Coaching meets mediation bij scheiding

Er zijn verschillende vormen van coaching & mediation die meer bekendheid verdienen. In de blogserie ‘Coaching meets mediation’ bespreken we een aantal vormen die we bij Strategisch Coachen Groep aanbieden. Deze blog gaat over pre-mediation.

Waarom pre-mediation?

1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. Vaak worden de juridische procedures al snel opgestart. Dat is als je het ons vraagt niet altijd nodig en sterker nog: niet gewenst. Pre-mediation is een vorm van mediation die partners helpt om stil te staan bij de keuze over beëindiging van hun huwelijk, samenleving of partnerschap. Het is niet vanzelfsprekend dat er gescheiden ‘moet’ worden. Het is goed om onder professionele begeleiding stil te staan bij deze keuze. Hoe kan een pre-mediation eruitzien?

Krachtige methode

Een pre-mediation start met individuele intakegesprekken. De partners gaan in gesprek met één van onze coaches. Veiligheid staat hierbij voorop. Er is ruimte voor de persoonlijke verhalen, emoties én de wensen naar de toekomst toe. We gebruiken in deze gesprekken de Strategische Matrixmethode. Dit is een krachtige methode om terug en vooruit te kijken, én om stapsgewijs te onderzoeken wat er nodig is om een volgende stap te maken. We kijken naar en staan stil bij de belangrijke gebeurtenissen in het verloop van de relatie, de ontstane problemen en natuurlijk het ideaalplaatje: waar willen de partners naartoe? We maken op basis van al deze input gezamenlijk een stappenplan. Wat is er nodig om bij de gewenste situatie uit te komen?

Een veilige route waar beide partners achterstaan

Na de intakegesprekken volgt een driegesprek. Samen met de coach gaan de partners op zoek naar belangrijke sleutelmomenten: waarom is de relatie gestrand of aan het stranden? Wat maakt dat de partners elkaar niet meer kunnen vinden? In dit coachende gesprek ontvangen ze verdiepende inzichten, waarmee een basis wordt gecreëerd om een veilige route te vinden om keuzes te maken over de toekomst van de relatie.

 

Wij geven vervolgens advies over de mogelijkheden van coaching & mediation. De verdieping tijdens onze begeleiding kan leiden tot bekrachtiging én berusting op het voornemen om te scheiden. Dit betekent dat de scheiding niet vanuit tegenwerking en juridische procedures hoeft plaats te vinden, maar vanuit samenwerking kan leiden tot concrete afspraken.

 

Het gebeurt óók regelmatig dat in de pre-mediation de partners ervoor kiezen om de relatie een nieuwe kans te geven. We merken dat de beleving van waar het is misgegaan vaak verschilt. Zodra beiden erkennen dat ieder een aandeel heeft gehad in het ontstaan van ongezonde patronen, is het mogelijk om met intensieve coaching die patronen om te buigen en het huwelijk of de relatie weer te laten opbloeien.

Het-échte-gesprek

Als de partners bereid zijn om hun relatie te onderzoeken, dan gaan we de intensieve coaching in. Zij gaan gedurende twee dagen onder begeleiding van meerdere coaches het échte gesprek met elkaar aan. Dit kan dus leiden tot het opnieuw verbinden met elkaar, maar het kan ook duidelijk maken dat scheiden de goede keuze is voor beiden.

 

Na deze intensieve coaching blijven we de partners indien gewenst begeleiden. Als zij de keuze hebben gemaakt om samen door te gaan, dan bieden we bijvoorbeeld persoonlijke coaching (1-op-1) in combinatie met drie- of viergesprekken aan. Als de partners besluiten om te gaan scheiden, dan kunnen we ze begeleiden om dat op een duurzame manier te doen. Met persoonlijke coaching bereiden we ze voor op een nieuwe levensfase, waardoor de scheidingsmediation een hogere kans van slagen heeft.

Wel of niet scheiden?

Wij merken dat pre-mediation bij advocaten en hun cliënten vaak niet bekend is. Als je een scheiding begeleidt of zelf in een scheiding beland bent, dan denken wij graag met je mee of er een andere oplossing dan een juridische procedure is. Als deze er niet is, dan kunnen wij met coaching & mediation helpen om de scheiding minder stroef te laten verlopen. Dat is voor alle belanghebbenden, zeker als er kinderen bij betrokken zijn, een win-win.