Opleiding Strategisch Coachen van Herstel

Begeleidt u verzuim? Leer om op basis van een strategie, stapsgewijs het herstelgedrag te bevorderen.