Doorverwijzen

Is uw medewerker of cliënt uit zijn kracht geraakt?

SCG begeleidt cliënten die uit hun kracht zijn geraakt door ziekte, conflicten of live-events, naar een duurzaam herstel. Daarnaast bieden wij coaching en opleiding op het gebied van verzuimpreventie, conflictmanagement en persoonlijke ontwikkeling. 

Bij SCG is uw cliënt in goede handen. De doelgerichte methode van Strategisch Coachen en het toekomstontwikkelplan, versnelt het herstel en de eventuele werkhervatting van uw cliënt. Wij garanderen als enige in de markt, dat uw cliënt binnen zes weken weer in zijn kracht staat en opnieuw een bijdrage kan leveren aan de organisatie of maatschappij.

Onze programma's voor herstel- en conflictcoaching zijn baanbrekend. Wij bieden u graag een lijst met referenties.

Het aanmeldproces

U kunt een medewerker aanmelden via het online aanmeldformulier. U ontvangt vervolgens een bevestiging per mail en SCG neemt contact op met de medewerker voor het inplannen van de intake. De intake is vrijblijvend en duurt maximaal twee uur. Na de intake ontvangen zowel u als de coachee ons advies voor het vervolgtraject. Wij houden een doorlooptijd van zes weken aan voor het volledige traject.

Proces stapsgewijs:

  • Stap 1: Aanmelden coachee via online aanmeldformulier (of bel 030 - 888 51 31)
  • Stap 2: Een vrijblijvende intake & advies | binnen 5 werkdagen*
  • Stap 3: Voorstel & offerte | binnen 3 werkdagen*
  • Stap 4: Start programma, na akkoord opdrachtgever | binnen 6 weken
  • Stap 5: Eindverslagverslag | volgens planning na voltooiing opdracht

* in principe en indien gewenst

Privacy

De gesprekken tussen coach en coachee zijn volledig vertrouwelijk. SCG deelt geen inhoudelijke informatie zonder uitdrukkelijke afstemming met en akkoord van de coachee.

Toelichting Dossier Wet Poortwachter

Met instemming en toestemming van de medewerker, informeren wij de opdrachtgever en de bedrijfsarts over de voortgang t.b.v. het dossier Wet Poortwachter. Na voltooing van het programma ontvangt de bedrijfsarts een eindverslag met de behaalde resultaten en ons advies.