Leef én werk in je Winnaar driehoek.

Vandaag in onze vierde van een serie artikelen, staan we stil bij het belang van een winnende mindset. En, dat doe je door te leven en werken in je Winnaar driehoek.

Het leven is veranderd door Corona.
We merken dat de aandacht voor de impact van Coronacrisis verschuift. In de ziekenhuizen is de vrees voor de ‘worst case’ scenario’s afgenomen. In de thuis- en verpleeghuiszorg zijn de problemen juist explicieter geworden. Het bedrijfsleven komt steeds meer uit de ‘economische ontkenningsfase’ en het besef begint steeds meer door te dringen wat de high impact van de crisis kan zijn. In de media is het nog verrassend stil als het gaat om de financiële drama’s die zich er achter menig voordeur afspelen. Bijvoorbeeld bij MKB-ondernemers en bij gezinnen waar werkeloosheid dreigt. De stille weerstand tegen de Corona maatregelen neemt toe en daarmee ook de druk om de maatregelen te versoepelen.

Houd je levensdoelen vast!
Crisis en groei gaan hand in hand samen. Dit geldt voor je persoonlijke, professionele, relationele en bedrijfsmatige rollen in je leven. Als je goed ‘empowert’ bent en blijft, kom je krachtiger en wijzer uit een crisis en sta je met een boost aan energie in een nieuwe groeifase. Het is een cliché, maar we kunnen de wind mee hebben in ons leven en werk, in de windstilte komen of wind tegen hebben. Het kan gaan stormen en we kunnen vastlopen op de bodem. Soms moeten de zeilen getrimd worden, soms moet ‘het roer om’ óf is het ‘alle hens aan dek’. Als we goed leren zeilen in ons leven en werk, behalen we vroeg of laat onze doelen. Als we straks dan terugkijken, kunnen we zeggen: “Yes, we ‘ve made it! Het was de moeite waard!” Het is daarom belangrijk dat je je levensdoelen, zingeving en dromen dicht bij je houdt en niet opzijschuift.

Een perfecte periode voor een groeispong
Deze Corona-periode nodigt uit om meer in contact te komen met jezelf en met de elementaire zaken in je leven die er toe doen. Kortom, het is een perfecte periode om een mooie ‘groeisprong’ te maken naar een nieuwe fase: in je ontwikkeling als mens, in je relatie, in je gezin, in je werk, in je team en je bedrijf.

“Groei hoeft niet altijd 'meer' te zijn”

Mindset | Voorkom je Drama driehoek...

Verliezende mindset
Het gebeurt ons allemaal wel eens dat we tegen onze grenzen aanlopen, dat de ander over onze grenzen gaat of dat er iets gebeurt dat impact op ons heeft. Onze gemoedstoestand kan dan makkelijk in één of meerdere rollen van de drama driehoek vervallen. Heel menselijk, maar weinig effectief.

"De Drama driehoek is niet erg, zolang het tijdelijk is"

Wat zijn dan die verliezende gemoedstoestanden van de Drama driehoek?

Er zijn drie onderscheidende gemoedstoestanden waar je geleidelijk in kunt belanden, maar ook in luttele seconden in kunt ‘schieten’. We noemen deze gemoedstoestanden ook wel de Drama driehoek. Samengevat zijn deze:

 1. AANKLAGER
 2. SLACHTOFFER
 3. REDDER
 1. Aanklager
  Wanneer je geïrriteerd raakt, spaar je je zegeltjes op. Dit zijn de kleine irritaties. Bijvoorbeeld thuis of op je werk. Meestal, doordat een ander over je grens heen gaat of je waarden schendt. Langzaamaan stroomt je emmertje vol. Maar, het kan ook zijn dat je in één keer zo verontwaardigd dat je emmer direct vol zit. Als je in Aanklager schiet, ga je je zegels inwisselen. Je wordt beschuldigend en verwijtend naar de ander en/of je omgeving. Meestal wordt de‘JIJ-BAK’ gebruikt: “Jij die altijd…” of “Jij die nooit…”. Vaak met het vingertje wijzend…

  2. Slachtoffer
  Wanneer je je machteloos voelt of je bedreigd en angstig voelt, heb je de neiging het buiten jezelf te leggen en zelf passief te worden. “Ik weet het niet”, “ik kan het niet”, “het lukt me niet”, “het is me overkomen”. In Slachtoffer kun je grenzeloos klagen en een hulpeloze houding aannemen. Soms ook om anderen uit te lokken om je hulp te bieden. Sommigen gaan zelfs zover dat ze zeggen: “ik kan toch niet geholpen worden”.

  3. Redder

  Wanneer je met iemand te doen hebt, de ander zielig vindt of wanneer je denkt ‘Dit mag niet gebeuren’, kan je in Redder schieten. Je biedt dan veelal ongevraagde hulp, waarvan je zelf denkt dat dat wel goed is voor de ander. Je vult het in voor de ander en neemt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de ander over. Dit, vaak ten koste van jezelf en de ander(en). “Ik los het wel voor je op”, “Pak het nu op deze manier op”, “Ik ga het wel voor je regelen” Het effect van de Redder is dat jouw hulp de ander juist passief houdt, hulpeloos houdt. We noemen dit dan ook ‘hulpeloos houdende hulp’.

Verliezende dynamiek van de Dramadriehoek

Hoe goed je het ook bedoeld hebt, de Redder kan ook arrogant en betweterig overkomen naar Slachtoffer, die vervolgens geïrriteerd raakt en in Aanklager schiet: “Ik heb jouw hulp niet gevraagd!”, “ik weet zelf wel wat wel en niet voor mij werkt!”, “waar bemoei je je mee, dat maak ik zelf wel uit!”  De verwijten gaan ineens naar Redder die dan denkt ‘en ik had nog zo mijn best gedaan. Dat overkomt mij weer!’ Redder is in Slachtoffer geschoten. Welkom in de dynamiek van de Dramadriehoek!

Mindset | Leef en werk in je Winnaar driehoek!

“Leven en werken in je Winnaar driehoek”, kun je leren
Het is mooi als je je kunt voorbereiden op alles wat er op je af komt. Bijvoorbeeld: een gesprek met je partner of met een collega op je werk, met je team in een project, met je nieuwe collega’s na een promotie, met je kinderen tijdens het ondersteunen van online onderwijs of voor jezelf bij een high impact crisis. Als je je kunt voorbereiden, kun je de Drama driehoek makkelijk voorkomen.

“Fact of life, we kunnen niet alles voorbereiden”

We kunnen niet alles voorbereiden. Er zijn ook tegenslagen, beren, hobbels en hoge bergen op je levenspad. Het is best OK als je even in de gemoedstoestanden van Drama driehoek schiet. Wel is het belangrijk dat je deze mindset vervolgens herkent en weet hoe je er weer uit kan komen. Een veel gestelde vraag daarbij is: 

"Hoe doe je dat dan?"

Kies voor je Winnaar driehoek
Als je kiest voor de Winnaar driehoek, kies je voor een winnende mindset. Het is een mindset, waarbij je communiceert en handelt vanuit het hier en nu. Met drie krachtige vragen kun je Dramadriehoek voorkomen en jezelf of anderen naar een winnende gemoedstoestand brengen. Constructief en gericht op het bereiken van je doelen. De drie elementen van de Winnaar driehoek zijn:

 1. AANBOD
 2. VRAAG
 3. GRENS

Je Winnaar driehoek in de praktijk 

Wij geven je een aantal praktische vragen die je helpen om in de Winnaar driehoek te komen. Je kunt het direct oefen en in de praktijk toepassen.

Oefen je Winnaar driehoek.
Kies een issue, vraag of probleem waar je mee aan de slag wilt. Schrijf deze in maximaal 3 zinnen op. Ga vervolgens met de volgende vragen aan het werk.

Mijn aanbod
De vragen die je jezelf kunt stellen zijn:

 • Wat wil en kan ik concreet doen? Waar zeg ik “ja” tegen?
 • Wat kan ik bieden of leveren voor mijzelf of aan de ander?
 • Wat is mijn concrete aanbod  of voorstel voor mijzelf of aan de ander?

Mijn vraag
Niet klagen, maar vragen! De vragen die je jezelf kunt stellen zijn:

 • Wat heb ik nodig van de ander?
 • Wat is mijn vraag naar de ander?
 • Wat is mijn behoefte?

Mijn grens
Een heldere grens is de basis voor een veilige verbinding. De vragen die je kunt stellen zijn:

 • Wat heb ik liever niet?
 • Wat is mijn grens?
 • Waar zeg ik “nee” tegen?

Een trucje..?
Als we de Winnaar driehoek uitleggen, wordt er wel eens gezegd dat het nogal rationeel, technisch of zelfs als een trucje overkomt. Deze opmerking begrijpen we. Inmiddels hebben we geleerd dat als je je meer en meer verdiept en traint in ons concept ‘Leven en werken in de Winnaar driehoek’ dit je houvast biedt op veel soorten levensgebieden. De Winnaar driehoek kun je gebruiken bij issues, vragen en problemen in de volgende niveau’s:

 • rationele, emotionele, behoefte en gedragsniveau’s
 • zakelijke, economische, sociale en ethische niveau’s
 • persoonlijke, relationele, professionele, gezin- & familie, werk & team, bedrijf, organisatie niveau’s
 • kennis, vaardigheid, ervaring en attitude en leiderschapsniveau’s
 • ecologische, filosofische, energie en spirituele niveau’s.

CONTRACTEREN EN  ‘CONTRACT-EREN’ 
Door de Winnaar driehoek van jezelf en die van de ander helder te maken, creëer je een gezonde basis om goede afspraken te maken. Met jezelf en met de ander. Je maakt een bilateraal contract: we noemen dit ‘contracteren’. Je leeft het contract na: we noemen dit ‘contract-eren’.

"CONTRACT-EREN, DE BASIS VAN WINNEND SAMENWERKEN"

Vraag & zelfreflectie

 1. Wat zijn de issues die jou in de Drama driehoek brengen gedurende deze Coronacrisis?
 2. Hoe vaak schiet je in de gemoedstoestanden van de Drama driehoek in deze Corona-crisis? 
 3. Wat heb je nodig om bij deze issues in je Winaar driehoek te leven en te werken? 

Focus op empowerment

 1. Kies de winnende mindset: het is OK om af en toe in je Drama driehoek te schieten. Als het maar tijdelijk is.
 2. Blijf je structureel ‘hangen’ in de gemoedstoestanden van de Dramadriehoek? Vraag iemand om even naar je te luisteren of vraag professionele (online)coach.
 3. Besef dat je altijd kunt ‘kiezen’ om te leven en werken in de winnaar driehoek. Je kiest hiermee voor het willen bereiken van je doelen. 

Ook de komende weken delen we meer inzichten, stappen en acties met je. Omdat we een bijdrage willen leveren dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 5 verdere inzichten geven over hoe de toepassing van de leer- en herstelcurve bij het overwinnen van een high impact crisis.

Laat ons je feedback weten en de vragen waar je mee loopt.