Hoe coach je medewerkers bij het maken van een keuze die zo goed mogelijk bij hen past?

Hoe coach je medewerkers bij het maken van een keuze die zo goed mogelijk bij hen past?

We hebben steeds vaker te maken met ethische dilemma’s. Kenmerkend voor een ethisch dilemma is dat er twee of meer oplossingen zijn, maar welke keuze er ook wordt gemaakt: er is sprake van een botsing tussen waarden en er zijn nadelige gevolgen. Hoe kun je als coach of coachend leidinggevende iemand in zo’n situatie helpen bij het maken van de meest passende keuze?

Een ethisch dilemma kan niet opgelost worden

Het is belangrijk om je te realiseren dat een ethisch dilemma niet opgelost kan worden en er altijd sprake is van een verlies. Bij een ethisch dilemma zijn er geen oplossingen in de zin van goed of fout. We zullen dus keuzes moeten maken in hoe we als mens met tegenstrijdige waarden om willen gaan. 

Als coach of coachend leidinggevende kun je je gecoachte bewustmaken van waarden die belangrijk zijn, zodat de gecoachte kan kiezen uit verschillende mogelijkheden en de consequenties daarvan bewust aanvaardt. Als je gecoachte het bewustzijn krijgt hoe hij of zij een keuze maakt, dan zal dat innerlijke rust geven.

Hoe maak je een keuze bij een ethisch dilemma?

Je kunt als coach of coachend leidinggevende iemand begeleiden bij het toetsen van een keuze. Dat doe je door middel van de ethische toets en de legitimiteitstoets.

Ethische toets

Zoals we net al zeiden kan je gecoachte bij een ethisch dilemma rechts of linksaf slaan. Het is ja of nee. Bij de ethische toets leer je iemand om zijn of haar waarden te wegen en zo een kant te kiezen. Dat doe je aan de hand van het 4G-model. Samen met de gecoachte kijk je wat de gevolgde en de geschonden waarden zijn en stelt een actieplan op om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens wordt deze keuze getoetst aan de gevoelswaarde. Dezelfde weging wordt er voor de andere kant gemaakt. Dat is een eerste handvat die je gecoachte helpt om te kiezen.

Legitimiteitstoets

Vervolgens is het belangrijk om de legitimiteit van een keuze te toetsen. Jouw gecoachte beantwoordt per keuze de volgende vragen:

 • Mag het of moet het?
 • Is het een sociaal acceptabele keuze?
 • Is de actie doelmatig?
 • Kan de actie slagvaardig worden uitgevoerd?

Hoe meer ja’s op deze vragen, hoe legitiemer de keuze is.

Als coach of coachend leidinggevende is het jouw rol om je gecoachte te leiden door de wereld van ethiek. Die is complex. We vormen nu ons standpunt over zaken als grensoverschrijdend gedrag op basis van veel meer informatie. Dat is zoeken voor je gecoachte: waar baseer ik mijn mening op? Hoe kijk ik naar deze situatie? Daarnaast verandert de maatschappij. We hebben sneller ons oordeel klaar liggen over een gebeurtenis. Wat vroeger kon, kan nu vaak niet meer. Als coach of coachend leidinggevende is het jouw taak om je gecoachte te navigeren door deze nieuwe wereld op zo’n manier dat je gecoachte zijn eigen waarden kan naleven. Zo goed mogelijk in ieder geval.

Wil je meer handvatten om mensen te helpen bij het maken van keuzes in lastige en complexe situaties? Mensen verantwoordelijkheid laten nemen voor hun eigen handelen en ze hierin motiveren?

Dan is de opleiding Strategisch Coachen heel waardevol voor je. Na het volgen van deze opleiding heb je de juiste handvatten om mensen op een positieve manier te begeleiden en je weet beter wie je bent en waar je naartoe wilt. Lees dan de ervaringen van eerdere deelnemers op Springest.

Wat is er nodig voor een veilige omgang met elkaar op het werk?

Wat is er nodig voor een veilige omgang met elkaar op het werk?

Een veilige werkomgeving is niet vanzelfsprekend en begint met bewustwording van de menselijke interacties én de grenzen bij samenwerken. Het is belangrijk dat iedere medewerker in je organisatie zich bewust is wat veiligheid betekent, zich veilig voelt én een actieve rol inneemt in het veilig houden van de werksituatie. Als dat het geval is, dan kun je echte gesprekken aangaan. Die helpen om fysieke, mentale en sociale veiligheid op het werk verder te bevorderen.

Meerdere opties om met een onveilige situatie om te gaan

We kunnen op het werk allemaal met gevoelens van onveiligheid te maken krijgen. In een gesprek, tijdens een vergadering, op de gang, in de lift of online. Het zijn situaties die vaak veel vragen oproepen. Is het gevoel van jou of van de ander(en)? Kom je in actie of niet? Kun je op hulp en steun rekenen? Ga je vechten, vluchten, bevriezen of durf je het echte gesprek aan te gaan? Dit zijn herkenbare vragen bij onveiligheid. Realiseer je dat er altijd meerdere opties zijn om met een onveilige situatie om te gaan.

Voel je je comfortabel genoeg om iets te doen? Ga je erop af? Of, is het makkelijker en misschien zelfs wel veiliger om niets te doen? Hoe bied je Eerste Hulp Bij Onveiligheid (EHBO) voor de ander? En, wat doe je als je jezelf niet comfortabel voelt op je werk? Maak je het bespreekbaar? Met wie? Wat mag je van je collega’s verwachten? Hoe kun je goed voor jezelf zorgen in een onveilige werksituatie?

De ontvanger bepaalt

In de praktijk onder- of overschatten we vaak wat de gevoelsmatige impact is op onszelf en op de ander van uitspraken, gedrag of gebeurtenissen. Wat voor de één voelt als een futiliteit, kan voor de ander een groot gevoel van onveiligheid geven. Of sterker nog, wat voor ons een directe en duidelijke boodschap is die veel veiligheid biedt, kan voor de ander voelen als een persoonlijke afwijzing.

Je leiderschapsstijl, je plek in de organisatie, de wijze, toon en de intensiteit van uitspraken en gedragingen, de mate waarin medewerkers zich geïsoleerd of gesteund voelen en ook eerdere levens- en werkervaringen zijn allemaal factoren die bepalen hoe we met een onveilige werksituatie omgaan. En hoe we ontvangen, bepaalt de impact.

Het échte gesprek

In gezonde organisaties is het échte gesprek de sleutel om het veilige contact met elkaar aan te gaan en dat te blijven doen. Juist bij meningsverschillen en bij gevoelens van onveiligheid, irritatie, en machteloosheid. Immers uit contact gaan, leidt per definitie tot een toename van onveiligheid. Het aangaan van het echte gesprek vraagt moed en lef. Als leidinggevende met de juiste coachingsvaardigheden kan je hier veel in betekenen. Jij kan medewerkers leren om het échte gesprek aan te gaan.

“Een heldere grens is de basis voor een veilige verbinding”


Vier factoren die noodzakelijk zijn om veilig samen te werken

Als coachend leidinggevende zorg je voor vier belangrijke voorwaarden die noodzakelijk zijn om medewerkers veilig met elkaar te laten samenwerken.

 1. Succesvol begrenzen

Je leert medewerkers dat ze mogen begrenzen in de omgang met elkaar en hoe ze dat doen. Daarnaast zorg je dat grenzen voortdurend gecommuniceerd en geactualiseerd worden. 

 1. De WEL-oké-mindset

Deze mindset geeft medewerkers de ruimte om duidelijk te maken wat ze WEL oké vinden. Door hier effectief over te communiceren, voorkom je ruis op de lijn en is het voor alle collega’s helder wat iemand wel en wat niet wil. Als leidinggevende kun je medewerkers coachen om een actieve rol in de Winnaarsdriehoek in te nemen en de Dramadriehoek te voorkomen.

 1. De ‘Ik-heb-nodig’- en ‘wat heb jij nodig’-vragen

Het is belangrijk dat medewerkers kraakhelder aangeven wat ze nodig hebben om zich prettig op het werk te voelen en om collega’s te bevragen wat zij nodig hebben om zich veilig te voelen. Als leidinggevende vervul je een permissieve rol om behoeften te uiten tijdens het samenwerken.

 1. E.H.B.O: Eerste Hulp Bij Onveiligheid

Je leert medewerkers gebruik te maken van de EHBO-toolkit. Wat kunnen ze doen als hun grenzen overschreden zijn of als ze, per ongeluk, de grenzen van collega’s hebben overschreden? Als coachend leidinggevende kun je de veiligheid herstellen.

Kortom, als leidinggevende faciliteer je een omgeving waarin het heel gebruikelijk is dat medewerkers vragen en checken bij elkaar wat de impact van een bepaalde uitspraak of gebeurtenis is geweest. En als het hunzelf betreft, dan geven ze uiting aan hoe uitspraken en gebeurtenissen binnenkomen en hoe ze die ervaren: veilig of onveilig.

Wil je meer weten over teamcoaching, succesvol begrenzen en het voorkomen van conflicten en angstculturen?

Groeisprong voor leidinggevenden: 3 tips om succesvol te begrenzen

Groeisprong voor leidinggevenden: 3 tips om succesvol te begrenzen

Het begon bij De Voice, maar inmiddels komt het één na het andere schandaal aan het licht. Al die situaties hebben één ding gemeen: grenzen. Grenzen die overschreden zijn. Hoe voorkom je op de werkvloer situaties waarin grenzen overschreden worden? Je hebt hier als leidinggevende een belangrijke rol in. Door je eigen grenzen te stellen laat je zien dat je het goed vindt dat er grenzen gesteld worden en dat je team daar de ruimte voor mag nemen. Deze instelling creëert een veilige en gezonde werkomgeving. We geven 3 tips om succesvol te begrenzen.

1. Vergroot je zelfkennis

Je heb niet alleen fysieke grenzen, maar ook mentale, sociale en spirituele. Alleen voordat je een grens kan stellen, moet je deze wel kennen. In de praktijk zien we dat leidinggevenden niet altijd voldoende bekend zijn met hun eigen grenzen. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Wanneer jij bewust bent van de situaties waarin iemand over een grens heengaat, kun je deze analyseren en in de volgende situatie beter handelen. Beter betekent in dit geval gezonder.

2. Vraag respect voor grenzen

Er zijn verschillende manieren om respect te vragen voor grenzen bij jezelf of de ander. Tijdens de opleiding Strategisch Coachen bespreken we deze manieren en kijken we hoe jij nu je grenzen aangeeft en of dat de meest effectieve manier is.  

Eén van de manieren waarop je respect kan vragen voor grenzen is met de Winnaarsdriehoek (Choy, 1990): dit is een positieve wijze van interactie tussen twee of meerdere mensen. Als een gesprek niet lekker loopt, dan zit je vaak in de Dramadriehoek (Karpman). Dit heeft als resultaat dat beide partijen met een slecht gevoel het gesprek uitgaan. Als je deze situatie kan sturen en ombuigen, dan kan je veel effectiever communiceren en is het makkelijker om grenzen aan te geven voor beide partijen.

Er zijn een aantal voorwaarden voor de Winnaarsdriehoek.

 • Een assertieve houding
 • Een zorgende opstelling
 • Kwetsbaarheid

3. De-escaleer op tijd

In gesprekken over grenzen kan het zijn dat emoties hoog oplopen. Als leidinggevende is het belangrijk dat je op tijd kan de-escaleren binnen je team, zodat het team ervaart dat er op een veilige en rustige manier over grenzen gesproken mag worden. Er zijn hier verschillende technieken voor die we je tijdens de opleiding Strategisch Coachen aanleren en waar we direct mee oefenen.

Dit zijn vaardigheden die niet alleen van belang zijn bij succesvol begrenzen, maar ook in andere situaties waarin emoties hoog oplopen.

Wil je als leidinggevende aan de slag met succesvol begrenzen? Volg dan de opleiding Strategisch Coachen of doe mee aan de Masterclass Teamcoaching.

Regi is in staat om je te laten leren zien wat je nog niet hebt leren zien. Deze opleiding heeft mijn leven verrijkt!
Annemieke Gerritsen
Hoofd engineering en projectmanager
Fijne opbouw, respectvolle begeleiding, inspirerend en gewetensvol. Heel mooie en leerzame ervaring en een voelbaar plezier van de trainer om er het beste uit te halen.
Wendy Mooren
Art Director
Wat als je 46 bent en graag de wereld mooier wilt maken, dan is deze opleiding een springplank om de gamechanger te mogen en kunnen zijn voor de medemens. Inspireren, delen, groeien! Complimenten aan het SCG-team!
Roy Bergs
Makelaar
Geen vraag is te gek of kan niet gesteld worden. Dit is wat deze mooie opleiding Strategisch Coachen mij geleerd heeft. Met diverse methodieken - soms aan de oppervlakte, soms met veel diepgang - het gesprek aangaan. #durvendoen!
Yvonne Cassee
Manager HRM
De opleiding die na lange jaren weer pijn deed. Pijn omdat ik zoveel geleerd heb als mens en coach.
Jeroen van der Lugt
Startup coach
Verrijking voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Soms confronterend, in alle gevallen leerzaam. Life changer!
Miriam Dijksman
Personeelsmanager

6-daagse opleiding Strategisch Coachen

Opleidingsdata najaar 1 2022
15 & 16 september, 13 & 14 oktober, 10 & 11 november

Opleidingsdata najaar 2 2022
17 & 18 november, 15 & 16 december, 12 & 13 januari 2023

Wat je kunt verwachten

 • Zes dagen live opleiding met topdocent Regi Melcherts.
 • Online studiemodule, bestaande uit meer dan 50 video’s, verdiepende theoretische achtergronden, oefeningen en support.
 • Leerboek Strategisch Coachen met alle praktische oefenvormen
 • Boek Groeisprong | Praktische levensgids voor persoonlijke en professionele groei.
 • Koffie, thee, fris en goed verzorgde lunches op onze prachtige opleidingslocatie in Bosch en Duin.

Investering
De investering voor de opleiding Strategisch Coachen bedraagt €3.475,00 vrijgesteld van BTW.

Accreditatie en registratie
De opleiding Strategisch Coachen geeft toegang tot het International Coaches Register, en is voor meerdere doelgroepen geaccrediteerd. Klik hier voor het overzicht op onze website. Staat jouw register er niet bij? Neem dan contact met ons op, we kunnen een aanvraag voor je doen.

1-daagse Masterclass Teamcoaching

29 juni 2022

Wat je kunt verwachten

 • Lesmap Masterclass Teamcoaching
 • Boek Groeisprong | Praktische levensgids voor persoonlijke en professionele groei.
 • Koffie, thee, fris en goed verzorgde lunches op onze prachtige opleidingslocatie in Bosch en Duin.

Investering
De investering voor de Masterclass bedraagt €495,00 vrijgesteld van BTW.

Met een Groeisprong 2021 in!

Met een Groeisprong 2021 in!

2021: een jaar van nieuwe groei!

De jaarwisseling is een mooi moment om stil te staan bij de mooie en betekenisvolle momenten van 2020. Maar het is ook een moment om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar vol kansen dat voor de deur staat: 2021!

Je stapt vaak met ‘nieuwe voornemens’ het jaar in. Mooie intenties, waarbij het je gegund is dat deze mogen uitkomen. Maar hoe voorkom je dat je intenties alleen maar intenties blijven? Of hoe voorkom je dat je intenties verzanden in één, twee of drie pogingen? Wat heb je nodig om met een winnende mindset ook écht je voornemens om te zetten in een nieuwe realiteit voor jou in 2021?

Wellicht heb je een krachtige groeisprong te maken! Om in vrijheid én daadkrachtig 2021 in te stappen met de juiste focus op je doelen, en met voldoende vertrouwen om slagvaardig je plannen succesvol uit te voeren. We geven je graag een aantal mooie vragen mee die je een mooi inzicht kunnen geven in de groeisprong die je te maken hebt.

Een goed voornemen?

Wat is een goed voornemen eigenlijk? Is het een poging óf is het een besluit om iets te realiseren? Het is mooi om even stil te staan bij het verschil tussen een poging en een besluit. Hoe vaak hoor je dat mensen pogingen gewaagd hebben om een toekomststap te zetten of een doel te bereiken? Een poging om te stoppen met roken, drinken, of een paar kilo af te vallen? Een poging om meer thuis te zijn met het gezin? Een poging om meer tijd te nemen voor jezelf? Allemaal pogingen, zeker aan het begin van een nieuw jaar.

Vervolgens lukt het niet meteen. Je ‘zie-je-wellisme’, krijgt direct alle ruimte. ‘Zie je wel, het was toch niet voor mij, onze relatie of ons bedrijf weggelegd!’ Vervolgens wordt met díe gedachte een tweede poging gewaagd en een derde die alle bevestigend werken: ‘Zie je wel, het kan niet, want ik heb het al drie keer geprobeerd’. Een verliezende mindset ontstaat dan makkelijk. Dit is de valkuil van een poging!

Waarom een poging niet werkt…

Een poging heeft een vrijblijvend commitment in zich. ‘Ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet’, ‘ik heb het gezegd, maar er werd niet geluisterd’. Je bent eigenlijk begonnen met de mindset: ‘ik begin en doe mijn best.’ Wij raden je af om met allerlei ‘pogingen’ 2021 tegemoet te gaan. Dat geeft een zwakke mindset met uiteindelijk een weg vol met excuses.

Een besluit werkt beter!

Het is vele malen krachtiger en succesvoller om een besluit te nemen. Een besluit maakt duidelijk dat je gecommitteerd bent, bereid bent de consequenties van je besluit te nemen én te dragen. Een besluit voelt ook echt anders. Het is een stimulans om je intentie, focus en vertrouwen te bundelen om je sprongkracht te versterken. Een echt besluit draagt opluchting en acceptatie in zich. Met een besluit ga je gewoon doen wat nodig is om je stappen te maken op weg naar je doelen. ‘Ik besluit dat ik de volgende stap neem, ik besluit dat ik mijn doel ga halen.’ Je besluit het te doen. Met vallen en opstaan en lerend van je fouten, ga je door totdat je voldoende gegroeid bent om succesvol te zijn. Je leert van je kleine stappen om je grote stappen te maken. Een besluit draagt bij aan het versterken van je winnende mindset!

De vrijheid om te kiezen…

De bovenstaande uitleg van poging of besluit, vraagt in de basis al een keuze: kies je voor een poging of een besluit? Vanuit de vrijheid om te kiezen, zit je nooit vast aan een besluit. Je kunt, als dat nodig is, je besluit herzien als deze achterhaald raakt. Dan neem je een nieuw besluit! Dit is een mooi besef!

2020 een plek geven…

Om in vrijheid en openheid je toekomst in te stappen, is het belangrijk om stil te staan bij de gebeurtenissen uit 2020 en deze een goede plek voor jezelf te geven. Om in je spiegel kijken met de vraag: ‘Wat ging er goed en wat ging er minder goed?’, ‘Waar ben ik tegen mijn grenzen aangelopen?’, ‘Waar stond ik volledig in mijn kracht?’ Door 2020 een plek te geven, ontstaat er rust en ruimte voor nieuwe kansen in 2021. Je creëert een balans tussen het verleden, heden en de toekomst. Een mooie eerste stap om je groeisprong te maken naar 2021.

Een paar vragen voor je kunnen hierbij zijn:

 1. Wat heb jij een plek te geven in 2020?
 2. Wat heb je nog te voltooien?
 3. Welke verliezen en winsten heb je nog te nemen?
 4. Wie heb je te vergeven? Jezelf en/of anderen?
 5. Waar heb je je in te berusten?
 6. Wat neem je mee naar 2021?

Met een groeisprong 2021 in…

Een bron van energie is het als je met een positieve mindset naar 2021 wilt kijken. Je hebt 365 dagen voor de boeg om er iedere dag iets moois van te maken. Weten waar je op uit bent of weten wat je wensen en verlangens zijn in 2021, geeft direct energie. Energie om doelen na te streven, om plannen te maken, om te groeien, om te leren en vol commitment te gaan voor het realiseren van je doelen. Zodat je mooie momenten kunt creëren in 2021!

Een paar vragen voor je kunnen zijn:

 1. Wat wil je in de kern bereiken voor jezelf, je dierbaren en je omgeving in 2021?
 2. Welk verhaal wil je over 2021 kunnen vertellen op 31 december 2021?
 3. Wat is je bucket-list voor 2021?
 4. Wat heb je hiervoor allemaal nodig en wat heb je te leren?
 5. Wat heb je te doen en te laten?
 6. Wat wordt je eerste stap?

Wij wensen je een fantastische groeisprong toe en zien je graag in 2021!

SCG | Strategisch Coachen Groep

Schrijf je in voor ons e-magazine GROEISPRONG!

NIEUW: Hybride leren integraal in onze opleidingen

Hybride leren integraal in onze opleidingen

Het afgelopen half jaar is ook voor ons een periode van ‘omschakelen’ geweest. De opleidingen konden even niet doorgaan en werden verschoven. 
Op 1 juni hebben we de draad gelukkig weer kunnen oppakken en zijn onze opleidingen weer van start gegaan.

We hebben de afgelopen periode benut om een groeisprong te maken in onze opleidingsconcepten bij SCG Academie. Wij zijn er trots op dat we met ingang van 1 september onze opleidingen voortaan gaan aanbieden vanuit het concept ‘hybride leren’! Concreet betekent dit dat we de live opleidingen verrijken met interactieve online modules. Deze modules bestaan uit video’s, verdiepende theoretische achtergronden, oefeningen en een uitgebreid scala aan support. SCG Academie kiest voor het versterken van de kracht van het interactieve leren, zodat je nog mooiere groeispongen kunt maken in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De voordelen van ‘hybride leren’ op een rijtje:

 1. Hybride leren combineert de sterke kanten van twee traditionele leeromgevingen, de theorie en de beroepspraktijk, tot een nieuwe, productieve leeromgeving.
 2. Je kunt leren en verdiepen in je eigen tempo en tijd
 3. Je kunt vertrouwelijk vragen stellen in je peergroep
 4. Je kunt je leerwensen voortdurend aanvullen en je hebt inzicht in je eigen voortgang en resultaten.
 5. Je hebt ‘eigenaarschap’ over je leerproces. Dat betekent dat je als lerende juist zelf wordt getriggerd om na te denken wat je al kunt, maar ook waar je ontwikkelpunten liggen. Juist dat feit maakt dat de ontwikkeling die je doorloopt jouw eigen verantwoordelijkheid wordt. 

Inmiddels hebben we dit concept geïntegreerd in onze opleiding Strategisch Coachen, ADR-Mediation en Je Nieuwe Balans. Schrijf je in voor één van deze mooie opleidingen en ervaar zelf de voordelen van ‘hybride leren’ bij SCG Academie. 

(Online) Intervisie voor advocaat-mediators

Opleiding Strategisch Coachen

(Online) intervisie voor advocaat-mediators

NOvA en vFAS geaccrediteerd

 
Corona en intervisie

Corona heeft gevolgen voor het werken voor de advocaat-mediator. Bijvoorbeeld, doordat activiteiten binnen de Rechtspraak geen of vertraagd doorgang vinden. Ook de meeste werkzaamheden worden nu vanuit huis en online uitgevoerd. Dit alles roept ook (nieuwe) vragen op voor de advocaat-mediator die je wellicht graag met collega’s wilt bespreken in intervisies. Veel intervisies zijn uitgesteld met als gevolg dat het behalen van de benodigde punten onder druk komt te staan Er schuift steeds meer naar de tweede helft van dit jaar, juist de periode die meestal al drukker is. Het mooiste zou zijn als je juist in deze periode met collega’s  intervisies kunt hebben, waar je je concrete vragen en casuïstiek in kunt brengen en je verplichte punten kunt behalen. 

 
Er is goed nieuws!

 De NOvA heeft deze week toestemming gegeven dat intervisies ook online gegeven mogen worden. De afgelopen jaren hebben wij voor meerdere intevisiegroepen advocaten en mediators face-to-face intervisies begeleid. Regi Melcherts is als intervisie begeleider geregistreerd bij ICR, ADR, vFAS  én bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De laatste ook volgens de nieuwe criteria 2020-  als intervisie begeleider cq. gespreksleider (‘deskundige kwaliteitstoetsen’). Hij staat bekend als een inspirerende intervisie begeleider die met een hoge mate van interactiviteit kan inspelen op de actuele vragen en (zelfreflecterende) kernvragen die zich ontvouwen tijdens zijn intervisies. Vanaf vandaag starten wij  met het aanbieden van online intervisies begeleid door Regi. 

 
(Online) intervisies

De (online) intervisies bestaan uit:

 • online bijeenkomsten van in principe 2-3 uur met minimaal 6 deelnemers
 • vooraf een startbriefing, waarin verwachtingen en wensen doorgegeven kunnen worden
 • deelnemers kunnen vooraf en tijdens hun vragen, issues, casuïstiek en leerwensen kenbaar maken en inbrengen
 • deelnemers ontvangen het gebruikte lesmateriaal en achtergrond informatie over de behandelde topics binnen 2 werkdagen na de intervisie
 • een deelnemerslijst die ingediend kan worden bij de vFAS en/of de NOvA
 
Praktisch:  
 • Je kunt je met je intervisiegroep aanmelden via 030 – 888 51 31. Of mailen naar: info@strategischcoachen.nl 
 • Als je (nog) geen intervisiegroep hebt, kun je je ook aanmelden. Wij onderzoeken dan met wie we een nieuwe groep kunnen samenstellen.

Wij zien ernaar uit om met je te gaan samenwerken! 

Corona: hoe overwin je een high impact crisis? (3)

Corona: hoe overwin je een high impact crisis? (3)

Succesvol omgaan met emotionele impact

Afgelopen dinsdag zijn de kabinetsmaatregelen verlengd tot 28 april. Veel ondernemers en bedrijven lijden hierdoor langer verliezen. Social distancing is een ‘gewoonte’ geworden. Steeds meer mensen geven uiting aan hun emoties. Ze  geven aan zich eenzaam te voelen, onzeker, verdrietig en bang te zijn. Ook ‘piept en kraakt’ het steeds meer in de zorg. De druk is hoog, zowel fysiek als emotioneel. Vandaag in onze derde van een serie artikelen, staan we stil bij het belang van het verwerken van de emotionele impact in een crisis. Met als kernvraag: ‘Hoe overwin je een high impact crisis?’ 

 
’Je hart luchten helpt’

Als de impact echt duidelijk en voelbaar is bij een crisis, is het succesvol voor ons herstel als we onze emoties kunnen toelaten en deze adequaat uiten. Emoties, zoals, frustraties, boosheid, teleurstelling, verdriet, onzekerheid, machteloosheid, angst, stress en fysieke uitingen zijn gezonde en normale gevoelens bij iedere crisis. Het is een mooi besef dat elk van deze emoties een positieve kracht in zich dragen om (collectief) herstel te bevorderen.

Het adequaat kunnen uiten van onze emoties belangrijk, is bij de verwerking van de emotionele impact die de crisis in ons teweeg heeft gebracht. Het is hartstikke OK, als we onze emoties constructief uiten. Wat hierbij natuurlijk van belang is, is dat we wel geleerd hebben om emoties te mogen uiten en geleerd hebben dit hoe we dit op een veilige en constructieve manier kunnen doen. Als we goed in contact staan met onze emoties, kunnen we ze benutten als een signaalfunctie en een bron van kracht om te herstellen. Je hart luchten helpt dus!

“Emoties dragen een positieve kracht in zich”

 
Ineffectief verwerken van de emotionele impact

Het kan zijn dat we geleerd hebben om onze emoties niet te mogen voelen en/of te uiten. Vaak onder het mom van ‘we moeten nu sterk zijn en mogen geen zwakte tonen’. Een ineffectieve overtuiging die we vaak eerder in ons leven hebben geleerd. In ons (vroege) persoonlijke leven, in onze professionaliteit, in onze organisatiecultuur of maatschappij. Of dat we niet geleerd hebben op welke manieren we onze emoties constructief kunnen uiten. Het betekent dat we uit contact gaan met onszelf en ons afsluiten van de signaalfunctie en de krachtbronnen die emoties ons bieden om te herstellen.

 
Golvende lijnen bij herstel

Natuurlijke groei en herstel verlopen via golvende lijnen. Iedere golf kondigt een nieuwe herstelfase aan. Als de lijnen stijgen, is er sprake van groei en herstel. In contact staan met onze emoties en deze adequaat uiten, zorgen ervoor dat ons herstel bevorderd wordt. Het negeren of inslikken van onze emoties remt het herstel en zal een daling van de herstellijn teweeg brengen. Dit noemen we verliezend herstellen. We hebben in deze periode te leren in contact met onze gevoelens te komen en deze te uiten, zodat de herstellijn kan gaan stijgen.

 
Kies je voor winnend herstel?

De impact van de Corona-crisis kent vele gezichten en vele (indrukwekkende) verhalen. Op persoonlijk, professioneel, sociaal en zakelijk niveau. Voor iedereen anders. Bijvoorbeeld: de Corona-patiënt die na tien dagen beademing van de IC komt en (gelukkig) verwezen wordt naar de verpleegafdeling, heeft niet alleen fysiek te herstellen, maar ook emotioneel te verwerken wat hem overkomen is. De ondernemers die komend weekeinde hun terrassen niet mogen openen, hebben hun verlies te nemen en dit emotioneel te verwerken. Of de vele mensen die zich zorgen maken over hun werk- en inkomenszekerheden. En ook Mark Rutte heeft emotioneel te verwerken wat over hem heen gekomen is de afgelopen weken en de emotionele impact die het voor hem heeft als mens.

 
Winnen: met elkaar en voor elkaar

Het geldt voor ons allen: de succesvolle manier die (collectief) herstel bevordert, is de moed hebben om de emotionele impact, voor sommigen ballast, te verwerken. Dat is een teken (persoonlijk) leiderschap. Het is goud waard als we elkaar steun bieden door ruimte te geven en waardevrij te luisteren naar elkaar als mensen hun emoties willen uiten.

 
Vraag & zelfreflectie
 1. Wat is de emotionele impact voor jou in deze Corona-crisis? 
 2. Wat is de emotionele impact voor je teamleden, voor je medewerkers in je  bedrijf of in je  organisatie? En, je dierbaren?
 3. In hoeverre is er ruimte om je emoties te uiten op een veilige manier? In hoeverre voor je collega’s? 
 4. Wat zijn voor jou constructieve manieren om je emoties te uiten?
 
Focus op empowerment
 • Kies de winnende mindset: het is OK om je emoties toe te laten en ze adequaat te uiten
 • Blijf je worstelen met emoties?  Vraag iemand om even naar je te luisteren of vraag professionele (online)hulp. Uiten van emoties lucht op en geeft je kracht, rust en vertrouwen naar de toekomst.
 • Luister waardevrij naar je teamleden, medewerkers en dierbaren….met elkaar zijn we zoveel krachtiger en effectiever dan alleen.

De komende weken delen we meer  inzichten, stappen en acties met je. Omdat we een bijdrage willen leveren dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 4 verdere inzichten geven over hoe de toepassing van de leer- en herstelcurve bij het overwinnen van een high impact crisis.

Laat ons je feedback weten en de vragen waar je mee loopt. 

Corona: Hoe overwin je een high impact crisis?(2)

Hoe overwin je een high impact crisis? (2)

Strategisch Coachen bij crisis en herstel

 
Van crisis naar herstel

De impact van de Coronacrisis wordt steeds duidelijker en voelbaarder. De maatregelen van het kabinet zijn aangescherpt tot 1 juni, de landelijke eindexamens vinden geen doorgang, de Olympische Spelen worden een jaar uitgesteld, de scholen blijven na 6 april naar verwachting langer dicht, de intensive care-afdelingen in de ziekenhuizen stromen vol en eerste herstelde Corona-patiënten doen hun verhaal in #Op1. Vandaag onze tweede van een serie artikelen, waarmee we je houvast en structuur willen bieden en je helpen goede keuzes te maken in deze huidige realiteit. Met als kernvraag: ‘Hoe overwin je een high impact crisis?’

 
Groei- en herstelkracht

Het is een mooi besef dat groei- en herstelkracht een natuurlijk fenomeen is. Zoals de enorme groeikracht van een bos, nadat het afgebrand is. Zoals de enorme herstelkracht van mensen na de tsunami’s in Azië. Zoals de herstelkracht van economieën na tijden van oorlog. Deze natuurlijke groei- en herstelkracht is ook aanwezig in ons als personen, professionals, gezinnen, families, teams, bedrijven en organisaties. Ook als land mogen we erop vertrouwen dat er in Nederland voldoende groei- en herstelkracht aanwezig is om te herstellen van de high impact crisis veroorzaakt door het #Coronavirus.


Wat zijn ineffectieve reflexen bij crisis en verandering?

Bij langzame of plotselinge veranderingen lopen we vaak tegen onze grenzen aan: persoonlijk en zakelijk. We neigen vanuit de angstreflex ons vast te klampen aan wat we gewend, of beter: gewoon,  zijn. Dit kunnen de mensen om ons heen zijn, ons huis, onze collega’s, ons werk en zo voort. Onze angsten voor bedreiging en verlies, triggeren onze behoefte aan bekende veiligheid.

De mooie paradox die we vaak bij SCG-Academie behandelen, is de positieve kracht van ontkenning. Ontkenning biedt veiligheid in een periode dat we nog niet weten wat ons aan het overkomen is. Goed om dat te erkennen. We pakken vast wat we geleerd hebben en schieten in onze overlevingsreflexen: vluchten, vechten en bevriezen. Maar ook onze overtuigingen van wat voor de crisis goed werkte, blijken ineens remmend te worden. Ze kunnen groei- en herstel laten stagneren. Crisistijd is het begin van het begin en ontstaan van een nieuwe realiteit. We lopen tegen onze grenzen aan. Voor een gezond herstel bij een high impact crisis, is een leer- en herstelproces nodig om uit de crisis te groeien. Gezond, krachtig, met een boost aan energie, met diep vertrouwen en succesvol.

 
Golvende lijnen 

Natuurlijke groei en herstel verlopen via golvende lijnen. Iedere golf kondigt een nieuwe herstelfase aan. Als de lijnen stijgen, is er sprake van groei en herstel. Een daling van de lijn is een periode om te leren.

 
Kies je voor winnend of verliezend herstellen? 

Velen van ons ervaren een dalende lijn door de effecten van de Corona  pandemie. Op meerdere fronten van ons leven. Onze persoonlijke vrijheden zijn verminderd, onze leefomgevingen kleiner geworden, de meeste activiteiten op het gebied van sport en hobby’s zijn niet of nauwelijks mogelijk. Zakelijk is de economie stil aan het vallen en gaan naar verwachting veel bedrijven failliet. Om maar niet te spreken over mogelijk verdere maatschappelijke stagnaties op thema’s als de gezondheidszorg, de rechtspraak, de politie, armoede, en migratie.

De valkuil is dat we in de ineffectieve reflexen vanuit angst en wanhoop schieten, zoals hierboven beschreven.  We noemen dit ‘verliezend herstellen’. Het is een gevecht om het ‘oude’ weer terug te krijgen dat er niet is. En, ook nooit meer zal zijn.

De succesvolle manier om met een dalende lijn om te gaan, is dit vanuit een diep innerlijk vertrouwen te doen. Het vertrouwen in de goede afloop, vanuit hoop. En dit vooral met een mindset dat we iets nieuws te leren hebben. Persoonlijk, professioneel, zakelijk en maatschappelijk.  Wat voor soort crisis we ook te overwinnen hebben. Deze mindset leidt tot ’winnend herstellen’. Het is een leerproces om te groeien in een nieuwe realiteit. Je komt er dan altijd beter uit dan vanuit de verliezende mindset.

 
De leer- & herstelcurve

Een eenvoudig en mooi handvat, is de leer- en herstelcurve. We kunnen deze curve hanteren en toepassen op persoonlijk en op zakelijk vlak. Bijvoorbeeld: het fysieke herstel bij ziekte, het mentale & energetische herstel bij burn-out, het herstel van relaties en/of samenwerkingen bij conflicten, het herstel van de prestaties bij reorganisaties en het economisch herstel na een recessie.

De leer- & herstelcurve toont het golvende verloop van het natuurlijke herstel bij een crisis. De curve helpt ons ook om verstoringen in het natuurlijk herstel te ‘lezen’. We kunnen met Strategisch Coachen aansluiten op de herstelfase van het natuurlijk verloop, zowel op persoonlijk, professioneel, team, als op bedrijf- en organisatieniveau. Als herstel natuurlijk verloopt, komen we er beter uit dan dat we voor de crisis waren! 

 

In welke herstelfase verkeer jij?

Als we inzoomen op de leer- en herstelcurve, zien we een aantal fasen:

1. De miskenningsfase: we miskennen de voortekenen. 

Voorbeeld: de Braziliaanse president Bolsonaro, die vindt dat mensen maar gewoon hun dagelijkse leven moeten oppakken. En tot voor kort Amerikaanse president Trump, die vond dat Corona niet zoveel voorstelde. Totdat de beurzen crashten….

2. De ontkenningsfase: we nemen selectief waar om ons te beschermen tegen hetgeen ons aan het overkomen is. 

Voorbeeld: Ons eigen land na het sluiten van de scholen, horeca en het moeten thuiswerken. Mensen die in shock waren, in een roes verkeerden. Sommigen die direct in de vechtstand schoten, zoals politici die tijdens kamerdebatten emotioneel het kabinet aanvielen in plaats van met elkaar samenwerken om goede besluiten te nemen.  

3. De zorg- en stabilisatiefase: we erkennen en beseffen wat ons overkomen is en wat dit (wezenlijk) betekent. 

Voorbeeld: het besef wat het voor onze kinderen betekent om onthouden te worden van sociale prikkels met vriendjes en vriendinnetjes op school en op sport. Of: zakelijk: wat het betekent als je inkomsten drastisch afnemen als je een horecagelegenheid runt, ZZP-er bent of bloembollen exporteert.

4. De verwerkingsfase: we verwerken onze frustraties, verdriet en angsten en stressgevoelens. 

Voorbeeld: je hart luchten bij een luisterend oor en je even mogen laten gaan. Dat lucht op.

5. De winnende fase: we laten achterhaalde overtuigingen en (gedrags-)patronen achter ons. We gaan leren en groeien met nieuwe winnende overtuigingen en gedragspatronen. 

Voorbeeld: ‘ik mag mijzelf toestaan om mijn droom echt te gaan verwezenlijken in mijn werk’ Of: ‘het is OK om voortaan minder te werken en meer tijd privé te beleven.’

6. De nieuwe groeifase: we gaan onze nieuwe richting in. We exploreren leren, oefenen en trainen en worden steeds beter in onze nieuwe fase. Een nieuwe levensfase, relatie of samenwerkingsfase, gezin- of familiefase, teamfase, bedrijf en organisatiefase. 

Voorbeeld: je bent je eigen bedrijf begonnen om mensen te inspireren, ontvangt je eerste klanten en leert. En het geleerde pas je weer toe bij je volgende klanten. Je bent in je nieuwe rol gestapt en doet je eerste stappen en bouwt een nieuw klantennetwerk op.

 
A-synchroniteit

Mensen, gezinnen, families, bedrijven en landen, bewegen a-synchroon door deze fasen heen. Waar de een soms maanden lang in de ontkenning- of verwerkingsfase blijft ‘hangen’, beweegt de ander al in de nieuwe groeifase. Het is een mooi besef dat we herstel en herstelgedrag kunnen bevorderen en rekening hebben te houden met de verschillen in aanpassingsvermogen tussen mensen, teams, bedrijven en organisaties.  

 
Zelfreflectie
 1. waar sta jij momenteel in de leer- en herstelcurve? Waar sta je in je relatie? Je team, bedrijf of als organisatie?
 2. Waar denk je dat anderen jou zullen plaatsen en waarom?
 3. Waar staan die anderen volgens jou ?
 

Focus op empowerment & tips

 1. Kies een winnende mindset: vanuit vertrouwen, hoop, leren en herstellen
 2. ’Lees’ waar je staat in de leer- en herstelcurve. Gaat je lijn momenteel omhoog of omlaag?
 3. Focus op waar je staat in de curve en respecteer dat anderen in een andere herstel fase kunnen bewegen.
 4. Als je stagneert: vraag hulp aan de juiste mensen. Verdrink niet in eenzaamheid.

De komende weken delen we meer  inzichten, stappen en acties met je. Omdat we het belangrijk vinden dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 3 verdere inzichten geven over hoe de toepassing van de leer- en herstelcurve bij het overwinnen van een high impact crisis. 

Corona: hoe overwin je een high impact crisis? (1)

Hoe overwin je een high impact crisis? (1)

Strategisch Coachen bij crisis en herstel

Strategisch Coachen bij crisis en herstel

Corona

De wereld staat op zijn kop en er is al heel veel over gezegd en geschreven. Wellicht voor sommigen zelfs wel te veel, maar dat is een ander onderwerp. Graag nemen wij je de komende periode mee in een serie van artikelen, die je houvast en structuur bieden en je helpen goede keuzes te maken in deze onzekere tijden. Juist nu is het belangrijk om je zo goed mogelijk te focussen, zodat je met vertrouwen en energie – en in je kracht – positief door deze crisis heen komt. Met als kernvraag: ‘Hoe overwin je een high impact crisis?’ 

 
Miskennen: niets menselijks is ons vreemd

Eerst dachten we dat het een ver van onze bed show was in China en later in Iran. Tot het moment dat de eerste besmettingen in Noord-Italië een feit waren en er uitgerekend in deze regio veel Nederlanders op wintersport genoten van hun après-ski. De carnaval werd als vanouds gevierd en al snel werden de eerste besmettingen bekend in Nederland. Ach, ‘het is maar een griepje’, werd er door menigeen gedacht.

 
En toen kwam de klap…

“In Nederland schudden we vanaf nu geen handen meer” zei Mark Rutte, onze Minister-President. Kort daarop gevolgd door het moment dat Arie Slob, Minister Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media op zondag 15 maart 2020 aankondigt: “de scholen gaan dicht”. Stap voor stap worden beperkende maatregelen genomen gericht op social distancing. Allemaal met één doel voor ogen: #flattenthecurve, de snelheid van het verspreiden van het virus zoveel mogelijk inperken. Ineens hebben we te maken met een nieuwe en ongekende werkelijkheid: de Corona-crisis. Een realiteit, waarin onze persoonlijk en professionele leiderschaps- en crisismanagementvaardigheden meer dan normaal op de proef gesteld worden om met de snel veranderende en complexe situaties om te gaan.

Velen van ons leven zo’n eerste week in een roes, in een shock. Het on-werkelijke gebeurt, zoals in een film. Langzamerhand dalen de eerste vragen in:

 • wat betekent deze crisis voor mij? Voor mijn gezin en familie? Voor mijn medewerkers, mijn bedrijf en organisatie?
 • hoe ga ik strategisch om met deze crisis?
 • wat draagt bij aan een oplossing en wat niet?
 • tegen welke dilemma’s loop ik straks aan? En, hoe ga ik deze oplossen?
 • welke moeilijke besluiten moet ik nemen? Nu, of straks?

 

Van crisis naar focus…en dan de gerichte actie

 
De impact van de crisis

In deze tijd is het belangrijk om te kijken naar: 1.wat is de impact van de crisis, 2. wat is onze focus en 3. welke actie ondernemen we.

De crisis is duidelijk

Een besmettelijk virus dat begon in China en uitgroeide tot een wereldwijde pandemie. Een van mens tot mens overdraagbaar ziekmakend virus dat leidt tot milde of ernstige klachten. Vooral ouderen en kwetsbaren met een zwakkere gezondheid lopen gevaar door de snelheid van de verspreiding en uiteindelijk een verwacht tekort aan IC-bedden om mensen te kunnen beademen.

Crisisinterventie: #flattenthecurve. 

In een sneltreinvaart worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te beteugelen: geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden, scholen gaan dicht, zoveel mogelijk thuis werken en binnen blijven. Kinderen krijgen online les, voorlopig niet op bezoek bij opa en oma, patiënten in verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Het is stil op straat. 

Consequenties zijn onontkoombaar – privé en zakelijk

Nederland is grotendeels stil komen te liggen. Veel bedrijven moeten letterlijk hun deuren sluiten, medewerkers worden naar huis gestuurd. ZZP-ers verliezen hun inkomsten. Veel flexwerkers worden ontslagen. De snelwegen zijn leeg en de beurzen zijn in een vrije val beland. Het kabinet kwam direct met een pakket aan maatregelen om ondernemers en bedrijven te steunen. Een high impact economische recessie wordt voorzien en roept een veelvoud aan dilemma’s op.

Mensen zijn in een soort roes, een soort shock. Er is verwarring over wat er aan het gebeuren is. Er is bezorgdheid over ouderen, de capaciteiten van de gezondheidszorg, de toekomst van bedrijfven, het voortbestaan van banen, een toenemend gemis aan contact en angst. Angst voor het grote onbekende dat komen gaat en waarvan niemand (nog) weet wat dat is. We spreken van een ‘high impact crisis’.

 
Focus is cruciaal

In een crisis is het belangrijk dat er daadkrachtig crisismanagement is om de impact van de klappen op te vangen. Het kabinet, de zorg- en foodsectoren, bedrijven, ondernemers, scholen, gemeentes en banken: zij zijn er allemaal op gefocust nu. En dat is goed. 

Focus op empowerment

Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen empowered’ worden, zodat ze eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen. Eén van de belangrijkste succesfactoren op weg naar (economisch) herstel. Mensen in hun kracht en met vertrouwen in de goede afloop, hebben een grotere kans om sterk uit de crisis te komen. Als ze ook winnend met elkaar samenwerken, zijn ze ijzersterk en bereiken ze hun doelen. Ook bij grote hobbels. Het is dan ook belangrijk om dit voor ogen te hebben en diep te vertrouwen. 

1. Schiet niet meteen in de actie vanuit angst, dan schiet je alle kanten op

Het is belangrijk eerst weten waar je staat. In alle paniek, hectiek en shock, weten veel mensen nog niet waar ze staan. Ze bevinden zich nog in de ontkenning in wat ze aan het overkomen is. En als je niet weet waar je staat, weet je ook niet hoe je bij je einddoel komt. Dat werkt hetzelfde als wanneer je op de landkaart wel de eindbestemming ziet, maar niet weet waar je je bevindt. Dan schiet je alle kanten op…

 2. Ga doelgericht aan de slag, begin bij het begin. 

De handen uit de mouwen steken, start bij het inzicht en echt weten waar je nu staat in deze crisis. Het eerste focuspunt die nu leidend is, is duidelijk te maken wat de echte en totale impact voor voor jou is, als persoon, als gezin, als bedrijf en als organisatie.

3. Hulpvragen

 • Wat is de impact voor jou?
  • Bijvoorbeeld: ‘Ik raak geblokkeerd door de veelheid van nieuws en dat maakt mij bezorgd’ of: ‘ik weet niet hoe lang dit gaat duren en het voelt alsof ik werk zonder te weten waarvoor.’
 • Wat is de impact voor je gezin?
  • Bijvoorbeeld: ‘Mijn kinderen krijgen online onderwijs en bewegen nu te weinig. Ze gamen steeds meer en raken naar binnen gekeerd.’
  • Bijvoorbeeld: ‘We zitten op een kluitje met elkaar. Dat geeft spanningen en korte lontjes. De sfeer wordt minder prettig.’
 • Wat is de impact voor je werk?
  • Bijvoorbeeld: ‘We zien de omzet drastisch dalen en weten niet wat we moeten doen. We zijn bezorgd dat we gaan omvallen.’
  • Bijvoorbeeld: ‘Ik probeer online contact te houden met mijn managementteam en worstel met de vraag, hoe houd ik mijn mensen betrokken en gemotiveerd?’
 • Wat is de impact voor je bedrijf?
  • Bijvoorbeeld: ‘We hebben net geïnvesteerd voor dit komende zomerseizoen met ons restaurant. We moesten dicht. We zijn bezorgd dat we binnen twee maanden omvallen als de steunmaatregelen te laat komen.’
  • Bijvoorbeeld: ‘Onze onderbouwing van ons businessplan naar de toekomst wankelt meer en meer. We hebben moeite om goede keuzes te maken. Er is geen houvast.’
 • Wat is de impact voor ons in Nederland?
  • Bijvoorbeeld: ‘Er waren al financiële en personeelstekorten in onder andere de gezondheidszorg en in de rechtspraak. Deze lopen nu nog meer op. We lopen straks tegen allemaal stagnaties op en vertragingen’
  • Bijvoorbeeld: ‘Onze gezonde financiële positie in Nederland na jaren van bezuinigingen verdampt in een keer, andere landen staan er slechter voor. Het voelt alsof we straks als land geremd worden, doordat we andere landen op sleeptouw hebben te nemen.’
4. Richting kiezen en overgaan naar actie

Nu kun je een eerste richting kiezen. Als je je richting hebt gekozen, ontwikkel je en werk je aan meerdere strategieën om je doelen te realiseren. Je hebt nu je keuzes te maken voor welke strategie je kiest. Als je je strategieën hebt gekozen, kun je structuur aan gaan brengen en samenwerken. Hiermee leg je de basis voor effectieve acties om uit de high impact crisis te bewegen.

De komende weken delen we een aantal inzichten, stappen en acties met je. Omdat we het belangrijk vinden dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 2 diepere inzichten geven over hoe je van miskenning en  ontkenning naar veiligheid en stabilisatie beweegt.

 
 

TIP VOOR NU

‘Zorg goed voor jezelf, je naasten en elkaar. Houd 1,5 meter afstand en houd het hoofd cool. Focus op wat nu echt belangrijk is.’

Update coronavirus

Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus en de adviezen en richtlijnen van het ministerie en het RIVM op. SCG| Strategisch Coachen Groep heeft de keuze gemaakt tot 6 april geen groepsbijeenkomsten en/of opleidingsdagen te organiseren. Met inachtneming van alle geadviseerde voorzorgsmaatregelen, hebben we besloten individuele afspraken door te laten gaan bij ons op kantoor, via Skype, of via Facetime. Dit in onderling overleg met onze klanten.