Begrenzen. Wat nieuw is, is dat we steeds vaker gevraagd worden voor lezingen op dit thema. Is daar binnen jouw organisatie ook behoefte aan? Neem vrijblijvend contact met ons op.