Effectieve strategieën bij personeelstekort: wat hebben we te leren?

Effectieve strategieën bij personeelstekort: wat hebben we te leren?

Krapte op de arbeidsmarkt en personeelstekorten zorgen bij veel bedrijven voor een hoge werkdruk en stress onder personeel, met als gevolg uitval en continuïteitsproblemen. Wat kan het management betekenen en hoe ga je als organisatie op een gezonde manier om met deze uitdagingen?

De spagaat van personeel behouden en aantrekken

‘Vanaf 5 september minder treinen door personeelstekort NS’, ‘Personeelstekort dwingt huisarts om assistent te zijn’ en ‘Kinderopvang zou 24/7 open zijn, maar krijgt die service niet rond door personeelstekort’. Je kunt er niet meer omheen: personeelstekort is in bijna iedere sector een enorm probleem. Niet alleen richting de klant, ook intern. Door het tekort aan personeel neemt de werkdruk toe en daardoor wordt ook het verzuim weer hoger. In juli zagen we al een ongebruikelijk harde stijging van het ziekteverzuim en waren er meer ziekmeldingen door psychische klachten: een domino-effect.

We begrijpen dat organisaties in een spagaat zitten. Hoe zorg je aan de ene kant dat medewerkers tevreden en gezond blijven? En hoe zorg je aan de andere kant dat je snel en op een duurzame manier de juiste mensen aantrekt? En bovenal: wat hebben we te leren?

Winnende strategieën vinden voor jouw organisatie

Er is een uitweg uit die spagaat. Deze begint met het vinden van een effectieve strategie voor het personeelstekort voor jouw organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat je een zienswijze ontwikkelt op de begeleiding van medewerkers vanuit de gouden driehoek: organisatiegroei, professionele groei én persoonlijke groei.  Wat hebben medewerkers nodig om professioneel te groeien? Hoe kunnen ze op hun eigen manier bijdragen aan de organisatiedoelstellingen? En wat kun je als werkgever betekenen in hun privéleven, zodat ze vol toewijding en met veel plezier bij je willen en blijven werken?

Levens- én loopbaan bewust coachen en begeleiden

Alléén investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers is dus niet meer voldoende. Bedrijven moeten laten zien dat ze toegewijd zijn en dat gaat verder dan het werk alleen. Spelen er bijvoorbeeld financiële- of gezondheidsheidsproblemen? Toegewijde bedrijven ondersteunen en faciliteren hun medewerkers hierbij steeds meer. Als het thuis goed gaat, is de kans veel groter dat medewerkers op het werk gezond functioneren en niet uitvallen. Het percentage ‘nul-verzuimers’ groeit. Een win-win. Zeker omdat het de toewijding aan beide kanten vergroot.

De kracht van toewijding

Veel organisaties onderschatten de kracht van toewijding. Het is een speerpunt dat onderdeel dient te zijn van de bedrijfsstrategie. Daarnaast kunnen leidinggevenden verschillende skills leren om de toewijding van medewerkers te vergroten.

Dus zorg voor een gedegen strategie voor het personeelstekort binnen jouw organisatie, begeleid  medewerkers levensfasebewust en investeer in het verbeteren van de toewijding naar elkaar. Als dit op orde is, dan zal je zien dat medewerkers blijven, minder snel uitvallen en dat het makkelijker wordt om nieuwe mensen aan te trekken. En als je nog twijfelt over of dit de juiste aanpak is? Je concurrenten zien het belang hier wel van in, dus zorg dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.

Masterclass ‘Een effectieve strategie bij personeelstekort’

Wil je hier meer over weten? We geven op donderdag 24 november een unieke Masterclass waarin we uitgebreid ingaan op personeelstekort en je praktisch handvatten geven om hier als manager, leidinggevende of HR-professional op een gezonde en effectieve manier mee om te gaan.

Heb je interesse? Klik op de button voor meer informatie over de Masterclass.

Mediation: soft of juist resultaatgericht?

Mediation: soft of juist resultaatgericht?

Mediation wordt vaak als soft gezien en staat haaks tegenover harde juridische procedures. Dat beeld is geheel onterecht als je het ons vraagt. Mediation kan juist zéér resultaatgericht ingezet worden.

Kies je voor tegenwerking óf voor samenwerking?

Samen een weg vinden

Juridische procedures met advocaten kun je zien als boksen. Mediation is meer te vergelijken met judo. Het woord judo betekent de ‘zachte weg’. Dat is precies waar mediation over gaat: in samenwerking de weg vinden naar een oplossing. De betrokken partijen hebben bij mediation zelf de regie in het proces en in de afspraken die gemaakt worden. Mediation is veelal sneller én kosteneffectiever dan een juridische procedure.

Toch kampt mediation met een groot imagoprobleem. Het wordt gezien als soft: veel praten en weinig resultaat. Er zijn inderdaad mediators die van het pappen en nathouden zijn. Zij missen effectiviteit. Je moet dus nét de goede vinden.

Dat kan in Nederland zeker, want er is een groep mediators die echt goed is. Topmediatiors onderscheiden zich door hun mindset en innerlijke rust. Hierdoor zijn ze in staat om conflicten neutraal te begeleiden. Deze groep begrijpt de emotionele onderstromen die spelen tijdens complexe conflicten.

Wat voor soorten mediation zijn er?

Mediation wordt in verschillende situaties en in verschillende vormen ingezet. Bij Strategisch Coachen Groep bieden we de volgende vormen van mediation aan.

Pre-mediation

De mediator begeleidt cliënten bij de vraag of mediation daadwerkelijk de aan te bevelen keuze is.

Enkelvoudige mediation

Eén mediator begeleidt de betrokken cliënten bij een geschil of conflict. Bijvoorbeeld ondernemingsconflicten, bestuur- en arbeidsconflicten en familierechtelijke- en nalatenschapsconflicten.

Co-mediatie

Een mediator begeleidt twee of meer cliënten samen met een andere professional. Bijvoorbeeld een neutrale financieel adviseur. De mediator begeleidt partijen door het (emotionele) proces en de expert begeleidt het zakelijk-inhoudelijke deel. De neutrale professional is voor partijen veel geloofwaardiger en zijn of haar voorstellen worden sneller geaccepteerd.

Vier gesprek met coach

We begeleiden ook advocaten met hun cliënten. We schorten de procedure tijdelijk op. Met de ruggensteun van hun advocaten gaan de betrokken cliënten het gesprek aan om te onderzoeken of een gang naar de rechter toch gestopt kan worden en er een redelijke en billijke oplossing te bereiken is.

Multidisciplinaire mediation

De naam zeg het eigenlijk al, bij deze vorm van mediation betrekken we meerdere neutrale specialisten. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet bij complexe arbeids-, ondernemings-,  letselschade- of familierechtelijke conflicten.

Arbitrage/ rechter

Cliënten komen onder begeleiding van de mediator sámen overeen om hun overgebleven (deel)geschillen voor te leggen aan een arbitragecommissie of de rechter. 

Uniek concept Strategisch Coachen Groep

We merken in de praktijk dat mediation vaak niet als mogelijke oplossing wordt aangeboden. Dat is een gemiste kans, want veelal kan mediation harde en kostbare juridische procedures voorkomen. Strategisch Coachen Groep heeft een concept ontwikkeld waarbij hoogopgelopen en complexe conflicten binnen 2-3 dagen opgelost worden.

Na een intakefase gaan we in een veilige omgeving aan de slag. We betrekken de juiste professionals en creëren snelheid, waardoor complexe zaken zeer kosteneffectief opgelost worden. We hebben de afgelopen tien jaar honderden zaken begeleid met een succesrate van boven de 90%.

Heb je ook een conflict waar je niet uitkomt? Neem contact met ons op om kennis te maken. We helpen je graag weer op weg. En wil je als werkgever een werknemer faciliteren om een conflict op te lossen? Ook daarin adviseren we je graag.

(Online) Intervisie voor advocaat-mediators

Opleiding Strategisch Coachen

(Online) intervisie voor advocaat-mediators

NOvA en vFAS geaccrediteerd

 
Corona en intervisie

Corona heeft gevolgen voor het werken voor de advocaat-mediator. Bijvoorbeeld, doordat activiteiten binnen de Rechtspraak geen of vertraagd doorgang vinden. Ook de meeste werkzaamheden worden nu vanuit huis en online uitgevoerd. Dit alles roept ook (nieuwe) vragen op voor de advocaat-mediator die je wellicht graag met collega’s wilt bespreken in intervisies. Veel intervisies zijn uitgesteld met als gevolg dat het behalen van de benodigde punten onder druk komt te staan Er schuift steeds meer naar de tweede helft van dit jaar, juist de periode die meestal al drukker is. Het mooiste zou zijn als je juist in deze periode met collega’s  intervisies kunt hebben, waar je je concrete vragen en casuïstiek in kunt brengen en je verplichte punten kunt behalen. 

 
Er is goed nieuws!

 De NOvA heeft deze week toestemming gegeven dat intervisies ook online gegeven mogen worden. De afgelopen jaren hebben wij voor meerdere intevisiegroepen advocaten en mediators face-to-face intervisies begeleid. Regi Melcherts is als intervisie begeleider geregistreerd bij ICR, ADR, vFAS  én bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De laatste ook volgens de nieuwe criteria 2020-  als intervisie begeleider cq. gespreksleider (‘deskundige kwaliteitstoetsen’). Hij staat bekend als een inspirerende intervisie begeleider die met een hoge mate van interactiviteit kan inspelen op de actuele vragen en (zelfreflecterende) kernvragen die zich ontvouwen tijdens zijn intervisies. Vanaf vandaag starten wij  met het aanbieden van online intervisies begeleid door Regi. 

 
(Online) intervisies

De (online) intervisies bestaan uit:

  • online bijeenkomsten van in principe 2-3 uur met minimaal 6 deelnemers
  • vooraf een startbriefing, waarin verwachtingen en wensen doorgegeven kunnen worden
  • deelnemers kunnen vooraf en tijdens hun vragen, issues, casuïstiek en leerwensen kenbaar maken en inbrengen
  • deelnemers ontvangen het gebruikte lesmateriaal en achtergrond informatie over de behandelde topics binnen 2 werkdagen na de intervisie
  • een deelnemerslijst die ingediend kan worden bij de vFAS en/of de NOvA
 
Praktisch:  
  • Je kunt je met je intervisiegroep aanmelden via 030 – 888 51 31. Of mailen naar: info@strategischcoachen.nl 
  • Als je (nog) geen intervisiegroep hebt, kun je je ook aanmelden. Wij onderzoeken dan met wie we een nieuwe groep kunnen samenstellen.

Wij zien ernaar uit om met je te gaan samenwerken! 

Update coronavirus

Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus en de adviezen en richtlijnen van het ministerie en het RIVM op. SCG| Strategisch Coachen Groep heeft de keuze gemaakt tot 6 april geen groepsbijeenkomsten en/of opleidingsdagen te organiseren. Met inachtneming van alle geadviseerde voorzorgsmaatregelen, hebben we besloten individuele afspraken door te laten gaan bij ons op kantoor, via Skype, of via Facetime. Dit in onderling overleg met onze klanten.

Vernieuwd website SCG

Vernieuwde SCG website

Wij gaan 2020 in met onze vernieuwde SCG website. Je ziet onze internationaal erkende en gecertificeerde opleidingen en onze nieuwe opleidingen bij SCG Academie. Je leest ook meer over onze succesvolle coaching & mediation programma’s, de resultaten en de vele indrukwekkende ervaringen van deelnemers. We hebben alles overzichtelijk voor je bijeengebracht. Bezoek onze SCG website en laat je inspireren!  klik hier! 

SCG Mediation | 92% in 3 dagen opgelost.

SCG Mediation | 92% van de complexe conflicten in 2 tot 3 dagen opgelost. 

De innovatieve aanpak van SCG bij mediation heeft in de afgelopen 3 jaar geleid tot meer dan 90% succes bij complexe zakelijke-, arbeid- en echtscheidingsconflicten. De hoog gekwalificeerde multi-disciplinaire professionele teams bij SCG werken samen vanuit veiligheid, vertrouwen en rust. Zij spelen gefocust in op de onderliggende kernvragen en problemen en maken deze bespreekbaar.  We merken dat de totale ADR-scope in onze benadering van conflicten meer oplossingsrichtingen biedt, dan bij een solitaire mediation benadering. In deze totale ADR-scope beschikken we over een integrale benadering van arbitrage, conflictcoaching, mediation en onderhandeling. Door een krachtig samenwerkingsproces, hebben we nieuwe wegen gecreëerd die vaak tot vooraf ondenkbare oplossingen hebben geleid met als resultaat dat 92% van deze complexe conflicten in 2 tot 3 dagen is opgelost. Lees hier meer.