Corona: hoe overwin je een high impact crisis? (3)

Corona: hoe overwin je een high impact crisis? (3)

Succesvol omgaan met emotionele impact

Afgelopen dinsdag zijn de kabinetsmaatregelen verlengd tot 28 april. Veel ondernemers en bedrijven lijden hierdoor langer verliezen. Social distancing is een ‘gewoonte’ geworden. Steeds meer mensen geven uiting aan hun emoties. Ze  geven aan zich eenzaam te voelen, onzeker, verdrietig en bang te zijn. Ook ‘piept en kraakt’ het steeds meer in de zorg. De druk is hoog, zowel fysiek als emotioneel. Vandaag in onze derde van een serie artikelen, staan we stil bij het belang van het verwerken van de emotionele impact in een crisis. Met als kernvraag: ‘Hoe overwin je een high impact crisis?’ 

 
’Je hart luchten helpt’

Als de impact echt duidelijk en voelbaar is bij een crisis, is het succesvol voor ons herstel als we onze emoties kunnen toelaten en deze adequaat uiten. Emoties, zoals, frustraties, boosheid, teleurstelling, verdriet, onzekerheid, machteloosheid, angst, stress en fysieke uitingen zijn gezonde en normale gevoelens bij iedere crisis. Het is een mooi besef dat elk van deze emoties een positieve kracht in zich dragen om (collectief) herstel te bevorderen.

Het adequaat kunnen uiten van onze emoties belangrijk, is bij de verwerking van de emotionele impact die de crisis in ons teweeg heeft gebracht. Het is hartstikke OK, als we onze emoties constructief uiten. Wat hierbij natuurlijk van belang is, is dat we wel geleerd hebben om emoties te mogen uiten en geleerd hebben dit hoe we dit op een veilige en constructieve manier kunnen doen. Als we goed in contact staan met onze emoties, kunnen we ze benutten als een signaalfunctie en een bron van kracht om te herstellen. Je hart luchten helpt dus!

“Emoties dragen een positieve kracht in zich”

 
Ineffectief verwerken van de emotionele impact

Het kan zijn dat we geleerd hebben om onze emoties niet te mogen voelen en/of te uiten. Vaak onder het mom van ‘we moeten nu sterk zijn en mogen geen zwakte tonen’. Een ineffectieve overtuiging die we vaak eerder in ons leven hebben geleerd. In ons (vroege) persoonlijke leven, in onze professionaliteit, in onze organisatiecultuur of maatschappij. Of dat we niet geleerd hebben op welke manieren we onze emoties constructief kunnen uiten. Het betekent dat we uit contact gaan met onszelf en ons afsluiten van de signaalfunctie en de krachtbronnen die emoties ons bieden om te herstellen.

 
Golvende lijnen bij herstel

Natuurlijke groei en herstel verlopen via golvende lijnen. Iedere golf kondigt een nieuwe herstelfase aan. Als de lijnen stijgen, is er sprake van groei en herstel. In contact staan met onze emoties en deze adequaat uiten, zorgen ervoor dat ons herstel bevorderd wordt. Het negeren of inslikken van onze emoties remt het herstel en zal een daling van de herstellijn teweeg brengen. Dit noemen we verliezend herstellen. We hebben in deze periode te leren in contact met onze gevoelens te komen en deze te uiten, zodat de herstellijn kan gaan stijgen.

 
Kies je voor winnend herstel?

De impact van de Corona-crisis kent vele gezichten en vele (indrukwekkende) verhalen. Op persoonlijk, professioneel, sociaal en zakelijk niveau. Voor iedereen anders. Bijvoorbeeld: de Corona-patiënt die na tien dagen beademing van de IC komt en (gelukkig) verwezen wordt naar de verpleegafdeling, heeft niet alleen fysiek te herstellen, maar ook emotioneel te verwerken wat hem overkomen is. De ondernemers die komend weekeinde hun terrassen niet mogen openen, hebben hun verlies te nemen en dit emotioneel te verwerken. Of de vele mensen die zich zorgen maken over hun werk- en inkomenszekerheden. En ook Mark Rutte heeft emotioneel te verwerken wat over hem heen gekomen is de afgelopen weken en de emotionele impact die het voor hem heeft als mens.

 
Winnen: met elkaar en voor elkaar

Het geldt voor ons allen: de succesvolle manier die (collectief) herstel bevordert, is de moed hebben om de emotionele impact, voor sommigen ballast, te verwerken. Dat is een teken (persoonlijk) leiderschap. Het is goud waard als we elkaar steun bieden door ruimte te geven en waardevrij te luisteren naar elkaar als mensen hun emoties willen uiten.

 
Vraag & zelfreflectie
 1. Wat is de emotionele impact voor jou in deze Corona-crisis? 
 2. Wat is de emotionele impact voor je teamleden, voor je medewerkers in je  bedrijf of in je  organisatie? En, je dierbaren?
 3. In hoeverre is er ruimte om je emoties te uiten op een veilige manier? In hoeverre voor je collega’s? 
 4. Wat zijn voor jou constructieve manieren om je emoties te uiten?
 
Focus op empowerment
 • Kies de winnende mindset: het is OK om je emoties toe te laten en ze adequaat te uiten
 • Blijf je worstelen met emoties?  Vraag iemand om even naar je te luisteren of vraag professionele (online)hulp. Uiten van emoties lucht op en geeft je kracht, rust en vertrouwen naar de toekomst.
 • Luister waardevrij naar je teamleden, medewerkers en dierbaren….met elkaar zijn we zoveel krachtiger en effectiever dan alleen.

De komende weken delen we meer  inzichten, stappen en acties met je. Omdat we een bijdrage willen leveren dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 4 verdere inzichten geven over hoe de toepassing van de leer- en herstelcurve bij het overwinnen van een high impact crisis.

Laat ons je feedback weten en de vragen waar je mee loopt. 

Corona: Hoe overwin je een high impact crisis?(2)

Hoe overwin je een high impact crisis? (2)

Strategisch Coachen bij crisis en herstel

 
Van crisis naar herstel

De impact van de Coronacrisis wordt steeds duidelijker en voelbaarder. De maatregelen van het kabinet zijn aangescherpt tot 1 juni, de landelijke eindexamens vinden geen doorgang, de Olympische Spelen worden een jaar uitgesteld, de scholen blijven na 6 april naar verwachting langer dicht, de intensive care-afdelingen in de ziekenhuizen stromen vol en eerste herstelde Corona-patiënten doen hun verhaal in #Op1. Vandaag onze tweede van een serie artikelen, waarmee we je houvast en structuur willen bieden en je helpen goede keuzes te maken in deze huidige realiteit. Met als kernvraag: ‘Hoe overwin je een high impact crisis?’

 
Groei- en herstelkracht

Het is een mooi besef dat groei- en herstelkracht een natuurlijk fenomeen is. Zoals de enorme groeikracht van een bos, nadat het afgebrand is. Zoals de enorme herstelkracht van mensen na de tsunami’s in Azië. Zoals de herstelkracht van economieën na tijden van oorlog. Deze natuurlijke groei- en herstelkracht is ook aanwezig in ons als personen, professionals, gezinnen, families, teams, bedrijven en organisaties. Ook als land mogen we erop vertrouwen dat er in Nederland voldoende groei- en herstelkracht aanwezig is om te herstellen van de high impact crisis veroorzaakt door het #Coronavirus.


Wat zijn ineffectieve reflexen bij crisis en verandering?

Bij langzame of plotselinge veranderingen lopen we vaak tegen onze grenzen aan: persoonlijk en zakelijk. We neigen vanuit de angstreflex ons vast te klampen aan wat we gewend, of beter: gewoon,  zijn. Dit kunnen de mensen om ons heen zijn, ons huis, onze collega’s, ons werk en zo voort. Onze angsten voor bedreiging en verlies, triggeren onze behoefte aan bekende veiligheid.

De mooie paradox die we vaak bij SCG-Academie behandelen, is de positieve kracht van ontkenning. Ontkenning biedt veiligheid in een periode dat we nog niet weten wat ons aan het overkomen is. Goed om dat te erkennen. We pakken vast wat we geleerd hebben en schieten in onze overlevingsreflexen: vluchten, vechten en bevriezen. Maar ook onze overtuigingen van wat voor de crisis goed werkte, blijken ineens remmend te worden. Ze kunnen groei- en herstel laten stagneren. Crisistijd is het begin van het begin en ontstaan van een nieuwe realiteit. We lopen tegen onze grenzen aan. Voor een gezond herstel bij een high impact crisis, is een leer- en herstelproces nodig om uit de crisis te groeien. Gezond, krachtig, met een boost aan energie, met diep vertrouwen en succesvol.

 
Golvende lijnen 

Natuurlijke groei en herstel verlopen via golvende lijnen. Iedere golf kondigt een nieuwe herstelfase aan. Als de lijnen stijgen, is er sprake van groei en herstel. Een daling van de lijn is een periode om te leren.

 
Kies je voor winnend of verliezend herstellen? 

Velen van ons ervaren een dalende lijn door de effecten van de Corona  pandemie. Op meerdere fronten van ons leven. Onze persoonlijke vrijheden zijn verminderd, onze leefomgevingen kleiner geworden, de meeste activiteiten op het gebied van sport en hobby’s zijn niet of nauwelijks mogelijk. Zakelijk is de economie stil aan het vallen en gaan naar verwachting veel bedrijven failliet. Om maar niet te spreken over mogelijk verdere maatschappelijke stagnaties op thema’s als de gezondheidszorg, de rechtspraak, de politie, armoede, en migratie.

De valkuil is dat we in de ineffectieve reflexen vanuit angst en wanhoop schieten, zoals hierboven beschreven.  We noemen dit ‘verliezend herstellen’. Het is een gevecht om het ‘oude’ weer terug te krijgen dat er niet is. En, ook nooit meer zal zijn.

De succesvolle manier om met een dalende lijn om te gaan, is dit vanuit een diep innerlijk vertrouwen te doen. Het vertrouwen in de goede afloop, vanuit hoop. En dit vooral met een mindset dat we iets nieuws te leren hebben. Persoonlijk, professioneel, zakelijk en maatschappelijk.  Wat voor soort crisis we ook te overwinnen hebben. Deze mindset leidt tot ’winnend herstellen’. Het is een leerproces om te groeien in een nieuwe realiteit. Je komt er dan altijd beter uit dan vanuit de verliezende mindset.

 
De leer- & herstelcurve

Een eenvoudig en mooi handvat, is de leer- en herstelcurve. We kunnen deze curve hanteren en toepassen op persoonlijk en op zakelijk vlak. Bijvoorbeeld: het fysieke herstel bij ziekte, het mentale & energetische herstel bij burn-out, het herstel van relaties en/of samenwerkingen bij conflicten, het herstel van de prestaties bij reorganisaties en het economisch herstel na een recessie.

De leer- & herstelcurve toont het golvende verloop van het natuurlijke herstel bij een crisis. De curve helpt ons ook om verstoringen in het natuurlijk herstel te ‘lezen’. We kunnen met Strategisch Coachen aansluiten op de herstelfase van het natuurlijk verloop, zowel op persoonlijk, professioneel, team, als op bedrijf- en organisatieniveau. Als herstel natuurlijk verloopt, komen we er beter uit dan dat we voor de crisis waren! 

 

In welke herstelfase verkeer jij?

Als we inzoomen op de leer- en herstelcurve, zien we een aantal fasen:

1. De miskenningsfase: we miskennen de voortekenen. 

Voorbeeld: de Braziliaanse president Bolsonaro, die vindt dat mensen maar gewoon hun dagelijkse leven moeten oppakken. En tot voor kort Amerikaanse president Trump, die vond dat Corona niet zoveel voorstelde. Totdat de beurzen crashten….

2. De ontkenningsfase: we nemen selectief waar om ons te beschermen tegen hetgeen ons aan het overkomen is. 

Voorbeeld: Ons eigen land na het sluiten van de scholen, horeca en het moeten thuiswerken. Mensen die in shock waren, in een roes verkeerden. Sommigen die direct in de vechtstand schoten, zoals politici die tijdens kamerdebatten emotioneel het kabinet aanvielen in plaats van met elkaar samenwerken om goede besluiten te nemen.  

3. De zorg- en stabilisatiefase: we erkennen en beseffen wat ons overkomen is en wat dit (wezenlijk) betekent. 

Voorbeeld: het besef wat het voor onze kinderen betekent om onthouden te worden van sociale prikkels met vriendjes en vriendinnetjes op school en op sport. Of: zakelijk: wat het betekent als je inkomsten drastisch afnemen als je een horecagelegenheid runt, ZZP-er bent of bloembollen exporteert.

4. De verwerkingsfase: we verwerken onze frustraties, verdriet en angsten en stressgevoelens. 

Voorbeeld: je hart luchten bij een luisterend oor en je even mogen laten gaan. Dat lucht op.

5. De winnende fase: we laten achterhaalde overtuigingen en (gedrags-)patronen achter ons. We gaan leren en groeien met nieuwe winnende overtuigingen en gedragspatronen. 

Voorbeeld: ‘ik mag mijzelf toestaan om mijn droom echt te gaan verwezenlijken in mijn werk’ Of: ‘het is OK om voortaan minder te werken en meer tijd privé te beleven.’

6. De nieuwe groeifase: we gaan onze nieuwe richting in. We exploreren leren, oefenen en trainen en worden steeds beter in onze nieuwe fase. Een nieuwe levensfase, relatie of samenwerkingsfase, gezin- of familiefase, teamfase, bedrijf en organisatiefase. 

Voorbeeld: je bent je eigen bedrijf begonnen om mensen te inspireren, ontvangt je eerste klanten en leert. En het geleerde pas je weer toe bij je volgende klanten. Je bent in je nieuwe rol gestapt en doet je eerste stappen en bouwt een nieuw klantennetwerk op.

 
A-synchroniteit

Mensen, gezinnen, families, bedrijven en landen, bewegen a-synchroon door deze fasen heen. Waar de een soms maanden lang in de ontkenning- of verwerkingsfase blijft ‘hangen’, beweegt de ander al in de nieuwe groeifase. Het is een mooi besef dat we herstel en herstelgedrag kunnen bevorderen en rekening hebben te houden met de verschillen in aanpassingsvermogen tussen mensen, teams, bedrijven en organisaties.  

 
Zelfreflectie
 1. waar sta jij momenteel in de leer- en herstelcurve? Waar sta je in je relatie? Je team, bedrijf of als organisatie?
 2. Waar denk je dat anderen jou zullen plaatsen en waarom?
 3. Waar staan die anderen volgens jou ?
 

Focus op empowerment & tips

 1. Kies een winnende mindset: vanuit vertrouwen, hoop, leren en herstellen
 2. ’Lees’ waar je staat in de leer- en herstelcurve. Gaat je lijn momenteel omhoog of omlaag?
 3. Focus op waar je staat in de curve en respecteer dat anderen in een andere herstel fase kunnen bewegen.
 4. Als je stagneert: vraag hulp aan de juiste mensen. Verdrink niet in eenzaamheid.

De komende weken delen we meer  inzichten, stappen en acties met je. Omdat we het belangrijk vinden dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 3 verdere inzichten geven over hoe de toepassing van de leer- en herstelcurve bij het overwinnen van een high impact crisis. 

Corona: hoe overwin je een high impact crisis? (1)

Hoe overwin je een high impact crisis? (1)

Strategisch Coachen bij crisis en herstel

Strategisch Coachen bij crisis en herstel

Corona

De wereld staat op zijn kop en er is al heel veel over gezegd en geschreven. Wellicht voor sommigen zelfs wel te veel, maar dat is een ander onderwerp. Graag nemen wij je de komende periode mee in een serie van artikelen, die je houvast en structuur bieden en je helpen goede keuzes te maken in deze onzekere tijden. Juist nu is het belangrijk om je zo goed mogelijk te focussen, zodat je met vertrouwen en energie – en in je kracht – positief door deze crisis heen komt. Met als kernvraag: ‘Hoe overwin je een high impact crisis?’ 

 
Miskennen: niets menselijks is ons vreemd

Eerst dachten we dat het een ver van onze bed show was in China en later in Iran. Tot het moment dat de eerste besmettingen in Noord-Italië een feit waren en er uitgerekend in deze regio veel Nederlanders op wintersport genoten van hun après-ski. De carnaval werd als vanouds gevierd en al snel werden de eerste besmettingen bekend in Nederland. Ach, ‘het is maar een griepje’, werd er door menigeen gedacht.

 
En toen kwam de klap…

“In Nederland schudden we vanaf nu geen handen meer” zei Mark Rutte, onze Minister-President. Kort daarop gevolgd door het moment dat Arie Slob, Minister Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media op zondag 15 maart 2020 aankondigt: “de scholen gaan dicht”. Stap voor stap worden beperkende maatregelen genomen gericht op social distancing. Allemaal met één doel voor ogen: #flattenthecurve, de snelheid van het verspreiden van het virus zoveel mogelijk inperken. Ineens hebben we te maken met een nieuwe en ongekende werkelijkheid: de Corona-crisis. Een realiteit, waarin onze persoonlijk en professionele leiderschaps- en crisismanagementvaardigheden meer dan normaal op de proef gesteld worden om met de snel veranderende en complexe situaties om te gaan.

Velen van ons leven zo’n eerste week in een roes, in een shock. Het on-werkelijke gebeurt, zoals in een film. Langzamerhand dalen de eerste vragen in:

 • wat betekent deze crisis voor mij? Voor mijn gezin en familie? Voor mijn medewerkers, mijn bedrijf en organisatie?
 • hoe ga ik strategisch om met deze crisis?
 • wat draagt bij aan een oplossing en wat niet?
 • tegen welke dilemma’s loop ik straks aan? En, hoe ga ik deze oplossen?
 • welke moeilijke besluiten moet ik nemen? Nu, of straks?

 

Van crisis naar focus…en dan de gerichte actie

 
De impact van de crisis

In deze tijd is het belangrijk om te kijken naar: 1.wat is de impact van de crisis, 2. wat is onze focus en 3. welke actie ondernemen we.

De crisis is duidelijk

Een besmettelijk virus dat begon in China en uitgroeide tot een wereldwijde pandemie. Een van mens tot mens overdraagbaar ziekmakend virus dat leidt tot milde of ernstige klachten. Vooral ouderen en kwetsbaren met een zwakkere gezondheid lopen gevaar door de snelheid van de verspreiding en uiteindelijk een verwacht tekort aan IC-bedden om mensen te kunnen beademen.

Crisisinterventie: #flattenthecurve. 

In een sneltreinvaart worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te beteugelen: geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden, scholen gaan dicht, zoveel mogelijk thuis werken en binnen blijven. Kinderen krijgen online les, voorlopig niet op bezoek bij opa en oma, patiënten in verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Het is stil op straat. 

Consequenties zijn onontkoombaar – privé en zakelijk

Nederland is grotendeels stil komen te liggen. Veel bedrijven moeten letterlijk hun deuren sluiten, medewerkers worden naar huis gestuurd. ZZP-ers verliezen hun inkomsten. Veel flexwerkers worden ontslagen. De snelwegen zijn leeg en de beurzen zijn in een vrije val beland. Het kabinet kwam direct met een pakket aan maatregelen om ondernemers en bedrijven te steunen. Een high impact economische recessie wordt voorzien en roept een veelvoud aan dilemma’s op.

Mensen zijn in een soort roes, een soort shock. Er is verwarring over wat er aan het gebeuren is. Er is bezorgdheid over ouderen, de capaciteiten van de gezondheidszorg, de toekomst van bedrijfven, het voortbestaan van banen, een toenemend gemis aan contact en angst. Angst voor het grote onbekende dat komen gaat en waarvan niemand (nog) weet wat dat is. We spreken van een ‘high impact crisis’.

 
Focus is cruciaal

In een crisis is het belangrijk dat er daadkrachtig crisismanagement is om de impact van de klappen op te vangen. Het kabinet, de zorg- en foodsectoren, bedrijven, ondernemers, scholen, gemeentes en banken: zij zijn er allemaal op gefocust nu. En dat is goed. 

Focus op empowerment

Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen empowered’ worden, zodat ze eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen. Eén van de belangrijkste succesfactoren op weg naar (economisch) herstel. Mensen in hun kracht en met vertrouwen in de goede afloop, hebben een grotere kans om sterk uit de crisis te komen. Als ze ook winnend met elkaar samenwerken, zijn ze ijzersterk en bereiken ze hun doelen. Ook bij grote hobbels. Het is dan ook belangrijk om dit voor ogen te hebben en diep te vertrouwen. 

1. Schiet niet meteen in de actie vanuit angst, dan schiet je alle kanten op

Het is belangrijk eerst weten waar je staat. In alle paniek, hectiek en shock, weten veel mensen nog niet waar ze staan. Ze bevinden zich nog in de ontkenning in wat ze aan het overkomen is. En als je niet weet waar je staat, weet je ook niet hoe je bij je einddoel komt. Dat werkt hetzelfde als wanneer je op de landkaart wel de eindbestemming ziet, maar niet weet waar je je bevindt. Dan schiet je alle kanten op…

 2. Ga doelgericht aan de slag, begin bij het begin. 

De handen uit de mouwen steken, start bij het inzicht en echt weten waar je nu staat in deze crisis. Het eerste focuspunt die nu leidend is, is duidelijk te maken wat de echte en totale impact voor voor jou is, als persoon, als gezin, als bedrijf en als organisatie.

3. Hulpvragen

 • Wat is de impact voor jou?
  • Bijvoorbeeld: ‘Ik raak geblokkeerd door de veelheid van nieuws en dat maakt mij bezorgd’ of: ‘ik weet niet hoe lang dit gaat duren en het voelt alsof ik werk zonder te weten waarvoor.’
 • Wat is de impact voor je gezin?
  • Bijvoorbeeld: ‘Mijn kinderen krijgen online onderwijs en bewegen nu te weinig. Ze gamen steeds meer en raken naar binnen gekeerd.’
  • Bijvoorbeeld: ‘We zitten op een kluitje met elkaar. Dat geeft spanningen en korte lontjes. De sfeer wordt minder prettig.’
 • Wat is de impact voor je werk?
  • Bijvoorbeeld: ‘We zien de omzet drastisch dalen en weten niet wat we moeten doen. We zijn bezorgd dat we gaan omvallen.’
  • Bijvoorbeeld: ‘Ik probeer online contact te houden met mijn managementteam en worstel met de vraag, hoe houd ik mijn mensen betrokken en gemotiveerd?’
 • Wat is de impact voor je bedrijf?
  • Bijvoorbeeld: ‘We hebben net geïnvesteerd voor dit komende zomerseizoen met ons restaurant. We moesten dicht. We zijn bezorgd dat we binnen twee maanden omvallen als de steunmaatregelen te laat komen.’
  • Bijvoorbeeld: ‘Onze onderbouwing van ons businessplan naar de toekomst wankelt meer en meer. We hebben moeite om goede keuzes te maken. Er is geen houvast.’
 • Wat is de impact voor ons in Nederland?
  • Bijvoorbeeld: ‘Er waren al financiële en personeelstekorten in onder andere de gezondheidszorg en in de rechtspraak. Deze lopen nu nog meer op. We lopen straks tegen allemaal stagnaties op en vertragingen’
  • Bijvoorbeeld: ‘Onze gezonde financiële positie in Nederland na jaren van bezuinigingen verdampt in een keer, andere landen staan er slechter voor. Het voelt alsof we straks als land geremd worden, doordat we andere landen op sleeptouw hebben te nemen.’
4. Richting kiezen en overgaan naar actie

Nu kun je een eerste richting kiezen. Als je je richting hebt gekozen, ontwikkel je en werk je aan meerdere strategieën om je doelen te realiseren. Je hebt nu je keuzes te maken voor welke strategie je kiest. Als je je strategieën hebt gekozen, kun je structuur aan gaan brengen en samenwerken. Hiermee leg je de basis voor effectieve acties om uit de high impact crisis te bewegen.

De komende weken delen we een aantal inzichten, stappen en acties met je. Omdat we het belangrijk vinden dat je goed door deze crisisperiode heen komt. Essentieel voor jezelf, jouw gezin, jouw bedrijf of organisatie. We zullen volgende keer in deel 2 diepere inzichten geven over hoe je van miskenning en  ontkenning naar veiligheid en stabilisatie beweegt.

 
 

TIP VOOR NU

‘Zorg goed voor jezelf, je naasten en elkaar. Houd 1,5 meter afstand en houd het hoofd cool. Focus op wat nu echt belangrijk is.’

Update coronavirus

Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus en de adviezen en richtlijnen van het ministerie en het RIVM op. SCG| Strategisch Coachen Groep heeft de keuze gemaakt tot 6 april geen groepsbijeenkomsten en/of opleidingsdagen te organiseren. Met inachtneming van alle geadviseerde voorzorgsmaatregelen, hebben we besloten individuele afspraken door te laten gaan bij ons op kantoor, via Skype, of via Facetime. Dit in onderling overleg met onze klanten.

Vernieuwd website SCG

Vernieuwde SCG website

Wij gaan 2020 in met onze vernieuwde SCG website. Je ziet onze internationaal erkende en gecertificeerde opleidingen en onze nieuwe opleidingen bij SCG Academie. Je leest ook meer over onze succesvolle coaching & mediation programma’s, de resultaten en de vele indrukwekkende ervaringen van deelnemers. We hebben alles overzichtelijk voor je bijeengebracht. Bezoek onze SCG website en laat je inspireren!  klik hier! 

Meer vraag naar life coaching

Steeds meer vraag naar Lifecoaching

Heb je een persoonlijk of zakelijk vraagstuk en heb je behoefte aan lifecoaching op topniveau? Loop je ergens in vast? Maar het lukt je niet om hierin (voldoende) verandering in te brengen? Worstel je met dilemma’s? Ervaar je stress, vermoeidheid of futloosheid? Of is er sprake van burn-out? Het taboe in organisaties om een goede coach naast je te hebben, verdwijnt meer en meer. Van executive management tot aan de werkvloer, van advocaten tot en met medisch specialisten. Steeds meer worden de voordelen onderkend van lifecoaching. Lifecoaching bij SCG een prima weg om de juiste antwoorden te vinden. Je leert wie je bent en wat je echt wilt. We geven je concrete handvatten om je gewenste leven en balans te realiseren. Zodat je met een boost aan energie verder kunt!. Lees hier meer.

Businesscoaching: groeiversneller

Businesscoaching versnelt groei van je onderneming en vergroot je plezier

Wil je je organisatie tot topprestaties brengen? Wat moet jij dan zelf veranderen? Gun jezelf een moment van intensieve bezinning en hernieuwd bewustzijn op het grensvlak van persoonlijke ontwikkeling en zakelijke vraagstukken over groei en investeren. Met diepgaande inzichten in jezelf, je team en je organisatie maak je de juiste strategische keuzes en kom je tot het juiste actieplan. We hebben bij SCG | Strategisch Coachen Groep inmiddels een mooi trackrecord van ondernemers die met behulp van businesscoaching hun onderneming ontwikkeld hebben.  Vraagstukken over investeringen, personeel, opvolging, directievoering zijn allen aan bod gekomen. Zij hebben deze vraagstukken ontrafeld en wezenlijke strategische keuzes gemaakt. Resultaat: versnelling van de businessgroei en vooral meer werkplezier! Lees hier meer.