Mediation: soft of juist resultaatgericht?

Mediation wordt vaak als soft gezien en staat haaks tegenover harde juridische procedures. Dat beeld is geheel onterecht als je het ons vraagt. Mediation kan juist zéér resultaatgericht ingezet worden.

Kies je voor tegenwerking óf voor samenwerking?

Samen een weg vinden

Juridische procedures met advocaten kun je zien als boksen. Mediation is meer te vergelijken met judo. Het woord judo betekent de ‘zachte weg’. Dat is precies waar mediation over gaat: in samenwerking de weg vinden naar een oplossing. De betrokken partijen hebben bij mediation zelf de regie in het proces en in de afspraken die gemaakt worden. Mediation is veelal sneller én kosteneffectiever dan een juridische procedure.

Toch kampt mediation met een groot imagoprobleem. Het wordt gezien als soft: veel praten en weinig resultaat. Er zijn inderdaad mediators die van het pappen en nathouden zijn. Zij missen effectiviteit. Je moet dus nét de goede vinden.

Dat kan in Nederland zeker, want er is een groep mediators die echt goed is. Topmediatiors onderscheiden zich door hun mindset en innerlijke rust. Hierdoor zijn ze in staat om conflicten neutraal te begeleiden. Deze groep begrijpt de emotionele onderstromen die spelen tijdens complexe conflicten.

Wat voor soorten mediation zijn er?

Mediation wordt in verschillende situaties en in verschillende vormen ingezet. Bij Strategisch Coachen Groep bieden we de volgende vormen van mediation aan.

Pre-mediation

De mediator begeleidt cliënten bij de vraag of mediation daadwerkelijk de aan te bevelen keuze is.

Enkelvoudige mediation

Eén mediator begeleidt de betrokken cliënten bij een geschil of conflict. Bijvoorbeeld ondernemingsconflicten, bestuur- en arbeidsconflicten en familierechtelijke- en nalatenschapsconflicten.

Co-mediatie

Een mediator begeleidt twee of meer cliënten samen met een andere professional. Bijvoorbeeld een neutrale financieel adviseur. De mediator begeleidt partijen door het (emotionele) proces en de expert begeleidt het zakelijk-inhoudelijke deel. De neutrale professional is voor partijen veel geloofwaardiger en zijn of haar voorstellen worden sneller geaccepteerd.

Vier gesprek met coach

We begeleiden ook advocaten met hun cliënten. We schorten de procedure tijdelijk op. Met de ruggensteun van hun advocaten gaan de betrokken cliënten het gesprek aan om te onderzoeken of een gang naar de rechter toch gestopt kan worden en er een redelijke en billijke oplossing te bereiken is.

Multidisciplinaire mediation

De naam zeg het eigenlijk al, bij deze vorm van mediation betrekken we meerdere neutrale specialisten. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet bij complexe arbeids-, ondernemings-,  letselschade- of familierechtelijke conflicten.

Arbitrage/ rechter

Cliënten komen onder begeleiding van de mediator sámen overeen om hun overgebleven (deel)geschillen voor te leggen aan een arbitragecommissie of de rechter. 

Uniek concept Strategisch Coachen Groep

We merken in de praktijk dat mediation vaak niet als mogelijke oplossing wordt aangeboden. Dat is een gemiste kans, want veelal kan mediation harde en kostbare juridische procedures voorkomen. Strategisch Coachen Groep heeft een concept ontwikkeld waarbij hoogopgelopen en complexe conflicten binnen 2-3 dagen opgelost worden.

Na een intakefase gaan we in een veilige omgeving aan de slag. We betrekken de juiste professionals en creëren snelheid, waardoor complexe zaken zeer kosteneffectief opgelost worden. We hebben de afgelopen tien jaar honderden zaken begeleid met een succesrate van boven de 90%.

Heb je ook een conflict waar je niet uitkomt? Neem contact met ons op om kennis te maken. We helpen je graag weer op weg. En wil je als werkgever een werknemer faciliteren om een conflict op te lossen? Ook daarin adviseren we je graag.