‘Ik kreeg inzicht, overzicht en zie weer een toekomst voor mezelf’

Strategisch Coachen (jan – mei 2022)

Niet meer op de juiste plek
Pauline haar hart ligt in de jeugdzorg. Toen er op haar afdeling een conflict ontstond en collega’s vertrokken, besloot ze na een lange aanloopperiode om ook te vertrekken. ‘Ik zat niet meer op mijn plek en ben in gesprek gegaan met onze HR-afdeling. Ik kreeg de vraag wat ik nodig had om verder te gaan. Dat was het hem juist. Ik had nog geen ruimte om verder te gaan, wilde pas op de plaats maken en verwerken wat er allemaal was gebeurd.’

Van de bedrijfsarts kreeg Pauline de tip om de opleiding Strategisch Coachen te volgen. Vol goede moed, maar zonder verwachtingen startte ze. ‘Ik had mezelf helemaal weggecijferd op het werk. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel was enorm en het zoeken naar de volgende stap is een heel pittig proces geweest. Ik had behoefte aan ruimte voor mezelf.’

Een spiegel voor meer inzicht
‘De groep waarmee ik Strategisch Coachen volgde was heel divers. Praktisch iedere deelnemer had een andere professionele achtergrond. Ik vind het geruststellend dat we allemaal, ongeacht wie we zijn of waar we werken, worstelen met bepaalde thema’s.’ Pauline kwam tijdens de opleiding uit haar eigen stramien. ‘Ik voelde me veilig in de groep en durfde me daardoor kwetsbaar op te stellen. De woorden van de trainer, Regi Melcherts, en de andere deelnemers werkten als een stimulans. Ik kon eindelijk frank en vrij praten over wat de afgelopen periode met mij had gedaan. Dat werkte heel verbindend, maar tegelijkertijd was het confronterend. Ik kreeg aan alle kanten een spiegel voorgehouden, waardoor ik steeds meer inzicht kreeg in hoe ik met bepaalde zaken omging.’

Pauline was door haar grote verantwoordelijkheidsgevoel over haar grenzen heen gegaan. ‘Iedereen ging voor. Ik zorgde voor alle mensen in mijn omgeving, maar wie zorgde er voor mij? Nu weet ik dat ik eerder had moeten stoppen met mijn toenmalige baan. Dat was beter geweest voor mij.’

Grenzen aangeven
Na deel 1 van de opleiding kreeg Pauline een periode om zelf aan de slag te gaan. ‘Ik heb geleerd om steeds op een andere manier naar mijn situatie te kijken. Dat gaf heel veel nieuwe inzichten. Zo ben ik uiteindelijk het gesprek met mijn leidinggevenden aangegaan. Zij wilden me zo lang mogelijk in dienst houden, zodat ik inzetbaar bleef. Dat wilde ik niet. Ik wilde op non-actief gesteld worden, zodat ik tijd kreeg om afstand te nemen en er ruimte zou ontstaan om naar ander werk op zoek te gaan.’

In het gesprek met haar leidinggevenden gaf Pauline haar grenzen aan met als gevolg een verbazingwekkend resultaat. ‘Ik werd na het gesprek door één van mijn leidinggevende opgebeld. Hij zei dat hij te ver was gegaan. Hij zag dankzij het gesprek in dat het nodig was dat ik per direct op non-actief gesteld zou worden. Dit was niet zo uitgepakt als ik de opleiding Strategisch Coachen niet had gevolgd.’ Door alle tools, opdrachten, inzichten en feedback die ze had gekregen kon Pauline haar grenzen aangeven en afstand nemen van haar situatie met dit gezonde resultaat als gevolg.

Meer dan een opleiding
‘In de opleiding heb ik geleerd om beter en vaker te relativeren. Het gaat niet over goed of fout, maar over hoe ik met een situatie omga. Ik ben milder naar mezelf. En ik geef dus veel beter mijn grenzen aan. Strategisch Coachen Groep heeft mij geholpen om een groeisprong te maken: van iemand met een ongezond groot verantwoordelijkheidsgevoel, naar iemand die met veel meer compassie naar zichzelf kijkt.’

De volgende groeisprong van Pauline? ‘Ik wil mezelf nog meer op waarde leren schatten en focus houden op wat ik wel kan. Verder ligt mijn toekomst open. Nadat ik gestopt was met werken, ben ik eerst op vakantie gegaan. Toen ik terugkwam ben ik niet direct op zoek gegaan, maar heb eerst nog flink geklust in ons nieuwe huis. Ik heb mezelf de tijd en ruimte gegeven om tot rust te komen. Door Strategisch Coachen Groep realiseerde ik me dat ik nog een hele toekomst voor me heb waarin alles mogelijk is. Ik kreeg weer lucht.’

Voor Pauline was Strategisch Coachen meer dan een opleiding. ‘Ik werd een aantal maanden nadat ik de opleiding had afgerond gebeld: hoe het met me ging en of ik al een nieuwe baan had gevonden? Ik voelde me door dat uitreiken echt vastgehouden. Je mag bij Strategisch Coachen Groep zijn wie je bent. Hoe opener en kwetsbaarder jij je opstelt, hoe meer je uit hun opleiding en coaching haalt. Ik kreeg inzicht, overzicht en zie weer een toekomst voor mezelf. Eén waarin ik goed voor mezelf zorg en mijn hart volg.’

Inmiddels heeft Pauline een fulltime baan geaccepteerd als teamleider/manager jeugdhulpverlening. Ze werkt er met veel goede zin en plezier. ‘Deze baan is een mooie aanvulling op mijn ervaring tot nu toe en ik zie hier de komende tijd voldoende uitdaging om te groeien naar een volgende groeisprong.’