(Online) Intervisie voor advocaat-mediators

Opleiding Strategisch Coachen

(Online) intervisie voor advocaat-mediators

NOvA en vFAS geaccrediteerd

 
Corona en intervisie

Corona heeft gevolgen voor het werken voor de advocaat-mediator. Bijvoorbeeld, doordat activiteiten binnen de Rechtspraak geen of vertraagd doorgang vinden. Ook de meeste werkzaamheden worden nu vanuit huis en online uitgevoerd. Dit alles roept ook (nieuwe) vragen op voor de advocaat-mediator die je wellicht graag met collega’s wilt bespreken in intervisies. Veel intervisies zijn uitgesteld met als gevolg dat het behalen van de benodigde punten onder druk komt te staan Er schuift steeds meer naar de tweede helft van dit jaar, juist de periode die meestal al drukker is. Het mooiste zou zijn als je juist in deze periode met collega’s  intervisies kunt hebben, waar je je concrete vragen en casuïstiek in kunt brengen en je verplichte punten kunt behalen. 

 
Er is goed nieuws!

 De NOvA heeft deze week toestemming gegeven dat intervisies ook online gegeven mogen worden. De afgelopen jaren hebben wij voor meerdere intevisiegroepen advocaten en mediators face-to-face intervisies begeleid. Regi Melcherts is als intervisie begeleider geregistreerd bij ICR, ADR, vFAS  én bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De laatste ook volgens de nieuwe criteria 2020-  als intervisie begeleider cq. gespreksleider (‘deskundige kwaliteitstoetsen’). Hij staat bekend als een inspirerende intervisie begeleider die met een hoge mate van interactiviteit kan inspelen op de actuele vragen en (zelfreflecterende) kernvragen die zich ontvouwen tijdens zijn intervisies. Vanaf vandaag starten wij  met het aanbieden van online intervisies begeleid door Regi. 

 
(Online) intervisies

De (online) intervisies bestaan uit:

  • online bijeenkomsten van in principe 2-3 uur met minimaal 6 deelnemers
  • vooraf een startbriefing, waarin verwachtingen en wensen doorgegeven kunnen worden
  • deelnemers kunnen vooraf en tijdens hun vragen, issues, casuïstiek en leerwensen kenbaar maken en inbrengen
  • deelnemers ontvangen het gebruikte lesmateriaal en achtergrond informatie over de behandelde topics binnen 2 werkdagen na de intervisie
  • een deelnemerslijst die ingediend kan worden bij de vFAS en/of de NOvA
 
Praktisch:  
  • Je kunt je met je intervisiegroep aanmelden via 030 – 888 51 31. Of mailen naar: info@strategischcoachen.nl 
  • Als je (nog) geen intervisiegroep hebt, kun je je ook aanmelden. Wij onderzoeken dan met wie we een nieuwe groep kunnen samenstellen.

Wij zien ernaar uit om met je te gaan samenwerken! 

Update coronavirus

Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus en de adviezen en richtlijnen van het ministerie en het RIVM op. SCG| Strategisch Coachen Groep heeft de keuze gemaakt tot 6 april geen groepsbijeenkomsten en/of opleidingsdagen te organiseren. Met inachtneming van alle geadviseerde voorzorgsmaatregelen, hebben we besloten individuele afspraken door te laten gaan bij ons op kantoor, via Skype, of via Facetime. Dit in onderling overleg met onze klanten.

Vernieuwd website SCG

Vernieuwde SCG website

Wij gaan 2020 in met onze vernieuwde SCG website. Je ziet onze internationaal erkende en gecertificeerde opleidingen en onze nieuwe opleidingen bij SCG Academie. Je leest ook meer over onze succesvolle coaching & mediation programma’s, de resultaten en de vele indrukwekkende ervaringen van deelnemers. We hebben alles overzichtelijk voor je bijeengebracht. Bezoek onze SCG website en laat je inspireren!  klik hier! 

SCG Mediation | 92% in 3 dagen opgelost.

SCG Mediation | 92% van de complexe conflicten in 2 tot 3 dagen opgelost. 

De innovatieve aanpak van SCG bij mediation heeft in de afgelopen 3 jaar geleid tot meer dan 90% succes bij complexe zakelijke-, arbeid- en echtscheidingsconflicten. De hoog gekwalificeerde multi-disciplinaire professionele teams bij SCG werken samen vanuit veiligheid, vertrouwen en rust. Zij spelen gefocust in op de onderliggende kernvragen en problemen en maken deze bespreekbaar.  We merken dat de totale ADR-scope in onze benadering van conflicten meer oplossingsrichtingen biedt, dan bij een solitaire mediation benadering. In deze totale ADR-scope beschikken we over een integrale benadering van arbitrage, conflictcoaching, mediation en onderhandeling. Door een krachtig samenwerkingsproces, hebben we nieuwe wegen gecreëerd die vaak tot vooraf ondenkbare oplossingen hebben geleid met als resultaat dat 92% van deze complexe conflicten in 2 tot 3 dagen is opgelost. Lees hier meer.