Hoe maak je een gespannen werkcultuur weer veilig?

Een gespannen werkcultuur kan vele oorzaken hebben en is veelal moeilijk zelf te veranderen. Toch is het noodzakelijk dat er actie ondernomen wordt als er binnen jouw organisatie een gespannen werkcultuur heerst. Gedogen maakt het namelijk van kwaad tot erger. Spanning sluimert makkelijk door en leidt tot afname van productiviteit, veel stress en uitval van personeel.

Hoe ontstaat een gespannen of zelfs giftige werkcultuur?

Een gespannen werkcultuur heeft vaak meerdere oorzaken. Medewerkers en leidinggevenden spreken  over elkaar in plaats van met elkaar. Vaak is er sprake van roddel- en pestgedrag en zie je intern verschillende bondjes ontstaan. Medewerkers voelen de veiligheid niet meer om zich uit te spreken of denken dat het geen nut heeft. Er ontstaat ruis. Die ruis gaan medewerkers zelf invullen, waardoor verschillende verhalen een eigen leven gaan leiden.

Van een gespannen werkcultuur is helaas bij veel organisaties sprake en het is ook niet iets van de afgelopen jaren. Of er binnen jouw organisatie ook een gespannen werkcultuur heerst, kom je maar op één manier achter: door het te vragen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek of door interviews met medewerkers. De uitkomst daarvan geeft een eerste beeld van hoe het er voorstaat.

Casus: van gespannen naar veilig met teamcoaching

Als Strategisch Coachen Groep worden we er vaak bijgehaald als de werkcultuur gespannen is. We willen je aan de hand van een casus laten zien wat er gedaan kan worden om een gespannen cultuur weer veilig te maken. Uiteraard zijn de gegevens die we gebruiken in deze casus geanonimiseerd.

Marlot Coolen, opleider, coach en mediator bij Strategisch Coachen Groep, werd door een organisatie gevraagd om te onderzoeken waar de gespannen werkcultuur vandaan kwam en om met het team aan de slag te gaan om dat te verbeteren. ‘Om iets te kunnen veranderen, hebben we eerst inzichtelijk gemaakt wat er precies gaande is. Dat heb ik bij deze organisatie gedaan door één-op-één gesprekken met het hele team te voeren. Door de inzet van de Strategische Matrixmethode heb ik belangrijke pijnpunten naar boven kregen. Het bleek dat er veel afstand was tussen de directie en de medewerkers. Dat zorgde voor weinig betrokkenheid en het gebrek aan duidelijke communicatie zorgde voor ruis. Feiten vervaagden en aannames kwamen daarvoor in de plaats. Die onduidelijkheid zorgde voor veel stress op de werkvloer. Corona heeft hier zeker ook aan bijgedragen.’

Vervolgens heeft Marlot haar bevindingen teruggekoppeld aan het team en de directie uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. ‘Door stil te staan bij waar het mis is gegaan, ontdek je in gesprek met elkaar wat er nodig is om op een gezonde manier verder te kunnen.’ Na dit gesprek is er met de directie ingezoomd op de visie voor deze organisatie. De directieleden willen graag dat iedereen weer trots is om bij deze organisatie te werken!

Op basis van die input is een op maat gemaakte teamcoaching Winnend Samenwerken gestart. De teamleden hebben tijdens een eerste opleidingsdag met behulp van SCG Academie geleerd hoe zij veilig en waardenvrij met elkaar in gesprek kunnen gaan. Actuele issues zijn in samenwerking met elkaar uitgewerkt in een teamstrategie. Een praktische werkwijze die de teamleden en de directie in staat stellen om direct aan de slag te kunnen met verbeterpunten. In de workshops die hierna volgden zijn de issues verder uitgewerkt en verankerd in de dagelijkse praktijk. In een ritme van één opleidingsdag per kwartaal opgevolgd met workshops wordt het team verder begeleid bij het nemen van haar strategische stappen.

Een gespannen werkcultuur verander je niet van de één op de andere dag. Dat is hard werken,  met elkaar. Bij deze organisatie gaan medewerkers het échte contact weer aan en de afstand tussen directie en medewerkers is verkleind. Als je een gespannen of zelfs giftige werkcultuur niet aanpakt, dan zie je een sneeuwbaleffect ontstaan: het conflict wordt groter en groter. Dit gaat ten koste van de veiligheid en het werkplezier, met als gevolg het uitvallen van personeel. Dat is met de krapte op de arbeidsmarkt het laatste wat je wilt.

Heb je het idee dat er binnen jouw organisatie een gespannen werkcultuur heerst of merk je de eerste symptomen hiervan? Neem contact met ons op.


Neem vrijblijvend contact met ons op.