Corona: hoe overwin je een high impact crisis? (3)

Succesvol omgaan met emotionele impact

Afgelopen dinsdag zijn de kabinetsmaatregelen verlengd tot 28 april. Veel ondernemers en bedrijven lijden hierdoor langer verliezen. Social distancing is een ‘gewoonte’ geworden. Steeds meer mensen geven uiting aan hun emoties. Ze  geven aan zich eenzaam te voelen, onzeker, verdrietig en bang te zijn. Ook ‘piept en kraakt’ het steeds meer in de zorg. De druk is hoog, zowel fysiek als emotioneel. Vandaag in onze derde van een serie artikelen, staan we stil bij het belang van het verwerken van de emotionele impact in een crisis. Met als kernvraag: ‘Hoe overwin je een high impact crisis?’ 

 
’Je hart luchten helpt’

Als de impact echt duidelijk en voelbaar is bij een crisis, is het succesvol voor ons herstel als we onze emoties kunnen toelaten en deze adequaat uiten. Emoties, zoals, frustraties, boosheid, teleurstelling, verdriet, onzekerheid, machteloosheid, angst, stress en fysieke uitingen zijn gezonde en normale gevoelens bij iedere crisis. Het is een mooi besef dat elk van deze emoties een positieve kracht in zich dragen om (collectief) herstel te bevorderen.

Het adequaat kunnen uiten van onze emoties belangrijk, is bij de verwerking van de emotionele impact die de crisis in ons teweeg heeft gebracht. Het is hartstikke OK, als we onze emoties constructief uiten. Wat hierbij natuurlijk van belang is, is dat we wel geleerd hebben om emoties te mogen uiten en geleerd hebben dit hoe we dit op een veilige en constructieve manier kunnen doen. Als we goed in contact staan met onze emoties, kunnen we ze benutten als een signaalfunctie en een bron van kracht om te herstellen. Je hart luchten helpt dus!

“Emoties dragen een positieve kracht in zich”

 
Ineffectief verwerken van de emotionele impact

Het kan zijn dat we geleerd hebben om onze emoties niet te mogen voelen en/of te uiten. Vaak onder het mom van ‘we moeten nu sterk zijn en mogen geen zwakte tonen’. Een ineffectieve overtuiging die we vaak eerder in ons leven hebben geleerd. In ons (vroege) persoonlijke leven, in onze professionaliteit, in onze organisatiecultuur of maatschappij. Of dat we niet geleerd hebben op welke manieren we onze emoties constructief kunnen uiten. Het betekent dat we uit contact gaan met onszelf en ons afsluiten van de signaalfunctie en de krachtbronnen die emoties ons bieden om te herstellen.

 
Golvende lijnen bij herstel

Natuurlijke groei en herstel verlopen via golvende lijnen. Iedere golf kondigt een nieuwe herstelfase aan. Als de lijnen stijgen, is er sprake van groei en herstel. In contact staan met onze emoties en deze adequaat uiten, zorgen ervoor dat ons herstel bevorderd wordt. Het negeren of inslikken van onze emoties remt het herstel en zal een daling van de herstellijn teweeg brengen. Dit noemen we verliezend herstellen. We hebben in deze periode te leren in contact met onze gevoelens te komen en deze te uiten, zodat de herstellijn kan gaan stijgen.

 
Kies je voor winnend herstel?

De impact van de Corona-crisis kent vele gezichten en vele (indrukwekkende) verhalen. Op persoonlijk, professioneel, sociaal en zakelijk niveau. Voor iedereen anders. Bijvoorbeeld: de Corona-patiënt die na tien dagen beademing van de IC komt en (gelukkig) verwezen wordt naar de verpleegafdeling, heeft niet alleen fysiek te herstellen, maar ook emotioneel te verwerken wat hem overkomen is. De ondernemers die komend weekeinde hun terrassen niet mogen openen, hebben hun verlies te nemen en dit emotioneel te verwerken. Of de vele mensen die zich zorgen maken over hun werk- en inkomenszekerheden. En ook Mark Rutte heeft emotioneel te verwerken wat over hem heen gekomen is de afgelopen weken en de emotionele impact die het voor hem heeft als mens.

 
Winnen: met elkaar en voor elkaar

Het geldt voor ons allen: de succesvolle manier die (collectief) herstel bevordert, is de moed hebben om de emotionele impact, voor sommigen ballast, te verwerken. Dat is een teken (persoonlijk) leiderschap. Het is goud waard als we elkaar steun bieden door ruimte te geven en waardevrij te luisteren naar elkaar als mensen hun emoties willen uiten.

 
Vraag & zelfreflectie
  1. Wat is de emotionele impact voor jou in deze Corona-crisis? 
  2. Wat is de emotionele impact voor je teamleden, voor je medewerkers in je  bedrijf of in je  organisatie? En, je dierbaren?
  3. In hoeverre is er ruimte om je emoties te uiten op een veilige manier? In hoeverre voor je collega’s? 
  4. Wat zijn voor jou constructieve manieren om je emoties te uiten?
 
Focus op empowerment
  • Kies de winnende mindset: het is OK om je emoties toe te laten en ze adequaat te uiten
  • Blijf je worstelen met emoties?  Vraag iemand om even naar je te luisteren of vraag professionele (online)hulp. Uiten van emoties lucht op en geeft je kracht, rust en vertrouwen naar de toekomst.
  • Luister waardevrij naar je teamleden, medewerkers en dierbaren….met elkaar zijn we zoveel krachtiger en effectiever dan alleen.

De komende weken delen we meer  inzichten, stappen en acties met je. Omdat we een bijdrage willen leveren dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 4 verdere inzichten geven over hoe de toepassing van de leer- en herstelcurve bij het overwinnen van een high impact crisis.

Laat ons je feedback weten en de vragen waar je mee loopt.