Coaching meets mediation: Multidisciplinaire mediation

"Navigeer met een coach naar duurzaam resultaat! "

In de serie ‘Coaching meets mediation’ bespreken we verschillende vormen van mediation. In deze blog zoomen we in op multidisciplinaire mediation. Bij deze vorm van mediation zijn meerdere neutrale professionals betrokken om op een efficiënte wijze een duurzaam resultaat te bereiken.

De rol van coach in de spotlight

Een mediator, advocaat, coach, accountant, fiscalist en hulpverlenende instanties. Zij werken veelal parallel aan elkaar tijdens het begeleiden van conflicten. In de praktijk levert dit niet altijd het gewenste resultaat op. Vaak zijn de doorlooptijden lang en is er sprake van een stroperige samenwerking.

De opkomst van de multidisciplinaire mediation, waarin de betrokken professionals als team samenwerken, is het moderne antwoord op de vraag hoe je op efficiënte wijze duurzame resultaten bereikt. Veel professionals vinden hier elkaar gelukkig al in. In dit artikel zetten we de rol van de coach in de spotlight.

Van los zand, naar team

Wat we bij Strategisch Coachen Groep merken is dat het risico op tunnelvisie bij parallelle conflictbegeleiding groot is. Professionals werken als ‘los zand’ samen. Een coach helpt om die samenwerkingspatronen te doorbreken en kan de betrokken partijen op verschillende manieren bijstaan.

Zo kan een coach door middel van psycho-educatie de betrokken cliënten (emotioneel) voorbereiden op de mediation. Cliënten worden ondersteund om uit de rollen van ‘De Dramadriehoek’ te blijven en leren om op een constructieve manier het gesprek met elkaar aan te gaan.  Zo ontstaat er meer gelijkwaardigheid. Daarnaast kan een coach het multidisciplinaire proces coördineren en zorgen voor voldoende teamoverleg. Dit geeft de betrokken professionals de kans om kennis te delen, met elkaar te sparren en hun begeleiding aan te passen, om zo cliënten op de best mogelijke manier bij te staan. Met elkaar, kun je meer dan alleen!

Mediators, advocaten en financials zijn veelal terughoudend om multidisciplinair met een coach te werken. Vaak vanuit de aanname: ‘Het is al duur zat voor de klant’. Maar laten we eerlijk zijn, in parallelle conflictbegeleiding lopen de totale kosten vaak nog hoger op en zijn cliënten langer ‘onderweg’. Het is goed om hier eens bij stil te staan: heb jij weleens samengewerkt met een coach in een multidisciplinaire mediation? Sta je daarvoor open?

Meesterschap kenmerkt zich het kennen van je eigen grenzen.

We willen benadrukken dat het een teken van kracht is, als professionals hun eigen grenzen kennen en met elkaar samenwerken om positieve resultaten te bereiken in de conflictbegeleiding. Het is goede zorg naar je cliënten en naar jezelf toe. De begeleiding gaat sneller, makkelijker én de afspraken die worden gemaakt zijn duurzamer. Dat betekent onderaan de streep minder kosten voor de betrokken cliënten.

Daar komt bij dat tijdens zware mediations het heel helpend kan zijn om elkaar ruggensteun te bieden in het team. Het is goed om te kunnen sparren, dat maakt vaak dat je als mediator veel steviger staat en meer autoriteit in het gesprek ervaart. Een coach kan het proces begeleiden, zodat jij je als advocaat of financial op de inhoud kunt focussen. Samen zorg je dat de betrokken partijen welbewuste keuzes maken waar ze écht achterstaan.

Uiteraard is het wel van belang dat je de juiste coach kiest. Iemand met een persoonlijkheid en stijl van werken die past bij de hulpvraag van je cliënten en de benodigde mediation. Daarom adviseren wij mediators om te investeren in hun netwerk van coaches.

Wil je meer weten over hoe we bij Strategisch Coachen Groep een multidisciplinaire mediation aanpakken en wat we kunnen betekenen voor mediators, advocaten en financials? Neem gerust contact met ons op.

Next Level Coachen