Effectieve strategieën bij personeelstekort: wat hebben we te leren?

Effectieve strategieën bij personeelstekort: wat hebben we te leren?

Krapte op de arbeidsmarkt en personeelstekorten zorgen bij veel bedrijven voor een hoge werkdruk en stress onder personeel, met als gevolg uitval en continuïteitsproblemen. Wat kan het management betekenen en hoe ga je als organisatie op een gezonde manier om met deze uitdagingen?

De spagaat van personeel behouden en aantrekken

‘Vanaf 5 september minder treinen door personeelstekort NS’, ‘Personeelstekort dwingt huisarts om assistent te zijn’ en ‘Kinderopvang zou 24/7 open zijn, maar krijgt die service niet rond door personeelstekort’. Je kunt er niet meer omheen: personeelstekort is in bijna iedere sector een enorm probleem. Niet alleen richting de klant, ook intern. Door het tekort aan personeel neemt de werkdruk toe en daardoor wordt ook het verzuim weer hoger. In juli zagen we al een ongebruikelijk harde stijging van het ziekteverzuim en waren er meer ziekmeldingen door psychische klachten: een domino-effect.

We begrijpen dat organisaties in een spagaat zitten. Hoe zorg je aan de ene kant dat medewerkers tevreden en gezond blijven? En hoe zorg je aan de andere kant dat je snel en op een duurzame manier de juiste mensen aantrekt? En bovenal: wat hebben we te leren?

Winnende strategieën vinden voor jouw organisatie

Er is een uitweg uit die spagaat. Deze begint met het vinden van een effectieve strategie voor het personeelstekort voor jouw organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat je een zienswijze ontwikkelt op de begeleiding van medewerkers vanuit de gouden driehoek: organisatiegroei, professionele groei én persoonlijke groei.  Wat hebben medewerkers nodig om professioneel te groeien? Hoe kunnen ze op hun eigen manier bijdragen aan de organisatiedoelstellingen? En wat kun je als werkgever betekenen in hun privéleven, zodat ze vol toewijding en met veel plezier bij je willen en blijven werken?

Levens- én loopbaan bewust coachen en begeleiden

Alléén investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers is dus niet meer voldoende. Bedrijven moeten laten zien dat ze toegewijd zijn en dat gaat verder dan het werk alleen. Spelen er bijvoorbeeld financiële- of gezondheidsheidsproblemen? Toegewijde bedrijven ondersteunen en faciliteren hun medewerkers hierbij steeds meer. Als het thuis goed gaat, is de kans veel groter dat medewerkers op het werk gezond functioneren en niet uitvallen. Het percentage ‘nul-verzuimers’ groeit. Een win-win. Zeker omdat het de toewijding aan beide kanten vergroot.

De kracht van toewijding

Veel organisaties onderschatten de kracht van toewijding. Het is een speerpunt dat onderdeel dient te zijn van de bedrijfsstrategie. Daarnaast kunnen leidinggevenden verschillende skills leren om de toewijding van medewerkers te vergroten.

Dus zorg voor een gedegen strategie voor het personeelstekort binnen jouw organisatie, begeleid  medewerkers levensfasebewust en investeer in het verbeteren van de toewijding naar elkaar. Als dit op orde is, dan zal je zien dat medewerkers blijven, minder snel uitvallen en dat het makkelijker wordt om nieuwe mensen aan te trekken. En als je nog twijfelt over of dit de juiste aanpak is? Je concurrenten zien het belang hier wel van in, dus zorg dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.

Masterclass ‘Een effectieve strategie bij personeelstekort’

Wil je hier meer over weten? We geven op donderdag 24 november een unieke Masterclass waarin we uitgebreid ingaan op personeelstekort en je praktisch handvatten geven om hier als manager, leidinggevende of HR-professional op een gezonde en effectieve manier mee om te gaan.

Heb je interesse? Klik op de button voor meer informatie over de Masterclass.

Mediation: soft of juist resultaatgericht?

Mediation: soft of juist resultaatgericht?

Mediation wordt vaak als soft gezien en staat haaks tegenover harde juridische procedures. Dat beeld is geheel onterecht als je het ons vraagt. Mediation kan juist zéér resultaatgericht ingezet worden.

Kies je voor tegenwerking óf voor samenwerking?

Samen een weg vinden

Juridische procedures met advocaten kun je zien als boksen. Mediation is meer te vergelijken met judo. Het woord judo betekent de ‘zachte weg’. Dat is precies waar mediation over gaat: in samenwerking de weg vinden naar een oplossing. De betrokken partijen hebben bij mediation zelf de regie in het proces en in de afspraken die gemaakt worden. Mediation is veelal sneller én kosteneffectiever dan een juridische procedure.

Toch kampt mediation met een groot imagoprobleem. Het wordt gezien als soft: veel praten en weinig resultaat. Er zijn inderdaad mediators die van het pappen en nathouden zijn. Zij missen effectiviteit. Je moet dus nét de goede vinden.

Dat kan in Nederland zeker, want er is een groep mediators die echt goed is. Topmediatiors onderscheiden zich door hun mindset en innerlijke rust. Hierdoor zijn ze in staat om conflicten neutraal te begeleiden. Deze groep begrijpt de emotionele onderstromen die spelen tijdens complexe conflicten.

Wat voor soorten mediation zijn er?

Mediation wordt in verschillende situaties en in verschillende vormen ingezet. Bij Strategisch Coachen Groep bieden we de volgende vormen van mediation aan.

Pre-mediation

De mediator begeleidt cliënten bij de vraag of mediation daadwerkelijk de aan te bevelen keuze is.

Enkelvoudige mediation

Eén mediator begeleidt de betrokken cliënten bij een geschil of conflict. Bijvoorbeeld ondernemingsconflicten, bestuur- en arbeidsconflicten en familierechtelijke- en nalatenschapsconflicten.

Co-mediatie

Een mediator begeleidt twee of meer cliënten samen met een andere professional. Bijvoorbeeld een neutrale financieel adviseur. De mediator begeleidt partijen door het (emotionele) proces en de expert begeleidt het zakelijk-inhoudelijke deel. De neutrale professional is voor partijen veel geloofwaardiger en zijn of haar voorstellen worden sneller geaccepteerd.

Vier gesprek met coach

We begeleiden ook advocaten met hun cliënten. We schorten de procedure tijdelijk op. Met de ruggensteun van hun advocaten gaan de betrokken cliënten het gesprek aan om te onderzoeken of een gang naar de rechter toch gestopt kan worden en er een redelijke en billijke oplossing te bereiken is.

Multidisciplinaire mediation

De naam zeg het eigenlijk al, bij deze vorm van mediation betrekken we meerdere neutrale specialisten. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet bij complexe arbeids-, ondernemings-,  letselschade- of familierechtelijke conflicten.

Arbitrage/ rechter

Cliënten komen onder begeleiding van de mediator sámen overeen om hun overgebleven (deel)geschillen voor te leggen aan een arbitragecommissie of de rechter. 

Uniek concept Strategisch Coachen Groep

We merken in de praktijk dat mediation vaak niet als mogelijke oplossing wordt aangeboden. Dat is een gemiste kans, want veelal kan mediation harde en kostbare juridische procedures voorkomen. Strategisch Coachen Groep heeft een concept ontwikkeld waarbij hoogopgelopen en complexe conflicten binnen 2-3 dagen opgelost worden.

Na een intakefase gaan we in een veilige omgeving aan de slag. We betrekken de juiste professionals en creëren snelheid, waardoor complexe zaken zeer kosteneffectief opgelost worden. We hebben de afgelopen tien jaar honderden zaken begeleid met een succesrate van boven de 90%.

Heb je ook een conflict waar je niet uitkomt? Neem contact met ons op om kennis te maken. We helpen je graag weer op weg. En wil je als werkgever een werknemer faciliteren om een conflict op te lossen? Ook daarin adviseren we je graag.

Hoe coach je medewerkers bij het maken van een keuze die zo goed mogelijk bij hen past?

Hoe coach je medewerkers bij het maken van een keuze die zo goed mogelijk bij hen past?

We hebben steeds vaker te maken met ethische dilemma’s. Kenmerkend voor een ethisch dilemma is dat er twee of meer oplossingen zijn, maar welke keuze er ook wordt gemaakt: er is sprake van een botsing tussen waarden en er zijn nadelige gevolgen. Hoe kun je als coach of coachend leidinggevende iemand in zo’n situatie helpen bij het maken van de meest passende keuze?

Een ethisch dilemma kan niet opgelost worden

Het is belangrijk om je te realiseren dat een ethisch dilemma niet opgelost kan worden en er altijd sprake is van een verlies. Bij een ethisch dilemma zijn er geen oplossingen in de zin van goed of fout. We zullen dus keuzes moeten maken in hoe we als mens met tegenstrijdige waarden om willen gaan. 

Als coach of coachend leidinggevende kun je je gecoachte bewustmaken van waarden die belangrijk zijn, zodat de gecoachte kan kiezen uit verschillende mogelijkheden en de consequenties daarvan bewust aanvaardt. Als je gecoachte het bewustzijn krijgt hoe hij of zij een keuze maakt, dan zal dat innerlijke rust geven.

Hoe maak je een keuze bij een ethisch dilemma?

Je kunt als coach of coachend leidinggevende iemand begeleiden bij het toetsen van een keuze. Dat doe je door middel van de ethische toets en de legitimiteitstoets.

Ethische toets

Zoals we net al zeiden kan je gecoachte bij een ethisch dilemma rechts of linksaf slaan. Het is ja of nee. Bij de ethische toets leer je iemand om zijn of haar waarden te wegen en zo een kant te kiezen. Dat doe je aan de hand van het 4G-model. Samen met de gecoachte kijk je wat de gevolgde en de geschonden waarden zijn en stelt een actieplan op om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens wordt deze keuze getoetst aan de gevoelswaarde. Dezelfde weging wordt er voor de andere kant gemaakt. Dat is een eerste handvat die je gecoachte helpt om te kiezen.

Legitimiteitstoets

Vervolgens is het belangrijk om de legitimiteit van een keuze te toetsen. Jouw gecoachte beantwoordt per keuze de volgende vragen:

 • Mag het of moet het?
 • Is het een sociaal acceptabele keuze?
 • Is de actie doelmatig?
 • Kan de actie slagvaardig worden uitgevoerd?

Hoe meer ja’s op deze vragen, hoe legitiemer de keuze is.

Als coach of coachend leidinggevende is het jouw rol om je gecoachte te leiden door de wereld van ethiek. Die is complex. We vormen nu ons standpunt over zaken als grensoverschrijdend gedrag op basis van veel meer informatie. Dat is zoeken voor je gecoachte: waar baseer ik mijn mening op? Hoe kijk ik naar deze situatie? Daarnaast verandert de maatschappij. We hebben sneller ons oordeel klaar liggen over een gebeurtenis. Wat vroeger kon, kan nu vaak niet meer. Als coach of coachend leidinggevende is het jouw taak om je gecoachte te navigeren door deze nieuwe wereld op zo’n manier dat je gecoachte zijn eigen waarden kan naleven. Zo goed mogelijk in ieder geval.

Wil je meer handvatten om mensen te helpen bij het maken van keuzes in lastige en complexe situaties? Mensen verantwoordelijkheid laten nemen voor hun eigen handelen en ze hierin motiveren?

Dan is de opleiding Strategisch Coachen heel waardevol voor je. Na het volgen van deze opleiding heb je de juiste handvatten om mensen op een positieve manier te begeleiden en je weet beter wie je bent en waar je naartoe wilt. Lees dan de ervaringen van eerdere deelnemers op Springest.

Wat is er nodig voor een veilige omgang met elkaar op het werk?

Wat is er nodig voor een veilige omgang met elkaar op het werk?

Een veilige werkomgeving is niet vanzelfsprekend en begint met bewustwording van de menselijke interacties én de grenzen bij samenwerken. Het is belangrijk dat iedere medewerker in je organisatie zich bewust is wat veiligheid betekent, zich veilig voelt én een actieve rol inneemt in het veilig houden van de werksituatie. Als dat het geval is, dan kun je echte gesprekken aangaan. Die helpen om fysieke, mentale en sociale veiligheid op het werk verder te bevorderen.

Meerdere opties om met een onveilige situatie om te gaan

We kunnen op het werk allemaal met gevoelens van onveiligheid te maken krijgen. In een gesprek, tijdens een vergadering, op de gang, in de lift of online. Het zijn situaties die vaak veel vragen oproepen. Is het gevoel van jou of van de ander(en)? Kom je in actie of niet? Kun je op hulp en steun rekenen? Ga je vechten, vluchten, bevriezen of durf je het echte gesprek aan te gaan? Dit zijn herkenbare vragen bij onveiligheid. Realiseer je dat er altijd meerdere opties zijn om met een onveilige situatie om te gaan.

Voel je je comfortabel genoeg om iets te doen? Ga je erop af? Of, is het makkelijker en misschien zelfs wel veiliger om niets te doen? Hoe bied je Eerste Hulp Bij Onveiligheid (EHBO) voor de ander? En, wat doe je als je jezelf niet comfortabel voelt op je werk? Maak je het bespreekbaar? Met wie? Wat mag je van je collega’s verwachten? Hoe kun je goed voor jezelf zorgen in een onveilige werksituatie?

De ontvanger bepaalt

In de praktijk onder- of overschatten we vaak wat de gevoelsmatige impact is op onszelf en op de ander van uitspraken, gedrag of gebeurtenissen. Wat voor de één voelt als een futiliteit, kan voor de ander een groot gevoel van onveiligheid geven. Of sterker nog, wat voor ons een directe en duidelijke boodschap is die veel veiligheid biedt, kan voor de ander voelen als een persoonlijke afwijzing.

Je leiderschapsstijl, je plek in de organisatie, de wijze, toon en de intensiteit van uitspraken en gedragingen, de mate waarin medewerkers zich geïsoleerd of gesteund voelen en ook eerdere levens- en werkervaringen zijn allemaal factoren die bepalen hoe we met een onveilige werksituatie omgaan. En hoe we ontvangen, bepaalt de impact.

Het échte gesprek

In gezonde organisaties is het échte gesprek de sleutel om het veilige contact met elkaar aan te gaan en dat te blijven doen. Juist bij meningsverschillen en bij gevoelens van onveiligheid, irritatie, en machteloosheid. Immers uit contact gaan, leidt per definitie tot een toename van onveiligheid. Het aangaan van het echte gesprek vraagt moed en lef. Als leidinggevende met de juiste coachingsvaardigheden kan je hier veel in betekenen. Jij kan medewerkers leren om het échte gesprek aan te gaan.

“Een heldere grens is de basis voor een veilige verbinding”


Vier factoren die noodzakelijk zijn om veilig samen te werken

Als coachend leidinggevende zorg je voor vier belangrijke voorwaarden die noodzakelijk zijn om medewerkers veilig met elkaar te laten samenwerken.

 1. Succesvol begrenzen

Je leert medewerkers dat ze mogen begrenzen in de omgang met elkaar en hoe ze dat doen. Daarnaast zorg je dat grenzen voortdurend gecommuniceerd en geactualiseerd worden. 

 1. De WEL-oké-mindset

Deze mindset geeft medewerkers de ruimte om duidelijk te maken wat ze WEL oké vinden. Door hier effectief over te communiceren, voorkom je ruis op de lijn en is het voor alle collega’s helder wat iemand wel en wat niet wil. Als leidinggevende kun je medewerkers coachen om een actieve rol in de Winnaarsdriehoek in te nemen en de Dramadriehoek te voorkomen.

 1. De ‘Ik-heb-nodig’- en ‘wat heb jij nodig’-vragen

Het is belangrijk dat medewerkers kraakhelder aangeven wat ze nodig hebben om zich prettig op het werk te voelen en om collega’s te bevragen wat zij nodig hebben om zich veilig te voelen. Als leidinggevende vervul je een permissieve rol om behoeften te uiten tijdens het samenwerken.

 1. E.H.B.O: Eerste Hulp Bij Onveiligheid

Je leert medewerkers gebruik te maken van de EHBO-toolkit. Wat kunnen ze doen als hun grenzen overschreden zijn of als ze, per ongeluk, de grenzen van collega’s hebben overschreden? Als coachend leidinggevende kun je de veiligheid herstellen.

Kortom, als leidinggevende faciliteer je een omgeving waarin het heel gebruikelijk is dat medewerkers vragen en checken bij elkaar wat de impact van een bepaalde uitspraak of gebeurtenis is geweest. En als het hunzelf betreft, dan geven ze uiting aan hoe uitspraken en gebeurtenissen binnenkomen en hoe ze die ervaren: veilig of onveilig.

Wil je meer weten over teamcoaching, succesvol begrenzen en het voorkomen van conflicten en angstculturen?

Groeisprong voor leidinggevenden: 3 tips om succesvol te begrenzen

Groeisprong voor leidinggevenden: 3 tips om succesvol te begrenzen

Het begon bij De Voice, maar inmiddels komt het één na het andere schandaal aan het licht. Al die situaties hebben één ding gemeen: grenzen. Grenzen die overschreden zijn. Hoe voorkom je op de werkvloer situaties waarin grenzen overschreden worden? Je hebt hier als leidinggevende een belangrijke rol in. Door je eigen grenzen te stellen laat je zien dat je het goed vindt dat er grenzen gesteld worden en dat je team daar de ruimte voor mag nemen. Deze instelling creëert een veilige en gezonde werkomgeving. We geven 3 tips om succesvol te begrenzen.

1. Vergroot je zelfkennis

Je heb niet alleen fysieke grenzen, maar ook mentale, sociale en spirituele. Alleen voordat je een grens kan stellen, moet je deze wel kennen. In de praktijk zien we dat leidinggevenden niet altijd voldoende bekend zijn met hun eigen grenzen. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Wanneer jij bewust bent van de situaties waarin iemand over een grens heengaat, kun je deze analyseren en in de volgende situatie beter handelen. Beter betekent in dit geval gezonder.

2. Vraag respect voor grenzen

Er zijn verschillende manieren om respect te vragen voor grenzen bij jezelf of de ander. Tijdens de opleiding Strategisch Coachen bespreken we deze manieren en kijken we hoe jij nu je grenzen aangeeft en of dat de meest effectieve manier is.  

Eén van de manieren waarop je respect kan vragen voor grenzen is met de Winnaarsdriehoek (Choy, 1990): dit is een positieve wijze van interactie tussen twee of meerdere mensen. Als een gesprek niet lekker loopt, dan zit je vaak in de Dramadriehoek (Karpman). Dit heeft als resultaat dat beide partijen met een slecht gevoel het gesprek uitgaan. Als je deze situatie kan sturen en ombuigen, dan kan je veel effectiever communiceren en is het makkelijker om grenzen aan te geven voor beide partijen.

Er zijn een aantal voorwaarden voor de Winnaarsdriehoek.

 • Een assertieve houding
 • Een zorgende opstelling
 • Kwetsbaarheid

3. De-escaleer op tijd

In gesprekken over grenzen kan het zijn dat emoties hoog oplopen. Als leidinggevende is het belangrijk dat je op tijd kan de-escaleren binnen je team, zodat het team ervaart dat er op een veilige en rustige manier over grenzen gesproken mag worden. Er zijn hier verschillende technieken voor die we je tijdens de opleiding Strategisch Coachen aanleren en waar we direct mee oefenen.

Dit zijn vaardigheden die niet alleen van belang zijn bij succesvol begrenzen, maar ook in andere situaties waarin emoties hoog oplopen.

Wil je als leidinggevende aan de slag met succesvol begrenzen? Volg dan de opleiding Strategisch Coachen of doe mee aan de Masterclass Teamcoaching.

Regi is in staat om je te laten leren zien wat je nog niet hebt leren zien. Deze opleiding heeft mijn leven verrijkt!
Annemieke Gerritsen
Hoofd engineering en projectmanager
Fijne opbouw, respectvolle begeleiding, inspirerend en gewetensvol. Heel mooie en leerzame ervaring en een voelbaar plezier van de trainer om er het beste uit te halen.
Wendy Mooren
Art Director
Wat als je 46 bent en graag de wereld mooier wilt maken, dan is deze opleiding een springplank om de gamechanger te mogen en kunnen zijn voor de medemens. Inspireren, delen, groeien! Complimenten aan het SCG-team!
Roy Bergs
Makelaar
Geen vraag is te gek of kan niet gesteld worden. Dit is wat deze mooie opleiding Strategisch Coachen mij geleerd heeft. Met diverse methodieken - soms aan de oppervlakte, soms met veel diepgang - het gesprek aangaan. #durvendoen!
Yvonne Cassee
Manager HRM
De opleiding die na lange jaren weer pijn deed. Pijn omdat ik zoveel geleerd heb als mens en coach.
Jeroen van der Lugt
Startup coach
Verrijking voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Soms confronterend, in alle gevallen leerzaam. Life changer!
Miriam Dijksman
Personeelsmanager

6-daagse opleiding Strategisch Coachen

Opleidingsdata najaar 1 2022
15 & 16 september, 13 & 14 oktober, 10 & 11 november

Opleidingsdata najaar 2 2022
17 & 18 november, 15 & 16 december, 12 & 13 januari 2023

Wat je kunt verwachten

 • Zes dagen live opleiding met topdocent Regi Melcherts.
 • Online studiemodule, bestaande uit meer dan 50 video’s, verdiepende theoretische achtergronden, oefeningen en support.
 • Leerboek Strategisch Coachen met alle praktische oefenvormen
 • Boek Groeisprong | Praktische levensgids voor persoonlijke en professionele groei.
 • Koffie, thee, fris en goed verzorgde lunches op onze prachtige opleidingslocatie in Bosch en Duin.

Investering
De investering voor de opleiding Strategisch Coachen bedraagt €3.475,00 vrijgesteld van BTW.

Accreditatie en registratie
De opleiding Strategisch Coachen geeft toegang tot het International Coaches Register, en is voor meerdere doelgroepen geaccrediteerd. Klik hier voor het overzicht op onze website. Staat jouw register er niet bij? Neem dan contact met ons op, we kunnen een aanvraag voor je doen.

1-daagse Masterclass Teamcoaching

29 juni 2022

Wat je kunt verwachten

 • Lesmap Masterclass Teamcoaching
 • Boek Groeisprong | Praktische levensgids voor persoonlijke en professionele groei.
 • Koffie, thee, fris en goed verzorgde lunches op onze prachtige opleidingslocatie in Bosch en Duin.

Investering
De investering voor de Masterclass bedraagt €495,00 vrijgesteld van BTW.

Wat is coachen?

Wat is coachen?

Coachen is de laatste decennia enorm gegroeid in onze maatschappij. In het persoonlijke leven van mensen, in relaties, gezinnen, teams en organisaties. In de overheid, in bedrijven, in de gezondheidszorg, de rechtspraak, governance, consultancy, human resources, financiën, technologie, religie, filosofie, muziek en sport. Overal kom je coachen tegen. Toch is en blijft coachen voor velen vaag. Wat is coachen voor jou precies? Wat doet een coach? Wat bereikt een coach? Wat zijn de zichtbare en niet-zichtbare effecten van coachen? Welke niveaus van coachen onderscheiden we? Het zijn vragen die een veelvoud van antwoorden oproepen. In onze opleidingen zijn het ook de vragen die je leiden naar antwoorden die voor jou bruikbaar en praktisch toepasbaar zijn in je werk en leven.

“Coachen” is een begrip dat in vele vormen, betekenissen en toepassingen gebruikt wordt. Er zijn inmiddels 18 miljoen coaches in Nederland, waarvan de tarieven variëren van 0 tot 4500 euro per uur. Je kunt gecoacht worden door je kind, je hond en je paard. Door je partner, je leidinggevende, je arts en je advocaat. Daarnaast bestaan er duizenden vormen van coachen. Om er een paar te noemen: natuurcoachen, wandelcoachen, zeilcoachen, muziek- en zangcoachen, spiritueel coachen, conflictcoachen, persoonlijk-, team- & businesscoachen, zelfcoachen, herstelcoachen, dieetcoachen, sportcoachen, relatiecoachen en stress- & burnoutcoachen. Kies een thema, zet er het woord “coachen” achter en een nieuwe vorm van coachen is geboren. Coachen is daarmee met recht een “containerbegrip” te noemen. En daar bovenop is de wereld van coaches een woud geworden, waar je snel in verdwaalt.
Coachen is aan de andere kant een eeuwenoud concept, waar groei van bewustzijn van mensen en zich organiserende groepen mensen centraal staat. Een vakgebied dat zich stap voor stap ontwikkelt, zich verbreedt, verdiept, globaliseert en voortdurend transformeert. Er zijn steeds meer coaches, leidinggevenden en professionals die dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden die coachen hen, hun medewerkers en klanten biedt. Coachen verrijkt hun arsenaal aan vaardigheden en verhoogt de creativiteit en effectiviteit van hun expertise, inspanningen en investeringen. Coachen is wereldwijd uitgegroeid naar een echte professie in een veelvoud van vormen die steeds meer acceptatie en waardering geniet. 
 

Hechten, exploreren en leren

Wanneer een kind veilig gehecht is, gaat het uit zichzelf exploreren en leren. Hetzelfde geldt voor pubers en volwassenen. Voor teams en organisaties. En natuurlijk ook voor landen en maatschappijen. Wanneer mensen veiligheid ervaren, zijn zij bereid om te exploreren en te leren! Veiligheid, exploreren en leren dragen bij aan groei, ontwikkeling en continuïteit door goede en tijdige aanpassing aan nieuwe situaties. Een veilige hechting is een fundamentele succesfactor voor groei. Dit kan voor jou als coach onder meer de volgende vragen oproepen:

 • Wat hebben mensen, teams en organisaties echt nodig om zich veilig te voelen?
 • Hoe leer je in te spelen op de verschillende veiligheid behoeften van mensen?
 • Waar ontlenen mensen veiligheid aan?
 • Welke communicatiestijlen kies je en pas je toe?
 • Wat zijn de do’s en don’ts bij coachen?

Niveaus van coachen

Coachen op input-niveau: je verbaast je coaché…
In je groei en ontwikkeling als coach, vergroot je je bewustzijn en maturiteit in dit professionele vakgebied. Je groeit in eerste instantie op input-niveau: je leert hoe je je kennis en coaching vaardigheden kunt inzetten op een goede manier. Zowel bij het coachen op individueel en relationeel niveau, als op team- en organisatieniveau. Je ontwikkelt je arsenaal aan vaardigheden en competenties. Dit betekent voor je coaché dat hij goed aan het werk gezet wordt met zijn vragen, nieuwe inzichten ontvangt, overzicht en structuur in zijn eigen vraagstuk krijgt en mooie tips en adviezen ontvangt om in beweging te komen.
 
Coachen op output-niveau: je verrast je coaché…
Je kunt als coach vroeg of laat doorgroeien en gaan coachen op output-niveau. Het bereiken van concrete resultaten met je coaché gaat prevaleren. Zoals bij het behalen van een kampioenschap in de sport, een diploma in de studie, een verkoopdoelstelling in het accountmanagement, een succesvolle re-integratie bij arbeidsverzuim of een promotie in een carrière. Je leert je coaché om autonoom de gewenste resultaten te bereiken voor zichzelf, in relatie met anderen en in zijn omgeving.
 
Coachen op impact-niveau: je verwondert je coaché…
Uiteindelijk kun je als coach groeien en ontwikkelen van output- naar impact-niveau. Je focust je als coach steeds meer op de effecten. Vanuit een diepgaand besef dat er meer is dan we kunnen waarnemen, ben je vooral ook nieuwsgierig naar de ondenkbare effecten, de verrassingen, het toeval. Je laat de coaché groeien naar het niveau van “just beyond”. Bewust van een groter geheel, ben je erop uit je coaché effecten te laten zien en ervaren die hij én anderen niet voor mogelijk hielden. Voor je coaché betekent dit een wezenlijke verandering in mindset. Voor teams en organisaties een wezenlijke cultuurverandering.
 
Het is als coach mooi om je bewust te zijn dat je op meerdere niveaus kunt groeien en een focus kunt aanbrengen in het soort coach die je wilt zijn. Wil je een excellerende coach zijn op input, output of outcome niveau? Welk niveau past jou? Wat heb je te leren om te kunnen excelleren? Welk niveau past bij je coaché, team of organisatie? Het is voor coaches belangrijk te beseffen waar je leer- en ontwikkelbehoeften liggen, zodat je met de juiste mindset en focus leert te coachen. In onze opleiding Strategisch Coachen gaan we hier uitgebreid op in. Wil jij ook groeien als mens, als coach en als professional? Lees meer via onderstaande button, en schrijf je in. We ontmoeten je graag!
 

Van stress naar groei

Van stress naar groei

Stress kan negatief zijn en ten koste van jezelf en anderen gaan. Stress kan ook positief zijn en ten bate van jezelf en anderen gaan. In deze blog staan we met je stil hoe je eenvoudig stress- en burn-outsignalen kunt herkennen. We leggen uit hoe je stress eenvoudig tastbaar en hanteerbaar maakt. De inzichten helpen je om te bepalen waar je je focus op wilt leggen en op welk gebied je aandacht te geven hebt. 

Wanneer ontstaat stress bij je? Wanneer voel je angst, onzekerheid of twijfel? Stressgevoelens ontstaan in tijden van verandering. Voor de meeste mensen zijn ze tijdelijk van aard. Voor sommigen zijn stressgevoelens langdurig of chronisch. Je grip op het bestaande brokkelt af, met als risico dat je je eigen regie verliest. Dit kan heel geleidelijk verlopen. Je merkt niet of nauwelijks dat er verandering gaande is in je leven of werk. Totdat je geconfronteerd wordt met ziekte, burn-out, een echtscheiding, een conflict met je leidinggevende of een ontslag. De oorzaak van stress kan ook een acute verandering zijn, zoals een plotseling verlies van een vriend of klant, een overlijden, ongeval, een maatschappelijke of economische crisis.

Hoe meer stress, angst en onzekerheid je ervaart, hoe krampachtiger je wordt. En hoe meer kramp er is, hoe moeilijker het wordt om open te staan en helder en positief te denken. Dit geldt voor wat je voelt, voor wat je echt wilt én voor alle mogelijkheden die er zijn om met veranderingen en hobbels op je pad om te gaan. Door een krampachtige houding kom je steeds meer in een overlevingsmodus. En je kunt al ruimschoots voordat je het doorhebt aan deze kramp gewend raken. De overlevingsmodus gaat dan zo ‘normaal’ voelen dat het ‘schijnveiligheid’ geeft. Je ziet dit bij mensen individueel, in relaties, in samenwerkingsverbanden, in gezinnen, bij teams, bedrijven en organisaties. Vaak heeft het negatieve effecten op hun geluk, plezier, vitaliteit en prestaties. Overspanning of een burn-out zijn de gevolgen.

De signalen van stress en burn-out


Het is verbazend én begrijpelijk hoe vaak mensen hun stresssignalen miskennen. Verbazend omdat er zoveel bekend is over stress. Begrijpelijk, omdat veel mensen meestal niet eerder te maken hebben gehad met hun eigen grenzen. Ze hebben er wel over gehoord, gelezen en misschien er zelfs over gesproken. Maar hebben ze nog niet gevoeld. Hoe stresssignalen echt voelen en wat deze betekenen, is dan totaal nieuw voor ze. Ze kennen en herkennen eenvoudigweg hun stresssignalen niet. Dit geldt bij zowel bij positieve, als negatieve stress.

Als je de oorzaken van je stressgevoelens open kunt waarnemen en herkennen, kun je direct en makkelijk handelen. We staan even stil bij het woord herkennen. Het woord ‘her-kennen’ maakt meer duidelijk als je het verbindingsstreepje zichtbaar maakt tussen ‘her’ en ‘kennen’. Het woord zegt dat je eerst iets hebt leren ‘kennen’, voordat je het kan ‘her-kennen’. Een arts herkent bijvoorbeeld in de röntgenfoto direct welk bot of gewricht gefotografeerd is en of er een breuk aanwezig is. Hij kent ook de beperkingen van een röntgenfoto en zal, zo nodig, een aanvullende CT- of MRI-scan aanvragen. Dit stelt hem in staat om adequaat te handelen. Een leek daarentegen ‘herkent’ het bot niet en ‘ziet’ de breuk niet. Dat heeft hij niet geleerd. Hij kan het bot en de breuk dus niet ‘her-kennen’.

Het is goed om je eerste stresssignalen direct te kunnen herkennen en erkennen. Het komt in alle drukte echter vaak voor dat je je stresssignalen wegdrukt. Zoals je dat ook doet bij de geluidsoverlast van je buurman. Je gaat door met waar je mee bezig bent. Je stress stapelt zich op, soms jarenlang. Je gaat het steeds meer voelen als een last. Stresssignalen en gevoelens van stress bij jezelf herkennen is een kunst op zich. Het vraagt dat je regelmatig stilstaat bij je zintuiglijke waarnemingen en je gevoelens. Het vraagt dat je open, eerlijk en nieuwsgierig durft én kunt kijken naar jezelf. Hoelang verdraag je het geluid van je buurman al en wat doet het met je? Hoe vermoeid ben je van jarenlang hard werken? Wat doet het met je om in een conflict met je leidinggevende te verkeren? Hoe voelt het als een dierbare ernstig ziek is? Welke impact heeft de weerstand van je team op jou als leidinggevende? Hoe ervaar je het als je baan op de tocht staat?

Bij stresssignalen en gevoelens van stress geldt hetzelfde. Pas als je geleerd hebt ze te ‘kennen’, te ‘lezen’ of te ‘voelen’, zul je ze kunnen ‘her-kennen’. Als je weet wat het beeld van je stress-röntgenfoto je zichtbaar maakt en je beperkingen kent, kun je adequaat en effectief handelen. Zo nodig met aanvullende ondersteuning van een arts, coach, therapeut of adviseur. Je leert en weet wat de veroorzakers of bronnen zijn van je stress en waar de ‘breuken’ zitten om je balans te herstellen.

 

Positieve en negatieve stress

 

Het is helemaal niet zo gek dat je regelmatig geconfronteerd wordt met momenten of periodes waarin je tegen je grenzen aanloopt. Bijvoorbeeld als veranderingen op meerdere vlakken tegelijk plaatsvinden. En zeker als de impact van de verandering groot of intens is. Deze momenten zullen je positieve of negatieve stress bezorgen.

Positieve stress levert je meer energie op dan het je kost. Gek genoeg kun je ook dan tegen je grenzen aanlopen. De vraag is namelijk of je alle positiviteit kunt behappen en ontvangen. Er zijn mensen die omgeven zijn door heel veel positieve energiebronnen en toch in een burn-out raken. Soms alleen doordat zij moeite hebben met ontvangen. Ze hebben een groeisprong te maken in het ontvangen. Bijvoorbeeld door meer, intenser of anders te leren ontvangen. Signalen van positieve stress zijn onder meer enthousiasme, zin hebben om je doelen te realiseren en activiteiten aan te gaan die je energie geven.

Bij negatieve stress kosten veranderingen meer energie dan ze opleveren. Je voelt je leeg getrokken, je ontploft of twijfelt plotseling. Je bent tegen je grenzen aangelopen, ten koste van jezelf en mogelijk anderen. Je hebt een groeisprong te maken naar een nieuwe balans. Signalen van negatieve stress zijn onder meer gevoelens van vermoeidheid, slecht slapen en (beginnende) lusteloosheid. Misschien zie je op tegen je werkzaamheden, je dagelijkse routines, besprekingen of vergaderingen. Of andersom; je gaat liever werken dan dat je thuis met je partner en gezin activiteiten onderneemt.

Positieve stress

Enthousiasme

Doelen realiseren

Activiteiten doen

Een deadline halen

Verliefdheid

Negatieve stress

Vermoeidheid

Slecht slapen

Lusteloosheid

Irritatie

Onzekerheid

Van stress naar groei, een nieuwe balans

Hoe doorbreek je kramp en stress? En wat wil je ervoor in de plaats, juist als de kramp zo normaal voelt? Deze vragen zullen waarschijnlijk bij je opkomen. Het zijn vragen met uiteindelijk één antwoord: de sleutel ligt in jouw zelfbewustzijn en bij je levensvaardigheden. Als je diepgaande inzichten hebt in de veranderingen waar je bloot aan staat; wanneer je zelfbewust weet hoe je op veranderingen reageert én wanneer je weet welke onbegrensde mogelijkheden voorhanden zijn om problemen op te lossen en doelen te bereiken, kun je je regie in handen houden in je leven en in je werk. Hoe meer je bovendien de regie in handen hebt, hoe beter je in staat bent om je (levens)doelen te realiseren vanuit innerlijke rust: je bent in balans. Je kunt tegenslagen verdragen en accepteren. Je kunt ruimte creëren om te groeien en ontwikkelen. Dat is een mooi besef!  

Wil je meer leren over positieve en negatieve stress? In de opleiding Je Nieuwe Balans leren we je aan de hand van 5 modules, hoe je de groeisprong maakt van stress naar balans en innerlijke rust. De oefeningen in deze modules geven je een heel mooi inzicht in wat je groei remt, welke ‘ballonnen’ je opblaast om aan alles wat op een dag van je gevraagd wordt te kunnen bolwerken. Je leert je kernwaarden ontdekken, en daarmee je Echte Ik. Je gaat aan de hand van video’s, uitleg en oefeningen aan de slag. Je wordt je bewust van besluiten die je in je verleden genomen hebt, maar die inmiddels achterhaald zijn. Je leert er de juiste lessen uit mee te nemen, en datgene wat je niet meer nodig hebt, en je remt in je groei, de juiste plek te geven. In de laatste module werk je aan een winnend toekomstplan en breng je heel duidelijk in beeld welke stappen je te nemen hebt om je doelen te behalen. De modules worden bekrachtigt doordat je de oefeningen en opdrachten maakt in je Persoonlijk Leerboek Mijn Nieuwe Balans. Dit is een uniek onderdeel in deze opleiding, waarin je al jouw ideeën, visies, herinneringen, leerpunten, eyeopeners, uitwerkingen van opdrachten en stof tot nadenken verzamelt en uitwerkt tot jouw eigen boek. Je bekrachtigt hiermee jouw Nieuwe Balans! 

Groeisprong | Praktische levensgids voor persoonlijke en professionele groei

Groeisprong | Praktische levensgids voor persoonlijke én professionele groei

Regi heeft de afgelopen periode zijn ervaringen uit de afgelopen 10 jaar bijeen gebracht in een inspirerend en praktisch boek: Groeisprong. Op dit moment wordt het boek gedrukt, en eind mei is het boek officieel te koop. In deze blog geven we je graag alvast een eerste indruk van dit boek Groeisprong.
 
De onzichtbare rem
Een olifant die in vrijheid leeft, duwt een gezonde boom om in 10 seconden: als een luciferstokje. Hoe kan het nu dat een olifant opgegroeid in een circus aan een paaltje blijft staan? Ook deze olifant probeerde toen hij klein was zijn verlangen te volgen. Maar hij was niet sterk genoeg om zich los te rukken. Hij probeerde het één keer en een tweede keer. De derde keer deed zijn poot pijn. Hij besloot: ‘Dit heeft geen zin’. Een goed besluit op dat moment. De dompteur bekrachtigt dit besluit de rest van zijn leven. Dit besluit houdt als een onzichtbare rem de olifant in zijn circus…
 
Gebeurtenissen in je leven leiden tot conclusies over jezelf, anderen en de wereld om je heen. Deze conclusies leiden tot patronen die je levensloop, je loopbaan, je relaties, je team- en bedrijfsontwikkeling vormen. Je patronen kunnen succesvol zijn en je groei stimuleren. Ze kunnen door veranderingen ook achterhaald raken. Ze remmen dan je groei, leiden tot stress en halen je uit je kracht. Je patronen zijn verliezend geworden en gaan ten koste van jezelf en ook van anderen. Gelukkig zijn het conclusies en patronen die je kunt veranderen tot winnende patronen: we zijn allemaal olifanten die bomen als luciferhoutjes kunnen omduwen!
 
Sleutel
Je hebt regelmatig je roer om te gooien in je persoonlijke of professionele leven. Ook wanneer het voor de wind gaat. Dan staan je lampjes nog op ‘groen’. Wanneer je geconfronteerd wordt met je eigen grenzen of die van anderen, kunnen je lampjes naar het ‘oranje of rood’ bewegen. Stressgevoelens nemen dan toe. Gelukkig dragen deze gevoelens een belangrijke boodschap in zich en zetten je alarmsystemen aan. Je mag ze zien als welkome aankondigingen van nieuwe groei. In onze opleidingen en coaching zijn veel professionals, leidinggevenden en teamleden zich niet bewust zijn van hun conclusies en gedragspatronen. Deze zijn normaal en impliciet geworden. Het gevaar bestaat dat vroegere conclusies en aangeleerde communicatie en gedrag ook in nieuwe situaties worden toegepast en dan ineffectief blijken. Dat leidt tot verliezerspatronen. Ze werken tegen als een emmertje achter je speedboot in je groei als mens en in je samenwerking met anderen. Het is een geweldig bevrijdende ervaring als je dat emmertje tijdens een opleiding of coaching ineens ziet. Een nieuwe stap in zelfinzicht en aanleren van nieuwe levensvaardigheden helpen hierbij. Dit is Groeisprong.
 
Nieuwe balans
Hoe beweeg je naar een nieuwe fase in je leven of werk? Hoe bereik je een nieuwe balans? Wat kun je er zelf aan doen? Wat heb je te leren? Wat heb je van anderen nodig? En hoe knoop je dit allemaal aan elkaar? Dit boek neemt je mee naar de antwoorden op deze vragen. Inspirerende inzichten, herkenbare voorbeelden en praktische oefeningen helpen je bewust te worden wat je in je kern wilt en wat je te doen hebt om daar te komen. Je verdiept je zelfbewustzijn en vindt je weg naar (zelf)vertrouwen, harmonie en geluk. Groeisprong biedt je praktische toepassingen uit ecologisch leiderschap, Transactionele Analyse, systeemtheorie, cybernetica, attachmenttheorie en creatietechnologie. Deze praktische levensgids richt zich op ieder die preventief of herstellend wil werken aan groei en ontwikkeling. Daarnaast kan dit boek behulpzaam zijn voor professionals die mensen begeleiden naar een nieuwe fase in hun leven of werk.
 
Werken aan je groeisprong
Om praktisch aan de slag te kunnen, bevat het boek veel oefeningen. De oefeningen kun je persoonlijk en professioneel gebruiken. Bovendien biedt het boek direct toegang tot de unieke online
mini-opleiding Groeisprong. Al lezende in het boek, werk je aan jouw groeisprong.
 
Workshop 24 juni 2021 van 19.00 – 22.00 bij SCG te Bosch en Duin 
In de workshop ‘Maak je groeisprong’, maak je kennis met het boek Groeisprong. Je leert hoe je de groeisprong maakt van stress naar balans en innerlijke rust. Je krijgt inzicht in je energiebronnen en leert waar de oorsprong van je balansverstoringen ligt. Je leert hoe je strooks uitwisselt en tegelijk voldoende je eigenheid en die van anderen de ruimte te geven. Je leert werken en leven vanuit de Winnaarsdriehoek. Na het volgen van de workshop krijg je het boek Groeisprong cadeau. 
 

Het échte gesprek

Het échte gesprek

SCG Academie is er trots om om als eerste in Nederland een unieke coaching & mediation opleiding te bieden die de volledige ADR scope omvat van arbitrage, conflictcoaching, mediation en onderhandeling.  Graag nemen we je in dit artikel mee in onze opleidingsvisie voor de ADR-Mediator.

Strategisch Coachen
Al 10 jaar lang bieden we met veel plezier en passie de opleiding Strategisch Coachen; een opleiding waarin professionals uit zeer uiteenlopende beroepsgroepen een groeisprong maken in het doelgericht coachen van mensen, teams en organisaties. Veel deelnemers hebben de laatste jaren steeds vaker de behoefte uitgesproken naar een ‘next-level’ opleiding. De meest gestelde vraag daarbij was: ‘Hoe kan ik Strategisch Coachen beter toepassen, nog meer verdiepen en versterken in mijn professionele en persoonlijke leven?’ In deze vraag ligt de basis van de opleiding ADR-Mediation. De opleiding legt de focus op het begeleiden, coachen en mediëren in complexe, moeilijke, emotioneel hoog opgelopen situaties.

Waar verstarring heerst, worden geen waarden meer gezien!
Er zijn veel oorzaken die stagnatie en achteruitgang in de samenwerking tussen je cliënten teweeg kunnen brengen. Conflicten kunnen makkelijk escaleren tot hoog opgelopen situaties.. Het gevolg is vaak destructief gedrag, waardoor het gevoel van veiligheid snel afneemt. Denken dat goede afspraken zomaar werken, of dat je volgens de afgesproken regels een conflict zomaar kunt oplossen, is een wezenlijke miskenning van het werkelijke conflict. De praktijk laat juist vaak verstarring zien. En waar verstarring heerst, worden geen waarden meer gezien. Het gevolg is vaak destructief gedrag, omdat het gevoel van veiligheid snel afneemt.

Inzicht in conflictsystemen van relaties, samenwerkingsverbanden, teams, organisaties, gezinnen en families zijn essentieel om conflicten en emotioneel hoog opgelopen situaties duurzaam op te lossen. SCG staat voor een waardengedreven benadering van een conflict. Met een focus op herstel van veiligheid en openheid worden deelnemers begeleid op de weg van destructie naar opbouw van veiligheid en open communicatie. Nieuwe verbindingen die dan ontstaan worden kansrijk gemaakt om oneindig veel sterker te worden. Welke inhoudelijke issues er ook te bespreken zijn.

Je maakt weer een groeisprong!
In de opleiding ADR-Mediation leer je de taal van het conflict te verstaan. Door het kiezen van de juiste communicatiestijl, het (her)kennen van veelvoorkomende systeemstoornissen, en het werken met de ADR-Matrixmethode, ontwikkel je een krachtige leiderschapsattitude die je in staat stelt om hoog opgelopen conflicten te begeleiden. Je ontwikkelt daarmee een duidelijk profiel als strategisch coach en mediator. De pijlers die jouw professioneel leiderschap verder versterken zijn hierbij de volgende:

 1. Je eigen motieven: Je leert je diepgaande drijfveren kennen en je authentiek te profileren als ADR-Mediator
 2. Je schaduwzijde kennen: Je leert je onbelicht kant zien. Dit zijn je minder sterke punten bevinden, maar juist ook je nog niet ontdekte, krachtige eigenschappen.
 3. Leiderschap: Richting kunnen geven, een baken kunnen zijn in een gesprek.. Je leert wat je diepere intenties zijn van waaruit je dit werk doet. En, je geeft hoe je goed richting aan de coaching of mediation
 4. Laten leiden: De langzaamste aan tafel bepaalt het tempo, je leert te zorgen dat je de langzaamste bent.
 5. Handelen vanuit perspectieven. Een goede ADR-professional handelt vanuit meerdere perspectieven om zo een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het grotere geheel.
 6. Overdracht verdragen. Je staat bloot aan de overdracht bij emotioneel hoog opgelopen situaties. Je leert deze overdracht te verdragen.

Wil je meer weten over de opleiding? Lees hier meer.