(Online) intervisie voor advocaat-mediators

NOvA en vFAS geaccrediteerd

 
Corona en intervisie

Corona heeft gevolgen voor het werken voor de advocaat-mediator. Bijvoorbeeld, doordat activiteiten binnen de Rechtspraak geen of vertraagd doorgang vinden. Ook de meeste werkzaamheden worden nu vanuit huis en online uitgevoerd. Dit alles roept ook (nieuwe) vragen op voor de advocaat-mediator die je wellicht graag met collega’s wilt bespreken in intervisies. Veel intervisies zijn uitgesteld met als gevolg dat het behalen van de benodigde punten onder druk komt te staan Er schuift steeds meer naar de tweede helft van dit jaar, juist de periode die meestal al drukker is. Het mooiste zou zijn als je juist in deze periode met collega’s  intervisies kunt hebben, waar je je concrete vragen en casuïstiek in kunt brengen en je verplichte punten kunt behalen. 

 
Er is goed nieuws!

 De NOvA heeft deze week toestemming gegeven dat intervisies ook online gegeven mogen worden. De afgelopen jaren hebben wij voor meerdere intevisiegroepen advocaten en mediators face-to-face intervisies begeleid. Regi Melcherts is als intervisie begeleider geregistreerd bij ICR, ADR, vFAS  én bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De laatste ook volgens de nieuwe criteria 2020-  als intervisie begeleider cq. gespreksleider (‘deskundige kwaliteitstoetsen’). Hij staat bekend als een inspirerende intervisie begeleider die met een hoge mate van interactiviteit kan inspelen op de actuele vragen en (zelfreflecterende) kernvragen die zich ontvouwen tijdens zijn intervisies. Vanaf vandaag starten wij  met het aanbieden van online intervisies begeleid door Regi. 

 
(Online) intervisies

De (online) intervisies bestaan uit:

  • online bijeenkomsten van in principe 2-3 uur met minimaal 6 deelnemers
  • vooraf een startbriefing, waarin verwachtingen en wensen doorgegeven kunnen worden
  • deelnemers kunnen vooraf en tijdens hun vragen, issues, casuïstiek en leerwensen kenbaar maken en inbrengen
  • deelnemers ontvangen het gebruikte lesmateriaal en achtergrond informatie over de behandelde topics binnen 2 werkdagen na de intervisie
  • een deelnemerslijst die ingediend kan worden bij de vFAS en/of de NOvA
 
Praktisch:  
  • Je kunt je met je intervisiegroep aanmelden via 030 – 888 51 31. Of mailen naar: info@strategischcoachen.nl 
  • Als je (nog) geen intervisiegroep hebt, kun je je ook aanmelden. Wij onderzoeken dan met wie we een nieuwe groep kunnen samenstellen.

Wij zien ernaar uit om met je te gaan samenwerken!