‘Ik krijg van mijn familie terug dat ik een prettiger mens ben geworden.’

Van overlegscheiding naar persoonlijke ontwikkeling

‘Regi Melcherts heeft mijn overlegscheiding als coach begeleid, zo kwam ik voor het eerst in aanraking met Strategisch Coachen Groep. Hij wist snel te benoemen waar mijn winst lag: een goede relatie met mijn kinderen behouden. Ik vond het knap hoe hij te werk ging en wilde daar meer over weten.’

Na een snelle en nette scheiding waarin de relatie met zijn kinderen centraal stond, besloot Andreas bij Strategisch Coachen Groep verder te gaan met zijn persoonlijke ontwikkeling. ‘Ik heb inmiddels verschillende opleidingen gevolgd en het smaakt iedere keer naar meer. Het contact achter de schermen is ontzettend fijn, ik heb al veel interessante mensen ontmoet in de opleidingen en wat ik zo knap vind aan Regi, is de rust die hij uitstraalt en de coherentie van het verhaal van Strategisch Coachen Groep.’

Dezelfde taal spreken

De kennis die Andreas heeft opgedaan in de opleidingen is verweven in het talentgedreven werken binnen zijn huidige bedrijf. ‘Dus op de vraag wat me het meest is bijgebleven uit de opleidingen, is het antwoord: wat niet?’ Naast Andreas hebben ook enkele collega’s de opleiding Strategisch Coachen gevolgd, inclusief zijn zakenpartner. ‘Daardoor spreken we in ons bedrijf dezelfde taal; je maakt iets wakker in elkaar.’

Diepere relaties en zakelijk succes

Andreas is dankzij de opleidingen milder geworden naar zichzelf en zijn omgeving. ‘In de laatste opleiding die ik heb gevolgd, vroeg Regi: “Waarom ben je zo kritisch?” Omdat ik zo streng voor mezelf was, was ik dat ook voor anderen. Dat is echt een openbaring geweest.’ Andreas komt uit een groot gezin met 8 kinderen. ‘Elk met een heel eigen karakter. 5 jaar geleden is mijn vader overleden en recent mijn oudste zus. Ik merk dat ik anderen meer ruimte geef en durf tegelijkertijd mijn eigen ruimte in te nemen door liefdevol grenzen aan te geven. Ik krijg van mijn familie terug dat ik een prettiger mens ben geworden. Dat ze dat uitspreken, raakt me en geeft een compleet gevoel.’

‘Mijn relaties met anderen zijn dieper geworden en ik heb dankzij Strategisch Coachen Groep zakelijk succes behaald. Naast het coachen van klanten, waarbij ik me heb gespecialiseerd in conflicten, gebruiken we veel van de methodieken in ons eigen bedrijf. Bij Human Business Support geloven we dat ieder mens gelukkiger en productiever is in werk dat bij hen past. Human Business Support staat voor Menselijk-Zakelijk-Ondersteunend. We zijn ooit begonnen als arbodienstverlener, van oorsprong een wereld waarin de inspanning vaak groter is dan het resultaat. Ik vond dat dat anders kon, daaruit is het WerkfitRitme ontstaan. Een logische stap-voor-stap benadering waarin je blijvend meer waarde haalt uit mensen en jouw organisatie. Een ritme waarmee jij de regie neemt: proactief, gericht op vitaliteit en de toekomst. Human Business Support heeft zich ontwikkeld tot een zakelijke dienstverlener waar we je niet alleen helpen de regie te nemen over verzuim (VerzuimSupport), maar ook organisaties en mensen ontwikkelen (Mens&OrganisatieSupport). Daarnaast brengen we ondernemers en HR-professionals samen om te leren van elkaar en samen dingen op te pakken die je alleen niet kan. Dat heet het ACE HR-Collectief en voorBLIJblijvers voor medewerkers ’

 Een nieuw eindbeeld in Afrika

Andreas heeft de afgelopen jaren prachtige groeisprongen gemaakt. ‘Dat begon eigenlijk bij mijn scheiding, daarna nam ik afscheid van een zakelijk experiment en drie jaar geleden besloot ik dat ik zelf ook meer declarabel wilde zijn voor mijn bedrijf.’ Hij is recent mee geweest naar Afrika en start volgend jaar met de opleiding ‘The Art of Coaching’. ‘Ik werk met eindbeelden. Ons volgende eindbeeld eindigt in 2024. In Afrika heb ik met mijn zakenpartner nagedacht over ons volgende eindbeeld. We hebben dat zo concreet mogelijk gemaakt, alsof we al op dat punt staan. De combinatie van talentgedreven werken en de instrumenten van Strategisch Coachen Groep hebben me steeds de middelen gegeven om die eindbeelden te bereiken. Ik kijk uit naar wat er nog komen gaat.’

Andreas van den Goorbergh