fbpx Skip to content

Hoe overwin je een high impact crisis? (2)

Strategisch Coachen bij crisis en herstel

 
Van crisis naar herstel

De impact van de Coronacrisis wordt steeds duidelijker en voelbaarder. De maatregelen van het kabinet zijn aangescherpt tot 1 juni, de landelijke eindexamens vinden geen doorgang, de Olympische Spelen worden een jaar uitgesteld, de scholen blijven na 6 april naar verwachting langer dicht, de intensive care-afdelingen in de ziekenhuizen stromen vol en eerste herstelde Corona-patiënten doen hun verhaal in #Op1. Vandaag onze tweede van een serie artikelen, waarmee we je houvast en structuur willen bieden en je helpen goede keuzes te maken in deze huidige realiteit. Met als kernvraag: ‘Hoe overwin je een high impact crisis?’

 
Groei- en herstelkracht

Het is een mooi besef dat groei- en herstelkracht een natuurlijk fenomeen is. Zoals de enorme groeikracht van een bos, nadat het afgebrand is. Zoals de enorme herstelkracht van mensen na de tsunami’s in Azië. Zoals de herstelkracht van economieën na tijden van oorlog. Deze natuurlijke groei- en herstelkracht is ook aanwezig in ons als personen, professionals, gezinnen, families, teams, bedrijven en organisaties. Ook als land mogen we erop vertrouwen dat er in Nederland voldoende groei- en herstelkracht aanwezig is om te herstellen van de high impact crisis veroorzaakt door het #Coronavirus.


Wat zijn ineffectieve reflexen bij crisis en verandering?

Bij langzame of plotselinge veranderingen lopen we vaak tegen onze grenzen aan: persoonlijk en zakelijk. We neigen vanuit de angstreflex ons vast te klampen aan wat we gewend, of beter: gewoon,  zijn. Dit kunnen de mensen om ons heen zijn, ons huis, onze collega’s, ons werk en zo voort. Onze angsten voor bedreiging en verlies, triggeren onze behoefte aan bekende veiligheid.

De mooie paradox die we vaak bij SCG-Academie behandelen, is de positieve kracht van ontkenning. Ontkenning biedt veiligheid in een periode dat we nog niet weten wat ons aan het overkomen is. Goed om dat te erkennen. We pakken vast wat we geleerd hebben en schieten in onze overlevingsreflexen: vluchten, vechten en bevriezen. Maar ook onze overtuigingen van wat voor de crisis goed werkte, blijken ineens remmend te worden. Ze kunnen groei- en herstel laten stagneren. Crisistijd is het begin van het begin en ontstaan van een nieuwe realiteit. We lopen tegen onze grenzen aan. Voor een gezond herstel bij een high impact crisis, is een leer- en herstelproces nodig om uit de crisis te groeien. Gezond, krachtig, met een boost aan energie, met diep vertrouwen en succesvol.

 
Golvende lijnen 

Natuurlijke groei en herstel verlopen via golvende lijnen. Iedere golf kondigt een nieuwe herstelfase aan. Als de lijnen stijgen, is er sprake van groei en herstel. Een daling van de lijn is een periode om te leren.

 
Kies je voor winnend of verliezend herstellen? 

Velen van ons ervaren een dalende lijn door de effecten van de Corona  pandemie. Op meerdere fronten van ons leven. Onze persoonlijke vrijheden zijn verminderd, onze leefomgevingen kleiner geworden, de meeste activiteiten op het gebied van sport en hobby’s zijn niet of nauwelijks mogelijk. Zakelijk is de economie stil aan het vallen en gaan naar verwachting veel bedrijven failliet. Om maar niet te spreken over mogelijk verdere maatschappelijke stagnaties op thema’s als de gezondheidszorg, de rechtspraak, de politie, armoede, en migratie.

De valkuil is dat we in de ineffectieve reflexen vanuit angst en wanhoop schieten, zoals hierboven beschreven.  We noemen dit ‘verliezend herstellen’. Het is een gevecht om het ‘oude’ weer terug te krijgen dat er niet is. En, ook nooit meer zal zijn.

De succesvolle manier om met een dalende lijn om te gaan, is dit vanuit een diep innerlijk vertrouwen te doen. Het vertrouwen in de goede afloop, vanuit hoop. En dit vooral met een mindset dat we iets nieuws te leren hebben. Persoonlijk, professioneel, zakelijk en maatschappelijk.  Wat voor soort crisis we ook te overwinnen hebben. Deze mindset leidt tot ’winnend herstellen’. Het is een leerproces om te groeien in een nieuwe realiteit. Je komt er dan altijd beter uit dan vanuit de verliezende mindset.

 
De leer- & herstelcurve

Een eenvoudig en mooi handvat, is de leer- en herstelcurve. We kunnen deze curve hanteren en toepassen op persoonlijk en op zakelijk vlak. Bijvoorbeeld: het fysieke herstel bij ziekte, het mentale & energetische herstel bij burn-out, het herstel van relaties en/of samenwerkingen bij conflicten, het herstel van de prestaties bij reorganisaties en het economisch herstel na een recessie.

De leer- & herstelcurve toont het golvende verloop van het natuurlijke herstel bij een crisis. De curve helpt ons ook om verstoringen in het natuurlijk herstel te ‘lezen’. We kunnen met Strategisch Coachen aansluiten op de herstelfase van het natuurlijk verloop, zowel op persoonlijk, professioneel, team, als op bedrijf- en organisatieniveau. Als herstel natuurlijk verloopt, komen we er beter uit dan dat we voor de crisis waren! 

 

In welke herstelfase verkeer jij?

Als we inzoomen op de leer- en herstelcurve, zien we een aantal fasen:

1. De miskenningsfase: we miskennen de voortekenen. 

Voorbeeld: de Braziliaanse president Bolsonaro, die vindt dat mensen maar gewoon hun dagelijkse leven moeten oppakken. En tot voor kort Amerikaanse president Trump, die vond dat Corona niet zoveel voorstelde. Totdat de beurzen crashten….

2. De ontkenningsfase: we nemen selectief waar om ons te beschermen tegen hetgeen ons aan het overkomen is. 

Voorbeeld: Ons eigen land na het sluiten van de scholen, horeca en het moeten thuiswerken. Mensen die in shock waren, in een roes verkeerden. Sommigen die direct in de vechtstand schoten, zoals politici die tijdens kamerdebatten emotioneel het kabinet aanvielen in plaats van met elkaar samenwerken om goede besluiten te nemen.  

3. De zorg- en stabilisatiefase: we erkennen en beseffen wat ons overkomen is en wat dit (wezenlijk) betekent. 

Voorbeeld: het besef wat het voor onze kinderen betekent om onthouden te worden van sociale prikkels met vriendjes en vriendinnetjes op school en op sport. Of: zakelijk: wat het betekent als je inkomsten drastisch afnemen als je een horecagelegenheid runt, ZZP-er bent of bloembollen exporteert.

4. De verwerkingsfase: we verwerken onze frustraties, verdriet en angsten en stressgevoelens. 

Voorbeeld: je hart luchten bij een luisterend oor en je even mogen laten gaan. Dat lucht op.

5. De winnende fase: we laten achterhaalde overtuigingen en (gedrags-)patronen achter ons. We gaan leren en groeien met nieuwe winnende overtuigingen en gedragspatronen. 

Voorbeeld: ‘ik mag mijzelf toestaan om mijn droom echt te gaan verwezenlijken in mijn werk’ Of: ‘het is OK om voortaan minder te werken en meer tijd privé te beleven.’

6. De nieuwe groeifase: we gaan onze nieuwe richting in. We exploreren leren, oefenen en trainen en worden steeds beter in onze nieuwe fase. Een nieuwe levensfase, relatie of samenwerkingsfase, gezin- of familiefase, teamfase, bedrijf en organisatiefase. 

Voorbeeld: je bent je eigen bedrijf begonnen om mensen te inspireren, ontvangt je eerste klanten en leert. En het geleerde pas je weer toe bij je volgende klanten. Je bent in je nieuwe rol gestapt en doet je eerste stappen en bouwt een nieuw klantennetwerk op.

 
A-synchroniteit

Mensen, gezinnen, families, bedrijven en landen, bewegen a-synchroon door deze fasen heen. Waar de een soms maanden lang in de ontkenning- of verwerkingsfase blijft ‘hangen’, beweegt de ander al in de nieuwe groeifase. Het is een mooi besef dat we herstel en herstelgedrag kunnen bevorderen en rekening hebben te houden met de verschillen in aanpassingsvermogen tussen mensen, teams, bedrijven en organisaties.  

 
Zelfreflectie
  1. waar sta jij momenteel in de leer- en herstelcurve? Waar sta je in je relatie? Je team, bedrijf of als organisatie?
  2. Waar denk je dat anderen jou zullen plaatsen en waarom?
  3. Waar staan die anderen volgens jou ?
 

Focus op empowerment & tips

  1. Kies een winnende mindset: vanuit vertrouwen, hoop, leren en herstellen
  2. ’Lees’ waar je staat in de leer- en herstelcurve. Gaat je lijn momenteel omhoog of omlaag?
  3. Focus op waar je staat in de curve en respecteer dat anderen in een andere herstel fase kunnen bewegen.
  4. Als je stagneert: vraag hulp aan de juiste mensen. Verdrink niet in eenzaamheid.

De komende weken delen we meer  inzichten, stappen en acties met je. Omdat we het belangrijk vinden dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 3 verdere inzichten geven over hoe de toepassing van de leer- en herstelcurve bij het overwinnen van een high impact crisis.